Alena Vitásková: Quo vadis ODS? – podnět k rozpuštění Občanské demokratické strany

Alena Vitásková
24. 5. 2020
Nebezpečný směr Občanské demokratické strany? Proč ODS podporuje nedemokratické názory některých svých členů (např. komunálního politika Pavla Novotného)? Co sleduje opakovaným vybízením „zabití, šibenicí“ politických oponentů, občanů, ústavních činitelů? Chce ODS ve volbách strhnout na svoji stranu extremistické voliče? Jaké cíle chce s extremisty dosáhnout?

Pozastavit nebo zrušit činnost ODS? 


Ať rozhodnou soudy! Občanská veřejnost nemá lehké ve volbách vybrat stranu, která ji nakonec nezklame. Ústavní pořádek, který jsme přijali, umožňuje nepřeberné množství stran a hnutí, které budou usilovat o hlas voliče. V novodobé historii naší společnosti (po tzv. „sametové revoluci“) jsme měli, mimo jiné, trvale ve vládách politické strany ODS a ČSSD. Andrej Babiš, když vstupoval do politiky se svým hnutím ANO, připomínal heslovitě to, co si většina voličů myslela, a někteří odvážní bezmocně říkali nahlas. Nechuť k politice, nedůvěra v dosavadní politické strany a naděje na zastavení „tunelování“ veřejného majetku, na vymahatelnost práva a spravedlnosti, mu vyhrálo volby.

Vyjádření Andreje Babiše – hnutí ANO (bude líp), „všichni kradnú“, „kdyby neselhali tradiční strany, tak bych do politiky nešel,“„vy jste si mě vyrobili“, atd. To vše máme za sebou a čekáme na zázrak, který pochopitelně nepřijde. Nyní procházíme krizí, která je teprve na počátku a může, pravděpodobně přinese chudobu, nezaměstnanost, nedostatek všeho, na co jsme byli zvyklí a bez čeho si své životy již nedokážeme ani představit. Čeká nás všechny dosud nepoznané. Zneužití frustrovaného obyvatelstva je první krok k převzetí státu mocenskými strukturami, které mají blízko, či dokonce jsou z hnízda, nikoliv „Čapího“, ale „Orlího“. Tyto struktury se nebudou obávat zneužít upadajících, dříve populárních, politických stran k dosažení prvních kroků k úspěchu.

Hluboká hospodářská krize, která zmítala Evropou (Německem) ve třicátých létech vedla krátce po kruté 1. světové válce k zárodku vzniku fašismu, nacismu. Adolf Hitler, využil zbídačeného národa, chudoby a všeobecného nedostatku k podněcování nenávisti, která je tak důležitá pro zahájení masového zabíjení. Nenávist k politickým odpůrcům (komunistům, bolševikům, sociálním demokratům) levicově orientovaným občanům vrcholila v jejich vraždění. Ostatní jen tiše přihlíželi, přece když nejsem komunista, ani sociální demokrat, tak se mi nemůže nic stát. Svoji lhostejností a mlčením nechali průchod ZLU, které narůstalo. Pokračovala cíleně pěstovaná nenávist knárodům. Začaly pogromy na Židy. Plíživě byla započata 2. světová válka, nejhrůznější, co lidstvo do té doby zažilo. Mučení, pokusy na lidech, vyhlazovací koncentrační tábory, zvěrstva = sedmdesát miliónů lidských životů, vojáků, civilistů, žen, starců a dětí. Dle propracovaného nacistického systému byli nejen Židé, ale i Slované, Rusové, Cikáni a další národnosti a etnika PODLIDÉ, kteří neměli právo na život člověka.

Obavy z vývoje, který se v historii více méně opakuje, nás vedly k pozorování dění v naší společnosti. V době pandemie vláda přijala řadu opatření k ochraně zdraví obyvatelstva. Opoziční strany v Parlamentu v době pandemie do jisté míry mlčely. Pokud přišly se svoji „troškou do mlýna“, tak si toho občané ani nevšimli. Jakým způsobem chtějí tyto strany zaujmout voliče? S obavou sledujeme dění v ODS. Strana, která rozhodně patřila vždy k lídrům a nejvýznamnějším politickým stranám v naší vlasti. Které voliče chce přilákat? Obava, kterou sdílíme s řadou vnímavých občanů je zde. Tichá podpora ODS k excesům jejich některých významných členů, kteří veřejně vystupují s návrhy, jak by se mělo jednat s politiky, kteří byli řádně zvoleni do parlamentu, kdy „šibenice“ je ten nejvlídnější způsob, jak se nejen s politiky na opačné straně názorového spektra vypořádat. Netají se předsudečnou nenávisti k některým občanům, národům, podlidé jsou pro ně označením zcela běžným. Za vyhrůžky smrtí stanuli před soudem, přesto se soudům vysmívají a v nastoupeném trendu pokračují a přitahují tím „frustrované“ občany, kteří hledají a budou hledat „viníka“ svých problémů.

