Stejné dotace pro naše zemědělství? Nikdy!

Avatar
Původní autoři
Ivan David
6. 6. 2020
Úterního jednání Zemědělského výboru Evropského parlamentu se zúčastnil německý komisař EU pro rozpočet Johannes Hahn. Jako koordinátor frakce Identita a demokracie (ID), v níž působí i europoslanci zvolení za SPD, jsem měl právo na devadesátisekundové vystoupení. Zde je český přepis mého vystoupení:


„Vážený pane komisaři,
chcete zdvojnásobit platby států do rozpočtu, kterým chce disponovat Evropská komise. Z toho polovina má sloužit k dalšímu zadlužení.
Státy postižené Covid-19 by si mohly půjčit a souhlasit s předáním pravomoci Komisi škrtat v jejich rozpočtu a privatizovat státní majetek. Tímto způsobem bylo již vykradeno Řecko, kterému bylo pomoženo tak, že nesplatitelné zadlužení zůstalo a Řecko přišlo o své přístavy, letiště a další lukrativní majetek. Nezaměstnanost ještě vzrostla na 25%. Totéž má nyní čekat Itálii a další státy. A na to máme platit dvojnásobné platby?

Totiž nejen na to, ale také na dotace firmám, ne státům, jejichž postavení má být dále potlačeno ve prospěch firem. 45% by mělo jít na programy Zeleného údělu, tedy na elektromobilitu, větrné a solární elektrárny, atd.
Navíc chce Komise zdražit občanům uhlí, plyn, naftu a benzín formou daní placených přímo do rozpočtu Komise.

Ve smlouvě o přistoupení ČR k EU je stanoveno, že EU provede vyrovnání výše dotací placených západním farmářům a dotací placeným českým zemědělcům do roku 2013. Naši zemědělci dodnes dostávají mnohem menší dotace než Francouzi, Němci nebo Belgičané. V roce 2020 tento závazek stále není splněn.
Kdy a jak se dočkáme toho, že EU splní svůj závazek? Navíc se Česká republika stane čistým plátcem. Upozorňuji, že už teď naše členství v EU není příliš populární.“

Komisař ve své odpovědi přiznal, že ve vyrovnání výše zemědělských dotací došlo k  „určitému zpoždění“. Zároveň poctivě přiznal, že rozdělení peněz z  rozpočtu EU je otázkou „politických priorit“. Dodal, že těmi jsou nyní Zelený úděl a COVID-19. Jinak řečeno, že v dalších 7 letech se naši zemědělci v NEDOČKAJÍ vyrovnání podmínek pro podnikání na společném trhu EU. Hahn diplomatickou řečí přiznal, že Komise neplánuje vyčlenit v  rozpočtu peníze na dorovnání dotací českým zemědělcům na stejnou úroveň jako Francouzům, Němcům nebo Belgičanům.

Zato prý si podle něj můžeme „sáhnout“ na peníze z Fondu pro spravedlivou transformaci (JTF), jehož zdroje byly zdvojnásobeny. Peníze z tohoto fondu jsou určeny na dotace na uzavírání uhelných dolů a  uhelných a plynových elektráren. Naše země přitom nepotřebuje zavírat dobře fungující elektrárny. Uhelné i  plynové elektrárny si na sebe bez problémů vydělávají.

V  odpovědi na můj dotaz, kdy konečně EU splní svůj závazek vůči ČR z  přístupové smlouvy odpověděl, že by na to EU „potřebovala vlastní zdroje“. Přeloženo do normální češtiny máme souhlasit s tím, aby Brusel na naše občany uvalil další daně placené přímo do Bruselu. Jako je daň z  oxidu uhličitého, daň z platů a podobně. A pak snad možná někdy v  budoucnu dostaneme to, co nám slíbili dát nejpozději do roku 2013.