Vyzobáno z webů za květen 2020

Jan Kadubec 

1. 6 . 2020    Outsidermedia
*Trump vyhrožuje tím, že anuluje portfolio amerických státních dluhopisů, které jsou v rozvaze Národní banky Číny. Cenový objem těchto papírů činí 1,1 triliónů dolarů. Trump tvrdí, že Washington tak učiní, jestliže Čína nenajde jiné způsoby, jak kompenzovat Americe škody, způsobené rozšířením koronaviru v USA. Centrální banky jiných zemí (nejen Číny) pochopily, že Trump opravdu může odmítnout plnění dluhových závazků skrze státní dluhopisy. Zasadil tak velmi silnou ránu důvěře v dolar. Právě proto poptávka po americkém dluhu za hranicemi USA za poslední dva měsíce prudce opadla. Právě proto se hlavním kupujícím nových vydání státních dluhopisů v dubnu stal Federální rezervní systém. Brzy se může stát jejich výlučným kupujícím.

*Na Čínu dnes nikdo nemá. Evropa je proti ní technologicky zanedbaná vesnice, Amerika má 50 let ztrátu v infrastruktuře, v dopravní síti a ve výrobě léků, elektronice, prostě všude. Rozhádaný a vnitřně politicky a ideologicky rozdělený západní svět by chtěl někoho trestat? Čínu, která má za sebou neuvěřitelných 45 let obrovského vývoje a za sebou národ, užívající si poprvé v dějinách blahobytu, když jejich rodiče ještě zažili hladomory? Co to má v hlavě ten, kdo tohle navrhuje? Piliny? Pokud bude Číně prokázána jakási hypotetická vina, ale případně i skutečná vina, kdo a jak by měl Činu hnát k odpovědnosti?

*Je třeba mít na paměti, že rozhodnutí oloupit Čínskou lidovou republiku o přibližně 1,3 bilionu USD zrušením amerických dluhopisů, které vlastní, pouhým škrtem prezidentského pera, je nejen ekonomické, ale také politické řešení. Pokud prezident řekne, že zrušil svůj dluh vůči zemi, která podle verze samotného Trumpa a podle hodnocení mnoha amerických novinářů může za epidemii, a ušetřené peníze budou například rozdány propuštěným těžařům břidlicové ropy, bude to silné politické gesto s dobrými volebními bonusy.

*Sledujeme zajímavý jev. Zatímco „komunistická“ Čína vesele importuje kapitalismus, kapitalistický Západ ničí sám sebe bujícím socialismem.

*Zvyšuje se čínský rozpočet na obranu na úroveň zhruba třetiny toho, co na tyto účely vydávají USA. V minulých letech to byla čtvrtina.

*Stockholmský SIPRI odhaduje, že skutečné výdaje USA na zbrojení činí 38 % celkových světových výdajů, konkrétně se jedná o částku 732 mld. dolarů. Čínské výdaje jsou odhadovány na 216 mld. dolarů. Čínské státní noviny Global Times píší, že Čína musí navýšit svou ozbrojenou sílu kvůli odstrašení USA, aby nebyla tvrdě napadena.

*Dohoda START omezuje atomovou výbavu obou zemí na 1550 jaderných hlavic a 700 odpalovacích zařízení, zatímco Čína disponuje asi třemi stovkami atomových zbraní. A čínští představitelé se do rozhovorů s USA a Ruskem dvakrát nehrnou, jelikož požadují, aby arzenály obou jaderných velmocí byly nejdříve redukovány na stovky. Na to však Washington ani Kreml nikdy nepřistoupí. Trumpův Bílý dům, který se přímo vyžívá v demolici fungujících mezinárodních dohod, ostatním jaderným velmocem vzkazuje, aby taky mohutně zbrojily a testovaly smrtící jaderný arzenál.

*Čínský Úřad pro záležitosti Tchaj-wanu dal najevo, že na principu „jedna země, dva systémy“ nic měnit nebude. „Znovusjednocení je historická nevyhnutelnost velké obrody čínského národa. Máme pevnou vůli, plnou důvěru a dostatečnou schopnost bránit národní suverenitu a územní integritu,“ zaznělo z Pekingu.

