Katastrofa na dotek: Bude tento pátek černý? Výzva vládě ČR. Půjde o všechno. Z epidemie do gubernie. Horší než Lisabon. Jak se Babiš rozhodne? Nikdo už nebude mít šanci zachránit zbytky naší suverenity

Michal Semín

18. 6. 2020

Michal Semín přináší prohlášení proti novému totalitnímu projektu EU, likvidující zbytky naší státní svrchovanosti, o němž naši “hlídací psi demokracie” úzkostlivě mlčí.


Tento pátek bude Andrej Babiš spolu s premiéry ostatních vlád členských států EU rozhodovat o tom, zda se my, Češi, staneme plátci cizích dluhů.

Evropská komise přichází s návrhem na vydání společných dluhopisů, kterými chce financovat svůj socialistický projekt EU nové generace, kterým chce od základů přestavět nejen hospodářskou politiku unie, ale i její politickou strukturu. Pod rouškou sanace ekonomik po jarním koronavirovém utlumení hodlá protlačit jinak velmi nepopulární „zelenou agendu“, vyžadující přechod již tak vysoce regulovaných „tržních“ ekonomik na centrálně plánované řízení, jemuž budou ekonomiky jednotlivých států fiskálně podřízeny. Za tímto účelem přichází europapaláši s vizí společných daní, které budou plynout do bruselského rozpočtu přímo, mimo nástroj tradičního „výpalného“, kterým je EU z prostředků národních rozpočtů – a cel – financována doposud.

Pokud se tak stane, bude se jednat o ještě větší průlom, než byla Lisabonská smlouva. Členské státy ztratí poslední zbytky své suverenity a stanou se pouhými guberniemi Svazu evropských socialistických republik. K tomu stačí velmi málo – souhlas vlády Andreje Babiše i ostatních vlád zainteresovaných států. Bez nutnosti referenda či alespoň ratifikace zákonodárnými sbory. Současně platí, že i k odmítnutí tohoto zlověstného plánu stačí málo – veto jediného státu.

Andrej Babiš má v následujících hodinách, případně dnech, pokud se jednání Evropské rady protáhne, neopakovatelnou příležitost zapsat se do dějin našeho státu velkými písmeny. Je jen na něm, zda budou barvy zlaté, či černé.

Národně konzervativní spolek Akce D.O.S.T. se na premiéra naší země obrátil s výzvou, aby tlaku Bruselu nepodlehl a návrh Evropské komise vetoval.

DOST BYLO BRUSELU!

Prohlášení Akce D.O.S.T. proti projektu EU nové generace, likvidující zbytky naší státní svrchovanosti

Před 11 lety stála Akce D.O.S.T. v čele veřejných protestů proti ratifikaci Lisabonské smlouvy. Varovali jsme před společenskými důsledky eroze naší státní svrchovanosti a zesíleného útoku na naše tradice a občanské svobody. Nemýlili jsme se.

Dnes se nacházíme na dalším důležitém rozcestí.

Blížící se hospodářská krize, zesílená bezprecedentním „vypnutím“ globální ekonomiky na jaře letošního roku, má sloužit jako záminka k další centralizaci moci na úrovni EU. „Fond obnovy“ a projekt „EU nové generace“ zavádějí společné dluhy a unijní daně. Evropská unie se v případě uskutečnění této vize stane plnokrevným státem a její členské státy pouhými regionálními útvary. Význam voleb do národních parlamentů klesne na úroveň voleb do krajských zastupitelstev a politická svrchovanost České republiky se stane minulostí.

Je alarmující, že se o takto závažné věci nevede důkladná veřejná diskuse. Proto mnoho občanů naší republiky ani neví, co všechno je ve hře.

Vyzýváme vládu České republiky a jejího premiéra, aby využili svého práva veta a projekt „EU nové generace“ důrazně odmítli. Vyzýváme i naše zákonodárce, aby v případě, že vláda kapituluje, učinili všechny potřebné kroky k nápravě způsobené škody.

Vynaložíme nemalé úsilí na to, aby hlas zdravého rozumu zvítězil, a současně oznamujeme, že jsme připraveni použít všechny zákonné prostředky k tomu, abychom naši státní svrchovanost uhájili.

V Praze dne 17. června 2020

Mgr. Petr Bahník – předseda Akce D.O.S.T.

Mgr. Michal Semín – místopředseda Akce D.O.S.T.

PhDr. Jiří Hejlek – místopředseda Akce D.O.S.T.

Petr Hájek – spisovatel a publicista

Mgr. Jiří Kobza – poslanec Poslanecké sněmovny PČR (SPD)

Ladislav Jakl – politický a mediální analytik, pivovarnický expert a hudebník

PhDr. Petr Hampl, Ph.D. – sociolog, publicista a spisovatel

PaedDr. Ivo Strejček – bývalý europoslanec, pracovník Institutu Václava Klause, předseda Trikolóry na Vysočině

Prohlášení Akce D.O.S.T. lze podpořit zasláním podpůrného stanoviska na akce-dost@seznam.cz.
Jména signatářů budou postupně přidávána pod text prohlášení na www.akce-dost.cz.