Skandální rozhodnutí pražských zastupitelů

Mariánský sloup na pražském Staroměstském náměstí
jako výsměch a potupa české reformace

Jiří Paroubek
25.1.2020 VašeVěc
Katolická církev a jejich miniaturní politická reprezentace v Praze, zastoupená v městské radě a v pražském zastupitelstvu, dosáhly svého. Po mnoha neúspěšných předchozích pokusech se jim podařilo prosadit, že pražské zastupitelstvo odsouhlasilo návrat Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí v Praze.

Z 65 zastupitelů pro návrat hlasovalo 34 a to napříč všemi politickými kluby, s čestnou výjimkou Pirátů. Zastupitelé současně zrušili starší rozhodnutí zastupitelstva města, podle kterého měl někdejší lidovecký radní pro kulturu vypovědět všechny smlouvy s katolickou společností pro obnovu sloupu. Lidovec to však nikdy neudělal, s přehledem rozhodnutí zastupitelstva ignoroval.

O co v této záležitosti jde? 3. listopadu 1918 občané Prahy, po návratu z Bílé hory, kde vzpomínali smutného výročí bitvy, která na tři sta let náš národ uvrhla do područí habsburské dynastie, strhli Mariánský sloup. Strhli jej proto, že byl symbolem vítězného katolictví, když habsbursko-katolická reakce vyhnala v průběhu třicetileté války ze země významnou část (nekatolické) české šlechty, vzdělanců a všech těch, kteří se nechtěli podvolit násilné rekatolizaci země. Čechy tehdy přišli o statisíce svých obyvatel. Nyní má být znovu vztyčen jeden ze symbolů této doby. Nyní konečně musí nekatolické církve pochopit, jakou udělaly chybu, když se nechaly vlákat do účelového spojenectví s katolickou církví, která především jí umožnila restituovat ohromné majetky a zajistit si ještě peněžitou podporu na dlouhá léta na vrub státu a jeho občanů.

Nyní nám tedy chce katolická církev a její političtí reprezentanti ukázat, kdo je skutečným vítězem sametové revoluce. A to v situaci, kdy kriticky klesá zájem o návštěvy kostelů, klesá počet věřících a zejména aktivních věřících církví, což se v první řadě týká církve katolické. A katolické církvi vůbec nezáleží na tom, že významná část veřejnosti, významná část národa, bude zpětnou instalaci Mariánského sloupu považovat za svou urážku.

Reprezentace Prahy dělá chybu za chybou, i když v této záležitosti musím říci, že se nejlépe ze všech politických stran v zastupitelstvu zachovali Piráti, kteří mnohokrát opakovaný návrh lidoveckého zastupitele Wolfa nepodpořili.

Jiří Paroubek