*V októbri prezident Xi Jinping osobne varoval, že akýkoľvek pokus taiwanských predstaviteľov správať sa ako suverénny štát by viedol k ich rozbitiu na prach. Každý, kto sa pokúsi rozdeliť ktorýkoľvek región od Číny, zahynie, jeho telo sa roztrhá a kosti sa rozdrvia na prach, uviedol Xi. Ak bude tlak na Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), aby prijala Taiwan za člena úspešný, Komunistická strana bude prinútená vyriešiť taiwanskú otázku raz a navždy „nemierovými prostriedkami“.

*Oskar Krejčí: Senát byl vždy v Česku nadbytečnou, předraženou a poněkud snobskou institucí; teď se projevil jako instituce škodlivá. Z přibližně dvou set států světa jich s Tchaj-wanem udržuje diplomatické styky 15, z Evropy pouze Svatý stolec.

*Jan Keller. Evropská unie je podle něj podivná bytost, která by se chtěla napůl podobat Adamu Smithovi a napůl matce Tereze. Na takové křížení by si netroufl ani Mičurin. V souvislosti se vztahy mezi USA a Čínou upozorňuje: Jestliže někomu přenecháte svoji ekonomiku a druhého se vám nepodaří rozparcelovat a přivlastnit si jeho zdroje, musíte připravovat válku. To je snad logické. Samozřejmě s odvoláním na demokracii a lidská práva. Aby to trochu vypadalo.

*Postupný přechod k další formě totality, klidně jí nyní pracovně říkejme třeba liberálně-demokratická.

*Nebude nám nyní v unijních hlasováních chybět dříve k mnohému skeptická Velká Británie? Určitě bude. A dovedu si představit, kolik bruselských politiků, kteří naoko odchodu Británie litují, se ve skrytu duše tetelí radostí. Ale pokud vím, jedná se v současné době o přijetí Albánie, takže počet členů se zase vyrovná. Pokud odejde Itálie, mohli bychom přijmout třeba Kosovo.

*Nemocniční léčba Covidu-19 v USA přijde na 35.000 dolarů. Zhruba 44 milionů Američanů nemá zdravotní pojištění, dalších 38 milionů má jen částečné krytí, asi 50 milionů ilegálních přistěhovalců žádné. Sedm z deseti Američanů nemá našetřeno tisíc dolarů na nečekané výdaje, včetně zdravotních. Tato čísla ukazují prstem na hlavní příčinu vysoké míry úmrtnosti na Covid-19 ve Spojených státech. Ta země není pro chudé nemocné.

*Poté, co Austrálie nedávno vyzvala k vyšetření původu viru, čínská státní média na Canberru zaútočila tvrzením, že země je „žvýkačkou přilepenou na čínské podrážce“.

*Ve skutečnosti pan Borrell oznámil začátek „asijského věku“ na nedávném setkání s německými diplomaty. Podle názoru šéfa evropské diplomacie, světový řád, jehož středem byla Amerika (nebo byl ovládán USA) skončil právě v souvislosti s nástupem nové fáze historického vývoje, v němž Evropská unie již není ochotna spokojit se s rolí oblíbené americké kolonie nebo v lepším případě mladšího partnera Washingtonu, který občas milostivě dovolil kolektivnímu Starému světu, aby se zabýval neokolonialismem na svých tradičních „loveckých územích“ v Africe, na Blízkém východě a ve východní Evropě.