Dokonce Adolf Hitler v počátcích svých projevů plných nenávisti k určitým občanským seskupením, národům, vypadal jako komik, šašek, psychicky narušený člověk, trpící duševní chorobou. Někteří se tomu smáli, jiní mávli rukou, že nemá smysl zabývat se projevy toho blázna. Jedni se mu smáli a ti druzí v něm začali vidět potenciál možnosti ovlivnit masy pro své zájmy. Takový plíživý byl nástup fašismu, nacismu včele s nenápadným „komikem“. 

V žádném případě nechceme tímto srovnávat člena ODS Pavla Novotného se strůjci genocidy národů, propracovanosti fašismu a nacismu s cílem vyvražďovat rasově nevyhovující lidi – podlidi. Pouze považujeme za nutné připomenout, jak nenápadně tato nenávist ovládla německý národ. Jak hluboce společnost podcenila svoji nečinností, lhostejností, zesměšňováním nástup zhoubné nenávisti k bližním. Jak hluboce společnost spoléhala na rozum, lidskou morálku. Nicméně, dlouhodobé vystupování politika ODS Pavla Novotného plné nenávisti a nabádání k usmrcení, předsudečné nenávisti, je mementem.

Pokud vezmeme v úvahu, že ODS na jedné straně své členy vylučuje, pokud nesouhlasí s jejich vyjádřením, či názorem, byť by byl zcela společensky nezávadný (jako příklad uvádíme vyloučení Václava Klause ml.) a na druhé straně členy strany toleruje a podporuje, přestože nabádají k zabití nejen politických odpůrců, podněcují nenávist k národům. Pak je legitimní se ptát: „Kam kráčíš, ODS?” Pak je povinností každého z nás, takový vývoj v demokratické zemi nepřipustit, upozornit na něj. Proč státní zastupitelství nekoná, když u jiných méně závažných projevů, či postupů stran, politických hnutí, koná? Proč nekoná vláda, ministerstvo vnitra?

IAV má obavu o vývoj v naší demokratické společnosti a možné zneužití, využití skomírající ODS, právě přilákáním extremistických voličů smýšlejících v intencích některých členů strany, jako například Pavla Novotného. Od jeho projevu se nikterak strana nedistancovala, tudíž jeho názory schvaluje a veřejnosti tak dává najevo, že jí tyto názory nevadí, ba naopak vyhovují pro další stranické cíle.

Krizí frustrovaní občané, budou zanedlouho hledat cestu ven z tíživé životní situace. Zneužití extremistickými skupinami, které budou prezentovat zajištění osobních potřeb občana prostřednictvím násilí „šibenicí“ pro nejen politické oponenty, nenávistí k národům, tak může nakonec vést k posílení a přesměrování původně „tradiční pravicové strany“ ODS na zcela jinou politickou platformu. Jejich člen Pavel Novotný je jakýmsi lakmusovým papírkem, co vše u veřejnosti projde?

Extremističtí voliči, tak mají otevřenou cestu k prosazování nenávisti ve společnosti, k politickým odpůrcům, národům. Otevírá se jim možnost prosazovat své zájmy nedemokratickou cestou, násilím.

Pod zástěrkou „tradiční pravice“ nelze umožnit těmto nebezpečným názorům prostor. Pak by taková „tradiční pravice“ mohla vyvolat pogromy, nenávist, kdy se bude opět vraždit. Nesmíme být lhostejní k tomu, co se kolem nás děje. Poslední „lhostejnost“ stála sedmdesát miliónů lidských životů.

Obava z takového vývoje vedla IAV ke kroku, kdy jsme zaslali Vládě ČR, prezidentu ČR, podnět na pozastavení, případně rozpuštění činnosti Občanské demokratické strany, která toleruje a tím i podporuje u významných svých členů podněcování k nenávisti, k zabití, předsudečnou nenávist k politickým, názorovým oponentům, národům. O podnětu jsme informovali předsedu Parlamentu ČR, kontrolní výbor a poslance PČR.

Průběžné informace na www.institut-av.eu/aktuality/. Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV Mluvčí a signatářka Manifestu IAV – občanů poškozených státem.
V Hlučíně, dne 23. 5. 2020