Je americká koronavirová katastrofa zpětným rázem biologické zbraně?

Ron Unz 

25. 4. 2020  TheUnzReview, překlad Lubomír Man
Jen v posledních dvou týdnech podlehlo koronaviru 30 000 Američanů a tento počet se rychle zvětšuje, zatímco v rámci opatření k zastavení této smrtelné infekce přišlo už o zaměstnání 22 milionů občanů, což je počet, vracející nás do dob velké hospodářské krize z počátku 30 let.

Po mnoho týdnů prezident Trump a jeho političtí spojenci tuto strašnou zdravotní hrozbu zlehčovali a bagatelizovali, takže teď čelí katastrofě tak monstrózních rozměrů, že považují za potřebné najít nějakého cizího pachatele, na kterého by za ni hodili vinu.

Přirozeným aspirantem na tuto roli je samozřejmě Čína, kde koncem roku 2019 globální epidemie vypukla. A tak po celý minulý týden, ale spíš už dva týdny, se v našich médiích ve stále rostoucí míře objevují obvinění, že to nepoctivost a nekompetence čínské vlády sehrála tu nejzásadnější roli v naší vlastní zdravotní katastrofě, objevují se však, a to i z řad našich vysokých vládních představitelů, hlasy informující média o podezřeních, že COVID-19 byl vyvinut v čínské wuchanské laboratoři a z ní pak vypuštěn do nic netušícího světa. Takovéto „konspirační teorie“, které bylo lze dříve nalézt spíš jen na okrajových internetových serverech, se nyní rozšířily i na respektované stránky listů New York Times či Wall Street Journal.

Všimněme si však, že právě New York Times nedávno zveřejnil článek, uvedený provokativním titulkem: „Čína nevarovala veřejnost o pravděpodobné pandemii šest kritických dní“. Podle autora tohoto článku si čínská vláda uvědomila vážnost nastávající zdravotní krize 14. ledna t.r., ale neučinila nic proti jejímu potlačení až do 20. ledna t.r., což koronaviru poskytlo možnost mnohonásobně se rozšířit. K čemuž dodejme, že nejen NYT, ale téměř i všechna další americká média se dodneška shodují v názoru, že čínští činitelé si začali být vědomi vážnosti vzniku epidemie ve Wu-chanu uprostřed ledna t.r. , když první mrtví jí podlehli 11. ledna t.r.

Avšak pozor: Jak začátkem dubna t.r. uvedla americká televizní stanice ABC, vydala zvláštní lékařsko-zpravodajská jednotka Obranné zpravodajské agentury (DIA), už koncem listopadu 2019 zprávu o tom, že v oblasti čínského Wuchanu došlo k nekontrolovatelnému výskytu epidemické choroby, a varovala před ní všechny americké vojenské jednotky umístěné v Asii. A o několik dnů později, čili stále ještě na počátku dubna, oznámila izraelská televize, že v průběhu listopadu minulého roku informovali američtí zpravodajci o vzniku epidemie v oblasti Wuchanu jak NATO, tak Izrael, čímž se věrohodnost původní zprávy z ABC potvrdila.

Čímž se ovšem neprokázalo nic menšího než to, že Obranná zpravodajská agentura o vzniku virové infekce ve Wuchanu věděla o víc než měsíc dříve než samotná vláda Číny.

Jestliže tedy naše zpravodajské agentury nezvládly dosud technologii věštění budoucnosti z kávové sedliny, karet apod., událo se všechno tak, jako když žháři vědí už dopředu o ohních, které budou jednou v budoucnu hasit.

Že ten oheň hoří dnes i u nás, kde nebyl samozřejmě zamýšlen, jen potvrzuje fakt, že máme vládu kromě jiného též nekompetentní.