*Rané pokusy o kvalitativní skok ve společenské organizaci bohužel selhaly. Jak trefně shrnul Edward Osborne Wilson, „skutečný problém lidstva je, že máme paleolitické emoce, středověké instituce a božskou technologii“. Spory o to, jestli hlavní zásluhy na bohatství a úspěchu skupiny (korporace, státu či armády) nese ředitel nebo dělník, vládce nebo nevolník, generál nebo vojín, jsou vcelku nesmyslné, pokud ignorujeme klíčový příspěvek samotného kapitálu. Bylo tomu tak vždy, s umělou inteligencí však podíl významu kapitálu roste nade všechny meze. Nikdo nemůže zpochybnit fakt, že zemědělská produkce závisí na půdě, rostlinách, zvířatech, počasí a podnebí často víc než na práci zemědělce nebo správě feudála. Je nesmyslné snažit se tyto zásluhy přisuzovat jednomu z nich nebo jakékoliv osobě. Stejně tak je ovšem nesmyslné připisovat zásluhy za produktivitu robotické továrny ať už jejím majitelům nebo zaměstnancům. Její produktivita je zásluhou technologií, na kterých se podílela celá civilizace. To, že roboti nemají sobecké zájmy a lobbistické organizace, neznamená, že nemají zásluhy.

*Úspěšné národohospodářské plány v minulosti. Nejúspěšnějším národohospodářským plánem byl zřejmě porevoluční plán V. I. Lenina GOERLO, vypracovaný pod vedením ekonoma Preobraženského. Odrážel známé heslo „Socialismus je moc sovětů + elektrifikace celé země“. Zahrnoval rozsáhlou výstavbu elektráren, elektrických vedení a mnohé další. Od nich se odvíjela poválečná obnova a rozvoj zaostalé a světovou, občanskou a intervenční válkou těžce rozvrácené země. Ekonomický růst se v sovětském Rusku a v Sovětském Svazu ve 20. letech pohyboval kolem 20 % ročně. Bylo to z velmi nízkého základu, je to neopakovatelné. Prudký rozvoj včetně budování četných, dosud chybějících odvětví zajistily i direktivní stalinské pětiletky v 30. letech a první dvě poválečné pětiletky obnovy. Sovětský svaz v 30. letech dokázal nemožné – zaostalost cca 100 let srazit tak, že byl schopen se ubránit nacistickému Německu a nacistickou zrůdu rozdrtit včetně dobytí Berlína. Poučná je i tzv. dvouletka vlády Klementa Gottwalda s cílem urychleně obnovit nacisty vysátou a zčásti i poničenou československou ekonomiku. Tzv. generální linie budování socialismu pak dokázala v krátké době deseti let (v 50. letech) v zemi odstranit bídu, nezaměstnanost, zavést bezplatné zdravotnictví, zahájit urychlený rozvoj značně zaostalého Slovenska, obnovu pohraničí atd.

*Úspěšný byl New Deal (Nový úděl) – plán prezidenta Franklina Delano Roosevelta na vyvedení USA z hluboké krize 1929-33. Podstatně zvýšil zdanění bohatých a veřejné investice nasměroval přednostně do krizí nejpostiženějších regionů a do odvětví, které tržní honba za ziskem opomíjela. Pozitivní účinek takové stimulace poptávky se dostavil, byť ne hned. Horor ekonomických krizí z relativní nadvýroby rozvracející kapitalismus v Evropě po první světové válce, se tak neopakoval. Na rozdíl od tehdejších socialistických států nebylo použito direktivní, ale indikativní (nezávazné) plánování. Stát sděloval podnikům své představy o rozvoji, o používaných nástrojích a doporučoval, co by měly dělat. Úkoly státu byly většinou nezávazné i pro veřejný sektor.

*Jihokorejský filosof Byung Chul Han: Virus kapitalismus neporazí. Virová revoluce nepřijde. Žádný virus není schopen udělat revoluci. Virus nás izoluje a individualizuje. Negeneruje žádný silný kolektivní pocit. Každý se nějak stará o svoje vlastní přežití. Je nepochybné, že jako ekonomická doktrína se neoliberalismus díky pandemii ocitá ve smrtelné agonii. Neoliberální recepty podle hesla „trh vyřeší vše“ nahrazuje politika státních intervencí, plánování a podobně. Neoliberální hyperglobalizace dostala s pandemií zásadní ránu a lze očekávat výrazné změny. Jaké transformace budou důsledkem pandemie? Posun k rovnější společnosti, jak naznačuje historik Walter Scheidel ve svém The Great Leveler? Otevřou se dveře k postkapitalismu, jak píše Mason? Dojde k výraznému oslabení důvěry v neoliberální stát a establishment a k „návratu“ politiky? Nebo v opačném gardu: bude důsledkem pandemie autoritářský kapitalismus se státem digitálního dohledu, před kterým varuje například ekonom Laurie Macfarlane? Bude to vznik „třídy nepotřebných“, o které hovoří Harari?

