EU dnes: Svoboda je otroctví (George Orwell)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&startTime=20200129-16:41:18-979&date=20200129#Ivan David
3. 2. 2020   záznam prvních 10 minut ZDE

Žádné vlastní rozhodování členským státům, žádná práva veta, žádné výjimky, to říká představitel liberální frakce (!) Renew v Evropském parlamentu (členem je ANO) Guy Verhofstadt (Belgie). Podle jeho výkladu Spojené království odešlo z Evropské unie, protože mělo příliš volnosti. Tento „liberál“ doporučuje méně svobody v rámci hájení „evropských hodnot“. (Celý text – peklad – přiložen.)

Guy Verhofstadt, zpravodaj jednání o Brexitu z 29. 1. 2020. – 
Pane předsedající, kolegové, první věcí, kterou v této rozpravě chci udělat, je poděkovat jednomu muži – muži zde v této místnosti – protože v tomto boji sehrál zásadní roli. Udržoval jednotu 27, udržoval jednotu mezi třemi institucemi a každý, kdo pracuje v Evropě, ví, že to není malý úspěch. Z tohoto důvodu chci – zejména za jeho přátelství, za spolupráci – poděkovat našemu hlavnímu vyjednavači Michelu Barnierovi.

(Potlesk)

Na začátku této rozpravy, pane předsedající, chci také vzdát hold našim britským kolegům – dobře, alespoň jejich převážné většině. Musím jim říci, že vždy přinášeli důvtip, eleganci, inteligenci, tedy někteří z nich. A uznejme, někdy i určitou tvrdohlavost. Myslím, že mohu říci, jménem všech nás, ze všech skupin, mohu jen říci, že nám bude chybět v nadcházejícím čase a v nadcházejících letech.

(Potlesk)

Pane předsedající, dovolte mi, abych se vyjádřil jasně už od začátku této rozpravy. Dnešní hlasování není hlasováním pro nebo proti Brexitu; jde o hlasování o spořádaném Brexitu proti takzvanému tvrdému Brexitu, chaotickému Brexitu. Budu velmi upřímný: pokud bychom dnes mohli zastavit Brexit hlasováním „ne“, byl bych první, kdo to doporučí. Ale to dnes není tím, co je dnes na programu. To není na našem stole a o to dnes nejde. Je to opravdu smutná věc: je smutné vidět, jak odchází národ, velký národ, který nám všem tolik dal. Myslím kulturně, myslím ekonomicky, myslím politicky, dokonce i svou vlastní krev ve dvou světových válkách. Je skutečně smutné vidět odcházet zemi, která nás dvakrát osvobodila, dvakrát prolila svou krev, aby osvobodila Evropu. A myslím si, pane předsedající, v těchto rozpravách nemůžeme uniknout klíčové otázce: jak by se to mohlo stát? Jak je možné, že více než 40 let poté, kdy obrovská drtivá většina, téměř 70% hlasovala pro vstup do evropské rodiny, tak o 40 let později se rozhodli na základě svých svrchovaných práv opustit tento evropský projekt? Musím vám říci, že od výsledku referenda (a to je nyní před více než 3 lety) jsem o tom slyšel mnoho názorů. Každý má na to názor. Někteří lidé říkají: dobře, Britové se prostě bojí ztráty své suverenity. To je ten problém. Ale kolegové, co dnes ve skutečnosti znamená „svrchovanost“, ve světě, kterému zcela dominují mocenské síly jako Čína, jako je Indie, jako USA; ve světě, kde musíme čelit nadnárodním problémům, jako je změna klimatu a digitální nadvláda – zítra v Číně, dnes v USA?

Dovolte mi říci, že to možná trochu zásadnější: co ve skutečnosti nejvíce ohrožuje suverenitu Británie – pravidla našeho jednotného trhu nebo skutečnost, že zítra tam bude možná stavění čínských stožárů 5G na britských ostrovech? Krutou realitou, kterou musíme dnes v této rozpravě zvážit, je to, že evropské země ztratily svrchovanost již dávno, a že Evropa je právě způsob, jak tuto suverenitu znovu získat v nadcházejících letech.

Byli i jiní lidé, kteří mně a Michel Barnierovi řekli: Podívejte, nerozumíte tomu. Je to všechno o migraci, proto došlo k Brexitu: migranti pracující v britských nemocnicích, migranti pracující na britských univerzitách, migranti pracující na staveništích v Londýně. Ve skutečnosti, vážení kolegové, tito migranti jsou evropskými občany přesně jako britští občané: platí Británii daně a ve skutečnosti přispívají k budoucnosti britské společnosti.

Pak jsou konečně další názory, ale dnes budu v tomto ohledu stručný. Jsou jiní, kteří říkají a ukazují prstem na nás a říkají: ano, důvod pro Brexit je jednoduchý. Panu Cameronovi jste nedali dost, když přišel do Bruselu a když požádal o nové výjimky pro Británii: výjimky týkající se volného pohybu, výjimky týkající se otázky politické unie. 

Musím vám dnes, pane předsedající a kolegové, říci, že jako zpravodaj, je to můj osobní názor a pevné přesvědčení, že opak je pravdou. Brexit začal ne před třemi a půl lety. Brexit začal už dávno a já osobně si myslím, že Brexit začal přesně v den, kdy jsme začali udělovat výjimky: s výjimkami, s rabaty. To je podle mého názoru okamžik, kdy Unie přestane být jednotnou. A právě nyní, kolegové, začala nespokojenost s Evropou. Všechny tyto výjimky, podle mého názoru, všechna tato veta unii činí neschopnou jednat efektivně:  jednat příliš málo, příliš pozdě. A podle mého názoru tato nedostatečná účinnost vede k ještě větší nespokojenosti. Je to jako sebenaplňující proroctví, kdy členové jsou jednou nohou v Unii a druhou nohou vně Unie – hledají pouze výhody, nikoli dodržování závazků.

Takže podle mého názoru: ano, Brexit je také selháním Unie. Je to také naše selhání: musíme to uznat v této rozpravě. A ano, je tu ponaučení, ze kterého se můžeme poučit, vážení kolegové, nemá se zrušit unie, jak někteří tvrdí; ne, tato lekce je – a musíme se poučit z Brexitu – nás musí vést k hluboké reformě unie, aby se v příštích letech stala skutečnou unií. To znamená unii bez opt-ins, opt-out, rabatů, výjímek a především bez pravidel jednomyslnosti a práv veta. Teprve pak můžeme jednat, a teprve pak budeme hájit své zájmy a teprve pak budeme hájit své hodnoty. Právě tento nedostatek účinnosti je problémem, který se projevil Brexitem.
Musím vám říci – a to bude můj závěr, pane předsedající – v posledních několika dnech jsem obdržel – možná jako vy – stovky e-mailů od britských občanů, že zoufale chtějí buď zůstat, nebo se vrátit. A musím vám to říct jednou – obvykle je to pro mě snadné – ale tentokrát nevím, jak reagovat, protože není v našich možnostech rozhodnout. To však neznamená, že nemáme odpovědnost zajistit, aby Unie, do které se vrátí, byla jiná, účinnější a demokratičtější Unie. Takže – a to je moje poslední věta zpravodaje, pane předsedající,děkuji za podporu): toto hlasování není adieu (sbohem); toto hlasování je podle mého názoru pouze au revoir (naviděnou).