Stejné dotace pro naše zemědělství? Nikdy!

Ivan David
6. 6. 2020
Úterního jednání Zemědělského výboru Evropského parlamentu se zúčastnil německý komisař EU pro rozpočet Johannes Hahn. Jako koordinátor frakce Identita a demokracie (ID), v níž působí i europoslanci zvolení za SPD, jsem měl právo na devadesátisekundové vystoupení. Zde je český přepis mého vystoupení:


„Vážený pane komisaři,
chcete zdvojnásobit platby států do rozpočtu, kterým chce disponovat Evropská komise. Z toho polovina má sloužit k dalšímu zadlužení.
Státy postižené Covid-19 by si mohly půjčit a souhlasit s předáním pravomoci Komisi škrtat v jejich rozpočtu a privatizovat státní majetek. Tímto způsobem bylo již vykradeno Řecko, kterému bylo pomoženo tak, že nesplatitelné zadlužení zůstalo a Řecko přišlo o své přístavy, letiště a další lukrativní majetek. Nezaměstnanost ještě vzrostla na 25%. Totéž má nyní čekat Itálii a další státy. A na to máme platit dvojnásobné platby?

Totiž nejen na to, ale také na dotace firmám, ne státům, jejichž postavení má být dále potlačeno ve prospěch firem. 45% by mělo jít na programy Zeleného údělu, tedy na elektromobilitu, větrné a solární elektrárny, atd.
Navíc chce Komise zdražit občanům uhlí, plyn, naftu a benzín formou daní placených přímo do rozpočtu Komise.

Ve smlouvě o přistoupení ČR k EU je stanoveno, že EU provede vyrovnání výše dotací placených západním farmářům a dotací placeným českým zemědělcům do roku 2013. Naši zemědělci dodnes dostávají mnohem menší dotace než Francouzi, Němci nebo Belgičané. V roce 2020 tento závazek stále není splněn.
Kdy a jak se dočkáme toho, že EU splní svůj závazek? Navíc se Česká republika stane čistým plátcem. Upozorňuji, že už teď naše členství v EU není příliš populární.“

Komisař ve své odpovědi přiznal, že ve vyrovnání výše zemědělských dotací došlo k  „určitému zpoždění“. Zároveň poctivě přiznal, že rozdělení peněz z  rozpočtu EU je otázkou „politických priorit“. Dodal, že těmi jsou nyní Zelený úděl a COVID-19. Jinak řečeno, že v dalších 7 letech se naši zemědělci v NEDOČKAJÍ vyrovnání podmínek pro podnikání na společném trhu EU. Hahn diplomatickou řečí přiznal, že Komise neplánuje vyčlenit v  rozpočtu peníze na dorovnání dotací českým zemědělcům na stejnou úroveň jako Francouzům, Němcům nebo Belgičanům.

Zato prý si podle něj můžeme „sáhnout“ na peníze z Fondu pro spravedlivou transformaci (JTF), jehož zdroje byly zdvojnásobeny. Peníze z tohoto fondu jsou určeny na dotace na uzavírání uhelných dolů a  uhelných a plynových elektráren. Naše země přitom nepotřebuje zavírat dobře fungující elektrárny. Uhelné i  plynové elektrárny si na sebe bez problémů vydělávají.

V  odpovědi na můj dotaz, kdy konečně EU splní svůj závazek vůči ČR z  přístupové smlouvy odpověděl, že by na to EU „potřebovala vlastní zdroje“. Přeloženo do normální češtiny máme souhlasit s tím, aby Brusel na naše občany uvalil další daně placené přímo do Bruselu. Jako je daň z  oxidu uhličitého, daň z platů a podobně. A pak snad možná někdy v  budoucnu dostaneme to, co nám slíbili dát nejpozději do roku 2013.