*David Dvořák: Ostatně soudím, že Rus musí být vyprovokován. V Iráku měl jeden nápad, že bude ropu prodávat za Eura… už není a Irák byl humanitárně vybombardován do středověku. To v Libyi snil tamní vládce dokonce o nějakém zlatém arabském dináru… a kde je mu konec. To vše byly ovšem lehké váhy v ringu. Pak se na scéně vynořil arcilotr Putin. Ten nejenže zarazil odevzdávání nerostného bohatství do těch jediných správných rukou, ale navíc i řekl, že obchod, který spočívá na principu „vy vykutejte – vyrobte, my natiskneme zelené papírky a pak to směníme“ je pro Rusko nevýhodný. A nejen, že řekl, ale začal i konat. A všichni se smáli až se za břicha popadali. Dedolarizace?? … cha cha, dolar tu je na věky … Dnešní doba má společného jmenovatele – úpornou snahu USA zůstat hegemonem světa. Pravda ovšem je, že tuto válku prohráli už v r. 1971, kdy odpoutáním USD od zlata byla zahájena éra konverze novodobých zlaťáků na měďáky. A měďáky zatím vždy skončily na smetišti dějin, což neznamená nic menšího, než konec financování pro udržení role hegemona. Slavná věta Hillary „s letadlovou lodí na obzoru se vždy vyjednají lepší obchodní podmínky“. Pravdou je, že zatím v historii žádná měna nepřežila konverzi ze zlaťáků na měďáky. A není jediný důvod si myslet, že USD čeká jiný osud. Západ to vymyslí, opatentuje a nějací levní hlupáci to vyrobí.

*B. Russell: Dějiny jsou sledem nešťastných událostí, ke kterým nemuselo dojít.

*Další demokratickou a právní zrůdností je Soudní dvůr Evropské unie, vůči němuž se nedávno vzbouřil německý ústavní soud v Karlsruhe. A není se čemu divit. Byť je unijní soud obsazen soudci z členských států, v podstatě jsou rozsudky vydávány na základě stanovisek jedenácti generálních advokátů a není proti nim žádné odvolání. Když to zjednodušíme, tak 11 lidí rozhoduje doslova nekontrolovaně o právech stamiliónů obyvatel a firem v členských zemích EU. O takovém soudním politbyru si i ten Hitler mohl nechat jenom zdát. Ani s tímto stavem se nepokusila Merkelová nic udělat, protože doslova politické rozsudky tohoto unijního soudu jí náramně vyhovovaly.

*Maltský velvyslanec ve Finsku Michaela Zammit Tabony, který podle zprávy v rakouském Krone Zeitung napsal: „Před 75 lety jsme zastavili Hitlera. Kdo zastaví Angelu Merkel? Ona splnila Hitlerův sen kontrolovat Evropu!“ Ambasador po vymazání postu odstoupil.

*Evropská unie má po Brexitu ekonomiku o rozsahu 16,6 bilionů dolarů, ruská ekonomika naproti tomu jen 1,6 bilionu dolarů. Opravdu platí, že se Evropa nemůže Rusku bránit sama a potřebuje k tomu USA?

*Třeba slavné bezpečnostní fórum v Mnichově se naposledy neslo vyloženě v duchu „ztrácíme moc, co budeme dělat“. Západ podle Švihlíkové stále ukazuje, že není schopen své chyby ani pochopit, což je pro budoucnost špatná zpráva.

