Zločinecká Big Pharma dostala na starost „vakcínu“ na covid-19

Tony Cartalucci
14. 5. 2020 JournalNeo, překlad Zvědavec
Farmaceutická lobby Big Pharma – která má na svědomí lži, podvádění, krádeže, úplatkářství, a jež v minulosti vystavovala veřejnost účinkům nebezpečných a dokonce smrtících léků – dostává miliardy dolarů na vývoj „vakcíny“ na covid-19. Svěřili byste své zdraví do rukou těchto kriminálníků?

Hysterie kolem koronaviru neboli nemoci „covid-19“ kosí celý svět – masová média vyvolávají veřejnou paniku, což ochromuje celé národy, je ničena ekonomika, která přichází o miliardy dolarů, neboť pracoviště jsou uzavřena a veřejnost musí zůstávat ve svých domovech, vystavena 24hodinovému zpravodajství, které záměrně rozdmýchává strach.

Zdravotnický průmysl na Západě z toho již profituje, a to jak finančně, tak z hlediska umělé důvěryhodnosti, protože vyděšená veřejnost se k němu obrací kvůli odpovědím a bezpečnosti. Značně zkorumpovaný západní farmaceutický průmysl – zejména notoricky známé společnosti, jako jsou GlaxoSmithKline (GSK), Novartis, Bayer, Merck, Johnson a Johnson, Pfizer, Lilly a Gilead – čekají na to, až budou moci vydělat na nabízené „léčbě“ a „vakcínách“ na virus.

Všechny korporace – bez výjimky – které se intenzivně věnují vývoji vakcíny a léčbě nemoci covid-19, což je financováno vládou, jsou opakovaně shledávány vinnými a odsouzeny u soudních dvorů po celém světě za trestné činy, včetně falšování výzkumů, studií o bezpečnosti a efektivnosti, podplácení výzkumných pracovníků, lékařů, regulačních orgánů a dokonce i příslušníků policie a bezpečnostních složek, a také za to, že na trh uváděly léčiva, která byla buď zcela neúčinná, nebo dokonce nebezpečná.

Vládní finance od daňových poplatníků po celém západním světě jsou převáděny do údajně neziskových organizací, jako je Koalice pro inovace epidemické připravenosti (CEPI), ale ve skutečnosti to je fronta, vytvořená a řízená farmaceutickou lobby Big Pharma, s cílem zabránit investování vlastních peněz do nákladného výzkumu a vývoje, a jednoduše těžit z toho, co vyplyne ze státem financovaného výzkumu.

Například Koalice CEPI dostává miliardy dolarů v rámci vládních fondů z různých zemí na výzkum a vývoj, a výsledkem jsou produkty, které prodává Big Pharma a vydělává na nich.

Novartis – proniknutí do hlubin ohavností

Obzvláště šokujícím a otřesným příkladem je švýcarský farmaceutický gigant Novartis – který se v současné době pokouší získat schválení léku Jakafi, který má léčit pacienty v kritickém stavu s nemocí covid-19.

Tým z Pensylvánské univerzity, který vede Dr. Carl June a je zcela financován na základě darů charitativní organizace, vyvinul genovou terapii, s jejíž pomocí byli zcela a trvale vyléčeni pacienti s leukémií, kterým již nezabírala tradiční léčba, jako je transplantace kostní dřeně. Během počátečních pokusů v letech 2010-2012 byla jedna pacientka – šestiletá Emily Whiteheadová – doslova na smrtelné posteli, než podstoupila revoluční genovou terapii. Dnes je naživu a zdravá, má trvalou remisi.

Na této terapii je ohromující především to, že je prováděna pouze jednou, neboť buňky pacienta jsou znovu upraveny, aby permanentně překonaly rakovinu. Staré buňky předávají informace o boji proti rakovině novým buňkám, zatímco se dělí a množí.

Léčba, kterou vyvinul tým, jenž vedl Dr. June, není jen jednorázovou terapií, ale je také neuvěřitelně cenově efektivní. Za experimentálních podmínek procedura stála méně než 20 000 dolarů. Dr. June na konferenci Společnosti pro translační onkologii v roce 2013 uvedl:

„Takže cena, to je zajímavé. Hlavní výdaje jsou za gama-globulin. Takže samotné T buňky, v našem případě pro naše interní výdaje za aferézu, atd., jsou 15 000 dolarů na vytvoření T buněk.“

Charitativní organizace LLS (Leukemia & Lymphoma Society), jež financovala tým, zajistila odprodání celé práce farmaceutické společnosti Novartis, což schválil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA v roce 2017, která ji nabízí jako léčivý přípravek s názvem Kymriah. Sám Dr. June uvedl, že vytvoření buněk za experimentálních podmínek stojí 15 000 dolarů, avšak farmaceutická společnost Novartis cenu navýšila na astronomickou částku půl milionu dolarů. Článek v New York Times, který informoval o ceně léčby, se nikde nezmínil o skutečných nákladech na léčbu, místo toho předkládá vlastní vysvětlení společnosti Novartis, proč je lék tak drahý.

