Svět včerejška, dneška a…

9. 5. 2020
Petr Brandtner: Nacismus a druhá světová válka v dokumentech a komentářích Petra Žantovského aneb Spánek rozumu plodí nestvůry
Stálý spolupracovník Parlamentních listů Petr Žantovský (píše sem už od roku 2012) vedle pravidelné rubriky Týden v médiích publikuje také každý týden i cyklus Jak jsem potkal knihy.
Upozorňuje na texty z let nedávných i z hlubší minulosti, texty inspirativní, poučné i varovné pro dobu naši. Několik posledních dílů cyklu bylo věnováno 75. výročí porážky nacismu a konce druhé světové války. Autor je uspořádal, doplnil několika dalšími studiemi z knih s tématem souvisejících a vydal ve formátu pdf jako elektronickou knihu s názvem Svět včerejška, dneška a…


Najdete v ní nejen autentické dobové dokumenty – od Hitlerova Mein Kampf přes norimberské zákony, protokoly z Wannsee, kde nacisté plánovali „konečné řešení židovské otázky“, až po protokoly z Postupimi, kde vítězné mocnosti rozhodovaly o poválečné Evropě. Nemohou chybět ani tzv. Benešovy dekrety, které jsou naplněním závěrů z Postupimi a které se dodnes, a jak se zdá, čím dál usilovněji, mnozí snaží anulovat, a tím de facto překreslit a dezinterpretovat výsledek války a smysl vítězství nad hitlerismem. Ukázky z knih a dokumenty uvozuje vždy příslušný komentář Petra Žantovského, který vsazuje ozvěny z historie do žhavé současnosti. Jak sám autor říká, „důvodem, proč tuto knihu sestavil, je vzdorovat vlně veřejného lhaní a mýtů, která provází letošní tříčtvrtěstoleté výročí roku 1945.“ Je to možná jen jeden hlas volajícího na poušti, ale, jak praví stará kniha Zóhar, slova nepadají do prázdna. A tak každý, kdo se zajímá o nezkreslenou podobu této dějinné výseče, má možnost získat přehlednou publikaci, na jejíž titulní straně je nikoli náhodou umístěna kresba Fracisca Goyi s názvem Spánek rozumu plodí nestvůry.

Knihu si můžete bezplatně stáhnout ZDE. (http://www.mediasres.cz/publikace-medias-res/3039-svet-vcerejska-dneska-a.htm). Na portálu Medias res najdete i řadu dalších publikací z oblasti politiky, ekonomie, a řady dalších společenských věd.

A malá technická nápověda. Pokud se vám při rozkliknutí knihy otevře v podobě one drive, doporučujeme si ji stáhnout a pak číst v prohlížeči Adobe. Je to přehlednější a pohodlnější.

P.S. Jak už bylo řečeno, stažení knihy je bezplatné. Naopak, autor bude rád, když knihu budete šířit v okruzích svých přátel a známých, tak, aby se dostala k co největšímu počtu lidí, kteří chtějí poznávat pravdu, byť často nesnadnou a nepříjemnou, a ne jen pohodlně konzumovat líbivé lži.