*Chceme obnovit důvěru v hodnoty a společenský řád. Světová komunita, a zejména naše děti, si zaslouží lepší budoucnost. Dny nefunkčního systému centrálního bankovnictví jsou sečteny, uvedl Vladimír Putin.

*Oskar Krejčí: Problémem není globalizace, ale její kapitalistická podoba.

*V naší zemi prakticky neexistuje odpovědná opozice. Kdokoliv ze zahraničí chce u nás něco prosadit nebo ukrást, tak se může spolehnout na neomezenou podporu tzv. demokratických stran – korporace, banky, sorosovské neziskovky, sudetoněmecké spolky, šlechtické rody… ten seznam supů je nekonečný.

*Ivo Šebestík: Dříve se říkávalo: „Za vším hledej ženu“. Dnes jsou za vším již zcela nepokrytě jenom peníze. Čím dále od Ruska, tím blíže k Německu, tak zní jejich motto. Když se to vezme kolem a kolem, tito „Češi“ se za Čechy vlastně ani nepovažují. Myslí si, že když národ zůstává v nerovném postavení vůči Západu, tak jich osobně se to netýká. Oni již prošli zlatou branou na Západ, a to jim bohatě stačí. Škody na národu a na zemi, nejsou škody jejich! Také odtud plynou provokace Ruska a vandalismus na jeho symbolech.

*Hampl: U nás pořád ještě existuje stát. I když mizerně fungující a i když s ním jsme nespokojeni. Na západ od nás už jsou jenom volná území. Plocha, kam může přijít každý afghánský nebo somálský válečník a založit si tam svoje království. Francouzské úřady už přiznaly, že v těchto „zónách se zvláštním statusem“ nebudou omezení vymáhat.

*Václav Vlk, st.: Umělci a komedianti, staletí živořící v bídě, v době nových medií – už od dob rozhlasu a filmu – získali mimořádné společenské postavení. Místo toho, čím jsou, tedy herci – a já si jejich umění cením – se stali „celebritami“ a někteří z nich i milionáři. U nás spíš jen tak v korunách. Ale domnívají se, že mají, díky schopnosti naučit se texty rolí a předstírat, že jsou něčím jiným, než jsou, že jsou jakousi kastou vyvolených.

*Pavel Hasenkopf dodal, že on se angličtině spíš vyhýbá. Nikdy mi neseděla, ne že by byla moc těžká, ale že je moc primitivní – nedá se s ní totiž tak krásně pohrát jako s češtinou, už jen ten pitomý pevný slovosled. Jediné, co bych jí připsal k dobru, je těch 12 časů a určité členy… tedy přesně to, co běžný konzument angličtiny kupuje si hamburger, žvaně o počasí či se ptaje na cestu, neocení. Angličtina mému myšlení prostě nestačí, nutí mne říkat věci primitivněji, než bych je řekl česky.

*Zdeněk Zbořil: Výuka českého jazyka se postupně dostává na úroveň výuky matematiky v tom smyslu, že jistě nebude dlouho trvat, kdy i maturitní zkouška z češtiny bude považována za nadbytečnou. Doufám, že nenapadne někoho z opozice vyžadovat, aby se na MF ČR mluvilo anglicky, a žertovat, kdyby někdo předčasně vyžadoval němčinu. Už se to blíží, ale zatím je ještě času dost, dodal Zdeněk Zbořil.

*Prima CNN… no, bohužel. Je to škoda. Zprávy neměly rytmus, byly uvláčený, těžkopádný… Teď debata s Tvrdíkem. Nejsem fanynka Tvrdíka, ale kdybych byla v jeho kůži, patrně bych již odešla ze studia. Očekávala bych od někoho, kdo má značku CNN, že tam budou sedět větší šajby, než dvě uražený slípky a budou se pokoušet Tvrdíka uklovat za soustavného kvokání. Je to extrémně špatný, špatný, špatný, shrnula Irena Ryšánková.

*Klaus: Pak při té příležitosti pokáral moderátorku, že nelyžuje a její běhání označil za ‚levičácký sport‘.

