Kapitál, fašismus, liberalismus

Avatar
Původní autoři

Aleš Vaněk
22.2.2020 Outsidermedia
„Nacismus je pouze specifická odrůda fašismu. A fašismus je poslední útočiště velkého kapitálu, když už všechny ostatní, civilizovanější metody manipulace selžou.“
Tato slova tesat do kamene. Domnívám se, že kapitál se stává zrůdným v okamžiku, kdy přestane sloužit jako výrobní nástroj, ale jako nástroj reprodukce sebe sama. A tady právě narážíme už na primární problém systému.

Základní premisa podnikání je generování zisku. Dokonce i ty podniky, které jedou dlouhodobě v červených číslech, neopouští stejný předpoklad zisku. Jen ten zisk pro sebe začnou vytvářet na úkor někoho jiného jinak. Pomocí nesplácení dluhů či pomocí dotací a jiných zvýhodňování. Perpetuum mobile však nemůže fungovat ani v ekonomice. Jakákoliv činnost vedena s předpokladem tvorby zisku vždy vede k ochuzování někoho jiného. A nesouměřitelnost mezi příjmy či mezi podmínkami vede ke kolapsu systému automaticky. Těm, kteří se systém snaží v takovém okamžiku udržet ve statu quo, po propagandě již nemají jiné možnosti než silové a mocenské, jež zpravidla ústí ve fašismus či jiné formy genocidního chování.

Liberalismus v tomto selhává, převýchova v současné propagandě se nepovedla tak, aby se současný systém dostatečně upevnil v kramflecích. (Liberalismus však splnil dokonale funkci mouřenína oslabením všech sil, které mohly vytvářet alternativu). V USA budou investovat do indoktrinace křesťanské, aby systém zachovali. Soros byl ochoten přistoupit na indoktrinaci muslimskou. Přes ovládnutí Evropy indoktrinovaným davem by chtěl dál udržet systém. Liberálové (teď nemyslím ty, co tahají za nitky, ale všechny ty užitečné idioty) by rádi něco, co je nerealizovatelné a už vůbec nerealizovatelné způsoby, jakými by si to představovali. Nemožnost realizovat jejich sny je vede k agresivitě, kterou už nedokážou skrývat pod maskou politické korektnosti, naposledy ve slovenském parlamentu.

Názorný příklad, kdy se liberálové chovají stejně jako fašisté, poskytla na podzim známá redaktorka Petra Procházková (dezinformátorka z války v Čečensku) z neznámého deníku N, když nafackovala svému kolegovi z branže, že dělal asi dobře svoji práci.

Příchod fašismu předpověděla ve svém článku Ilona Švihlíková již v únoru 2013.

Tenkrát se mnozí uculovali, mnozí se spokojili s tím, že ze všeho špatného obvinili pronárodní kandidáty nebo síly, které se tváří nacionalisticky. Ale dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Protentokrát fašizmus nastupuje především díky liberalismu a samotným liberálům, jež se stali hodně hloupými loutkami mocných. A protože systémově tito prosťáčci myslet nedokážou, aby představili vizi rozvoje, spokojí se s jedním společným jmenovatelem. Převzetím přírodních, nerostných, energetických, ekonomických a lidských zdrojů zemí, které se systému nechtějí podvolit dobrovolně.

Je jasné, že když bude chtít někdo představit novou vizi, oprášit některou se zapomenutých či upravit některou jinou, psanou na míru života v jiných koutech Země, bude muset tohle všechno vzít v potaz.

Dovolím si svoji krátkou úvahu na toto košatá témata utnout citátem Alberta Einsteina.

„Svět je nebezpečné místo, ne kvůli těm, kteří zlo páchají, ale kvůli těm, kteří to vidí a nedělají nic.“