NYT již dříve informoval o pokroku terapie, ještě předtím, než ji získala společnost Novartis, přesto však novináři deníku NYT nedohnali Novartis k zodpovědnosti, ani neinformovali čtenáře o skutečných nákladech na terapii a nezveřejnili, jak společnost léčbu předražila. To jen dokládá, jakou roli sehrávají masmédia při umožňování a zakrývání korupce farmaceutické lobby Big Pharma.

Při bližším zkoumání – a to nikoli díky deníkům, jako je NYT – se ukazuje, že charitativní organizace LLS stále spolupracuje s Novartis. Ačkoli LLS popřela, že Novartis má co do činění s genovou terapií, kterou LLS financovala a nakonec prodala společnosti Novartis, je to do očí bijící konflikt zájmů, který perfektně zapadá do širokého rejstříku korupce, zneužívání a upřednostňování zisku před záchranou lidských životů ze strany farmaceutického průmyslu.

Příklad farmaceutické společnosti Novartis je mikrokosmos toho, jak celý průmysl funguje, a skutečně – přesně tak, jak nyní průmysl zneužívá celou situaci kolem hysterie covid-19 a profituje z ní, kdy práci tvrdě pracujících výzkumníků financují pochybné „charitativní organizace“, aby ji potom odkoupila Big Pharma a mávala jí nad hlavami zoufalců a nabízela ji za výkupné, stejně jako to dělají lotři ve filmech – to vše probíhá ve spolupráci s vládou a masmédii, jež na tom mají svoji vinu.

GSK: Úplatkářské čachry po celém světě

Další farmaceutickou korporací, která se snaží profitovat na nemoci covid-19, je GlaxoSmithKline. Všichni, kdo by mohli v reakci na virus obdržet jakékoliv produkty od této společnosti, by měli nejprve vědět, že korporace GSK byla uznána vinnou v každičkém koutě světa za globální úplatkářské podvody, zaměřené na lékaře, výzkumníky, regulační orgány, politiky a dokonce i příslušníky policie a bezpečnostních složek.

GSK byla usvědčena v Asii. Deník New York Times v článku, nazvaném „Farmaceutický gigant čelí zúčtování, neboť Čína zacílila na korupci“, tvrdí:

Případ korporace Glaxo, který vyústil v rekordní pokuty ve výši téměř 500 milionů dolarů a řadu přiznání viny vedoucích pracovníků před soudem, převrátil dynamiku moci v Číně a odhalil, že stále více asertivní vláda je odhodlaná zpřísňovat kontrolu nad nadnárodními společnostmi. Během tří let, která uběhla od těchto zatčení, čínská vláda v čele s prezidentem Si Ťin-pchingem rozpoutala plnou sílu autoritářského systému země jako součást širší agendy ekonomického nacionalismu.

Korporace GSK byl rovněž usvědčena v Severní Americe. Londýnský deník Guardian uvedl v článku GlaxoSmithKline dostala pokutu 3 miliardy dolarů za to, že uplácela lékaře kvůli zvýšení prodeje léků, že:

Farmaceutické uskupení GlaxoSmithKline dostalo pokutu 3 miliardy dolarů (1,9 miliardy liber), neboť vyšlo najevo, že došlo k podplácení lékařů a k jejich přesvědčování, aby předepisovali nevhodná antidepresiva dětem. Očekává se také, že Glaxo se ve čtvrtek u okresního soudu v Bostonu přizná k tomu, že neoznámili problémy s bezpečností léku Avandia, určeného na léčbu cukrovky.

Společnost nabádala obchodní zástupce v USA, aby mylně prodávali tři druhy léků lékařům a štědře odměňovali a upláceli ty, kteří souhlasili s předepisováním dalších lékařských receptů, včetně darování pobytových poukazů do letovisek na Bermudách, Jamajce a v Kalifornii.

Ke korupci ze strany GSK dochází také v Evropě. Na začátku roku 2014 londýnský deník Telegraph oznámil v článku, nazvaném GlaxoSmithKline „podplácela“ lékaře, aby prosazovali léky v Evropě, uvedl bývalý pracovník, že:

GlaxoSmithKline, největší britská farmaceutická společnost, byla obviněna z podplácení lékařů za předepisování jejich léků v Evropě.

Lékaři v Polsku byli údajně placeni za propagaci jejich léku Seretide, který je určen na léčbu astmatu, pod zástěrkou financování vzdělávacího programu, tvrdí bývalý obchodní zástupce.

Lékaři byli také údajně placeni za přednášky v zemi, které se neuskutečnily.

A to je jen povrch úplatkářských čachrů a nestandardních praktik, které provádí GSK – nemluvě o zneužívání a korupci v daleko širším měřítku.

Korporace GSK v současné době pracuje na vývoji a uvedení vakcíny na covid-19 společně se společností Innovax. Ovlivní historie úplatkářství a korupce ze strany GSK vývoj vakcíny na covid-19 a její schválení pro používání?

Na tuto otázku již existuje přesvědčivá odpověď.