*Poslanec Európskeho parlamentu Michal Šimečka sa zasa znemožnil klamstvom, že Rusi v skutočnosti nepriviezli do Talianska pomoc, ale agentov prezlečených do lekárskych plášťov.

*Stejně je tomu i v Polsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku. Tam je pro většinu lidí důležitým článkem víry, že největším nepřítelem je Rus, bez ohledu jaký režim v Rusku právě vládne. Právě poslanci Evropského parlamentu ze zemí, jejichž armády a divize SS táhly na Sovětský svaz, navrhli usnesení evropské paměti, v němž připisují Sovětskému svazu zásadní podíl na rozpoutání druhé světové války. My víme, že je to blbost, oni vědí, že to tak je. Toto usnesení je tak vlivné, že si ho v souvislosti s odstraněním sochy maršála Koněva nikdo nedovolil připomenout, ačkoli mimo jiné vyzývá k odstraňování pomníků komunismu, napsal Ivan David.

*Jaroslav Bašta: Inu, když se přepisují dějiny, je třeba staré pomníky zbourat a nové postavit. Česká republika se tak posunula na východ, na úroveň Ukrajiny nebo Pobaltí, kde pomníky příslušníkům jednotek SS jsou běžná záležitost. V Čechách jsme vlastní esesáky neměli, těm německým je zatím stavět nechceme, proto naši revizionisté museli vzít za vděk importem ze Sovětského svazu – Vlasovci.

*Pjakin: Jednou za sto let se celá Evropa vypraví na Rusko, aby tady dostala pořádně přes čumák. Vždyť si to vezměte, rok 1612, 1710, nebo 1709 počítáme-li to od Bitvy u Poltavy, 1812, 1914, tedy každých sto let k nám přichází s válkou.

*Martin Koller: Němci se svým protislovanským rasismem, heydrichiádou, vražděním civilistů, vypalováním vesnic, koncentráky, pracovními tábory a holocaustem byli v podstatě fajn kluci, kteří milovali český národ a bojovali proti komunismu a židobolševismu.

*A prý u nás od roku 1990 nevládnou příslušníci rodin, které kolaborovaly s nacisty. Leckterý soudruh, jehož rodina kolaborovala za války s Němci, potom kádrovala spoluobčany, se stranickým průkazem v kapse, se od roku 1990 stal stoprocentním Američanem a ještě stíhá posluhovat německému kolonialismu. Mezi českými politiky, mediálními pracovníky a umělci najdeme takových husté zástupy. Mnozí mají co skrývat, takže jsou pohodlně vydíratelní a korumpovatelní.

*Historie se vyvíjí, s ní i výklad událostí, protože stále nacházíme nové informace a prameny v archivech. ParlamentnímListům.cz to řekl historik, poslanec a místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček.

*Nebojujeme za svobodu, protože tu už všichni mají.

*Osvobozují Američané toho, koho předtím vybombardují? Soudě podle československé zkušenosti patrně ano…

*A že se nemluvilo o tom, že západ republiky osvobodili Američané? Jak kde, my jsme se to učili. Ale až v posledních letech jsme se dozvěděli, že při zločinném bombardování Plzně, jehož cílem bylo co největší poškození našeho těžkého a kvalitního průmyslu, bylo americkými bombami zavražděno více našich lidí, než zahynulo amerických vojáků.

*Americká armáda ztratila při osvobozování Plzně celkem jednoho vojáka, který spadl do Radbuzy po požití nadměrného množství alkoholu a utopil se.

