5G a čínská epidemie

Jon Rappoport
2. 3. 2020 nomorefakenews
Když se dostaví přelomový moment, lidé dumají: Jedna osoba řekne: To zavinilo X. Druhá osoba namítne: Ne, to zavinilo Y. Je možné, aby příčinou přelomu byly jak X tak Y?
Samozřejmě že ano. Jenže je už v povaze lidí směřovat své podezření jen jedním směrem. Jde o psychologický faktor, který však má pramálo společného s pravdou. Jestliže hladovíte a současně trpíte i žízní, je snad příčinou vašeho utrpení jen jedna příčina? Nikoli, obě dohromady vytvářejí chmurnou situaci, ve které se nacházíte.


A v současné epidemii by mohla být kombinace smrtícího zamoření vzduchu nad čínskými městy a rozjezd technologie 5G právě tím, co nás v těchto dnech tak děsí.

Zde je typická standartní průmyslová definice 5G:

„5G je pátou generací mobilní sítě, která sehraje mnohem podstatnější roli než generace předcházející. 5G vyzvedne mobilní síť nad propojený styk mezi lidmi až k propojenému styku a řízení strojů, předmětů a zařízení. Přinese nové úrovně výkonů a účinnosti, které umožní uživatelům nové zážitky a propojí nové průmysly“.

Světem už obíhají petice, jejichž cílem je kompletné zastavení současného rozvoje mobilní sítě 5G. Zde je zhuštěný obsah jedné z těchto petic, kterou podepsalo 26 000 vědců:

„My níže podepsaní vědci, lékaři, enviromentální organizace a občané několika zemí naléhavě žádáme, aby byl vývoj 5G (páté generace mobilní sítě, včetně 5G působící v kosmu), okamžitě zastaven. 5G masívně zvýší působení rádio frekvenční (RF) radiace na povrch telekomunikačních sítí 2G, 3G a 4G, které jsou už zavedeny. Škodlivý vliv RF radiace na lidské zdraví a životní prostředí byl už prokázán. Zavedení 5G představuje experiment páchaný na lidstvu a na životním prostředí, což je podle mezinárodního práva definováno jako zločin“.

„Telekomunikačí společnosti celého světa, podporované svými vládami, jsou ovšem rozhodnuty pětigenerační mobilní síť, která se, jak se oznamuje, stane bezprecedentní společenskou změnou v globálním měřítku, během dvou let skutečně rozjet. Budeme mít chytré domovy, chytrý obchod, chytré dálnice a auta, která se budou sama řídit. Prakticky všechno, co vlastníme a co kupujeme, od ledniček a praček k vlasovým kartáčům, balenému mléku a dětským plenkám, bude obsahovat anténky a mikročipy, napojující tohle všechno bezdrátově k internetu. Každý obyvatel Země získá okamžitý přístup k supervysoké rychlosti a k  bezdrátovým spojením z jakéhokoli bodu na planetě, dokonce i z deštných pralesů, Antarktídy či jakéhokoli místa na světových mořích“.

„To, co se tak široce neoznamuje, je skutečnost, že uvedený vývoj přinese bezprecedentní a celoglobální změnu životního prostředí. Plánovánou hustotu rádiofrekvenčních vysílačů je nemožné předvídat. K milionům nových základních 5G stanic na Zemi a k 20 000 nových družic ve vesmíru přibude 200 miliard přenášejících objektů, které, jak se odhaduje, se stanou do roku 2020 součástmi tzv. Internetu věcí, a jeden bilion pak ještě přibude v několika dalších málo letech. Komerční síť 5G s nižšími frekvencemi a nižšími rychlostmi už byla uprostřed roku 2018 zavedena v Kataru, ve Finsku a v Estonsku“.

„Bez ohledu na všeobecné popírání, převládá však už dnes názor, že ráddiofrekvenční (RF) radiace škodí životu. Hromadící se klinické důkazy získané na nemocných a zraněných lidech spolu s experimentálními důkazy poškození DNA buněk i buněk a organických systémů širokého okruhu rostlin i zvířat, vypovídají jasně o tom, že jsou důsledkem elektromagnetického znečistění země. Což plně platí též o hlavních lidských chorobách moderní civilizace, jako jsou rakovina, nemoci srdce a cukrovka“.

„Po zavedení sítě 5G se má RF radiace na zemi proti současnému stavu zvýšit desetkrát až stokrát – a uniknout jí nebude možné. Čímž se plány 5G stávají hrozbou s důsledky vážnými a nevratnými“.

Vybral a přeložil Lubomír Man