Big Pharma již využila falešnou pandemii, aby naplnila své pokladny

Poslední vlna hysterie, týkající se pandemie, přišla v roce 2009 ve formě epidemie H1N1, neboli „prasečí chřipky“.

Pokud si jen mlhavě vzpomínáte na H1N1 a potřebujete si osvěžit paměť vyhledáním informací – je to pravděpodobně proto, že to nebyla pandemie, kterou v té době prosazovali zkorumpovaní představitelé veřejného zdraví a spoluvinná masmédia. Mezi těmito zkorumpovanými představiteli veřejného zdraví byli „odborníci“ ze Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří byli na výplatní pásce lobby Big Pharma a využili svého postavení, aby označili H1N1 za „pandemii“, a ospravedlnili rovněž vyplácené vlády, aby hromadily léky z Big Pharma pro pacienty, kteří je nikdy nepotřebovali.

BBC v článku Odborníci na prasečí chřipku z WHO jsou „spojováni“ s farmaceutickými společnostmi připouští:

Vyšetřováním bylo zjištěno, že hlavní vědci, kteří stojí za doporučeními Světové zdravotnické organizace WHO ohledně zásob léčiv na pandemickou chřipku, měli finanční vazby na společnosti, které z toho měly profit.

Časopis British Medical Journal uvádí, že vědci otevřeně deklarovali tyto zájmy v dalších médiích, ale organizace WHO se o těchto odkazech nezmínila.

BBC jmenovitě zmiňuje GSK, přičemž poznamenává (důraz přidán):

…tři vědci, kteří se podíleli na sestavování pokynů v roce 2004, dostali v minulosti zaplaceno od společností Roche a GSK za přednáškovou a poradenskou činnost, a také za to, že se účastnili výzkumů pro tyto společnosti.

Společnost Roche – také zmíněna – v současné době vyrábí testovací soupravy na covid-19 a jejich prodejem zjevně dosahuje obrovských zisků během přetrvávající hysterie kolem „pandemie“. Roche také profitovala z toho, když představitelé WHO, které tato společnost vyplácela, prohlásili H1N1 v roce 2009 za „pandemii“. Prodávala testovací soupravy a antivirové léky, které se staly součástí zcela zbytečných zásob vlád.

Reuters v článku z roku 2014 s názvem Zásoby léku Tamiflu od společnosti Roche jsou plýtváním peněz, vyplývá z výzkumu uvádí:

Výzkumníci, kteří roky bojovali, aby získali úplné údaje o léku Tamiflu na chřipku od společnosti Roche, ve čtvrtek prohlásili, že vlády, které jej hromadí, plýtvají miliardami dolarů na léčiva, jejichž účinnost je pochybná.

V článku se také uvádí:

Prodej léku Tamiflu dosáhl v roce 2009 částky téměř 3 miliard dolarů – většinou kvůli jeho použití v době pandemie chřipky H1N1 – ale od té doby prodej poklesl.

Opravdu dovolíme, aby stejné korporace a zkorumpovaní představitelé, kteří jsou ve spolku s národními a mezinárodními orgány, znovu převzali otěže v době pandemie covid-19?

Sérioví pachatelé řídí hysterii kolem covid-19

Stejná organizace WHO, která ve spolupráci se stejnými sériovými pachateli z řad farmaceutického průmyslu nyní řídí, jak reagovat na covid-19, a stejná spoluvinná masmédia, která v minulosti umožnila korupci a zneužívání, pomáhají podněcovat hysterii kolem covid-19, aby bezprecedentní zisky a moc získaly naprosto stejné zájmové skupiny, které v minulosti opakovaně předvedly, že jsou zcela nedůvěryhodné a zároveň jsou samy překážkou – daleko více, než pojišťovatelé – pro lidské zdraví.

Brzy budou injekční stříkačky naplněny „vakcínami“, které vytvoří tento konglomerát korupce a zneužívání, a veřejnosti bude sděleno, aby si vyhrnula rukávy a vstříkla si do žil látky, vytvořené doslovnými zločinci.

Pod rouškou iluze legitimity, vědy a medicíny bude na lidi vyvíjen nátlak, aby se podrobili společnostem Big Pharma a jejich spiklencům z řad regulačních orgánů, poradních organizací, vlád a médií, a ať už injekčními stříkačkami naplní cokoliv, nejde o to, zda to ochrání veřejnost před nemocí covid-19 či nikoli, či zda je taková vakcína skutečně nezbytná nebo ne.

Zatímco covid-19 může být skutečný patogen, důkazy naznačují, že si nezasluhuje tak přehnanou reakci, jakou vidíme po celém světě. „Hysterie kolem covid-19“ má – dosud – mnohem ničivější dopad na lidstvo, než samotný virus. V rámci této hysterie je největší opravdovou hrozbou pro lidské zdraví to, že zkorumpovaný farmaceutický průmysl a jejich partneři ve vládě jsou připraveni rozšířit jak své zisky na úkor veřejnosti, tak svou moc nad veřejností.

Criminal Big-Pharma Put in Charge of Covid-19 “Vaccine” vyšel 30. dubna 2020 na journal-neo.org. Překlad v ceně 723 Kč Zvědavec.