*Ivo Šebestík: Západní demokracie z hlediska příčin vedoucích k rozpoutání 2. světové války nesou velký díl odpovědnosti. V případě Československa akceptovaly německý názor, že Čechy a Morava patří od nepaměti do rámce německé říše. Tudíž Němci české země neanektovaly ale pouze „si je vzaly zpět“. Jako Rakousko. Dále západní demokracie kalkulovaly s tím, že Hitler omezí své výboje jen na střední Evropu a na evropskou část Sovětského svazu. On je v tom smyslu ujišťoval a ony s tím souhlasily. Z cizího krev neteče. Jejich sobecké a nemravné kalkulace proto vrhají příliš mnoho stínu na jejich roli před válkou. Německo anexí Čech a Moravy získalo obrovský hospodářský potenciál strojíren v Plzni, Brně i v Praze. V Brně získalo Zbrojovku, v Plzni Škodovku. Dále se Němci dostali k hutím v Ostravě, na Kladně a k uhelným dolům na Ostravsku a v severních Čechách. Vedle toho Němci získali také kompletní výzbroj československé armády, která byla velice bohatá. Velká Británie a Francie jim darovaly Československo a v půli roztržené Československo zbavené obranného valu pohraničí a ze všech stran obklopené nepřáteli pak Hitlerovi odevzdalo vše, co potřeboval k dovyzbrojení. Jenom Mnichov 1938 sám o sobě stačí jako argument pro zásadní odpovědnost západních demokracií za rozpoutání 2. světové války.

*Domnívám se, že se po válce obnovené Československo vzdalo reparací od Německa ze dvou důvodů. Tím prvním byla dohoda vítězných velmocí včetně SSSR, že Německo odškodní jen ty země, které utrpěly německou válkou nejvíc. Československo bylo z toho seznamu nějakým způsobem vyňato. Podruhé stvrdila Česká republika své vzdání se reparací při podpisu česko-německé deklarace, což bylo již za prezidentství Václava Havla. Zde se domnívám, že bylo pro polistopadovou reprezentaci nemyslitelné na jedné straně považovat Německo za osvoboditele od bolševismu, spolu s USA, Francií a Velkou Británií, a na straně druhé od něj žádat miliardy západoněmeckých marek.

*Jak se vyjádřil kamarád na mé výhrady ohledně oslabování suverenity členských států EU: „Já nechci, abysme zase byli ruskou gubernií.“ A je to! Bojme se Ruska, nebojme se EU. S tou nás čekají zářné zítřky. Je ovšem záhodno poznamenat, že postoj mnoha Čechů za druhé světové války byl zcela věcný. Generál Bedřich Homola prohlásil: „Moskva nám nevezme řeč ani půdu, kdežto Berlín obojí. Vládní forma se změní, za 30-50 let komunismus nebude, bude zde však národ, kdežto za vlády Němců by za dvacet let národ byl zničen.“ Připočteme-li poťouchlost s nově pojmenovaným náměstím Borise Němcova a schválení obnovy pomníku oslavujícího habsburské vítězství ve třicetileté válce (tedy de facto i nad českým státem), pak lze konstatovat, že máme rok bohatý na pomníkové události. Zajímavé je, že tyto nápady místních politiků se nepokusil korigovat nikdo z vedení jejich vlastních stran. Zdá se, že mainstreamové a prounijní pravici (ODS, TOP 09) to vyhovuje. Nejrazantněji se ozval proti stržení Koněvova pomníku Tomio Okamura. Takže nakonec politik, který je nejčastěji obviňován z fašismu, se zastává vítěze nad fašisty, zatímco proevropská liberální pravice chce budovat pomníky těm, co za vítězství fašismu bojovali. Je to zvláštní svět, píše Adam Votruba.

*Československo ztratilo za II. světové války 365 tisíc svých občanů. Jsou to oběti svým počtem srovnatelné s válečnými oběťmi podstatně větších států, jako byla Francie (562 tisíc obětí), USA (419 tisíc obětí) či Velká Británie (450 tisíc obětí).

*V září 2019 lotyšský ministr obrany Artis Pabriks prohlásil, že lotyšské legie SS jsou chloubou země.

*Starosta Oldřich Kolář je vystudovaný právník. Práva studoval v provařené ZČU v Plzni za neblahé působnosti jistého „čaroděje“ docenta JUDr. Kindla, později pana JUDr. Pospíšila (dříve ODS, dnes TOP 09), což se dnes v plné nahotě projevuje u pana starosty.

*Báječný nový svět pro vyvolené elity.

*Očekávám okamžitou rezignaci šéfa kontrarozvědky. Pokud je idiot, tak je nebezpečný, a pokud je takový dobytek, tak je to ještě horší, rozčílil se exposlanec Radim Turek. Tak se ukazuje, že muž s koženou brašnou s ricinem přiletěl do Prahy ještě před tím, než byly zrušeny lety. Ale Kolář i Novotný udělali ty svoje prasárny až potom! Takže Rusové chtěli ty idioty otrávit ještě dřív, než něco provedli. Tak jsou asi ti Rusové jasnovidci. Nebo to soudruh Kundra nějak blbě vymyslel. Zdráhám se věřit tomu, že v tom nějakou roli hraje BIS. Tedy doufám. Tak blbý příběh, kdy důsledek přichází dřív než příčina, jasně ukazuje na naši mediální žumpu, napsal k tomu exministr vnitra Martin Pecina.

*Evropský parlament se obvyklým neslýchaným způsobem vměšoval do vnitřní politiky České republiky. Vyzval premiéra Andreje Babiše, aby buďto prodal Agrofert (což ani technicky nelze dříve než v horizontu roků), nebo odstoupil z funkce předsedy vlády. A teď, babo Lejnová, raď: platí tedy i pro tento případ slova generálního tajemníka NATO, když pseudovelmocenský tlak západního obra na hliněných nohách diktuje zvolenému zastupiteli členské země EU, aby odešel z politiky, protože je kapitalista?

*George Friedman: Dnešní NATO je špatná aliance ve špatný čas.

*Rozežene NATO Evropský parlament? Že by nakonec přece jen bylo k něčemu?

*Není to tak dávno, kdy jeden britský novinář napsal, jistě v nadsázce, že nejhorší „osu zla“ (bylo to ještě v době válek v Iráku) tvoří Mezinárodní měnových fond, The Washington Post a CNN. Od té doby se toho jistě hodně změnilo, ale globálně působící CNN si své výsostné postavení stále udržuje. Účinkující měli nazkoušeno, jak držet ruce, aby to vypadalo, že se skoro modlí. Nestyděli se za svou nevzdělanost, ovládali asi 200 slov a ta neustále opakovali.

*Jeden z proslulých výroků sira Humphrey Applebyho ze seriálu Ano, pane ministře: To, za čím si stojíte, záleží na tom, kde sedíte.

*Armády mnoha států už celá staletí patří spolu s církví a dalšími institucemi k hlavním parazitům, které se na dřívějších i dnešních společnostech umějí jen přiživovat.

*Amerika nikdy nežila tak špatně jako za Putina.

*V jisté scénce s Miroslavem Horníčkem se Horníček Wericha ptá: „Mistře, vy snídáte kaviár a šampaňské?“ Werich na to odpovídá: „Inu, není nic dražšího.“

*Česká pátá kolona šílí a vysílá do boje své nejlepší syny – Novotného, Koláře a Hřiba.

*Nenechejme padnout americké zbrojovky, nakupujme USA vojenskou techniku.

*Máme přece demokracii a v té je úplně jedno, že se vraždí. Jen musí vraždit ti správní kluci.

*Československo, ktoré by bez Sovietskeho zväzu a jeho Červenej armády s veľkou pravdepodobnosťou ani nebolo po druhej svetovej vojne obnovené. Slovensko vstupovalo do druhej svetovej vojny ako spojenec nacistického Nemecka, spojenec, ktorý sa podieľal tak na útoku na Poľsko, ako aj na Sovietsky zväz, a vyhlásil takisto vojnu Veľkej Británii a USA. Slovensko je ešte stále existenčne závislé od ropy, plynu a jadrového paliva práve z Ruska. (Rusko nás teda nemusí staromódne vojensky obsadiť – stačí keď nás odpojí – čo by vzhľadom na antiruskú, chvíľami doslova až šovinistickú rétoriku, niektorých našich politikov a novinárov voči Rusku, nebolo ani príliš prekvapujúce).

*Jenže předlistopadový režim nikdy neklesl do tak děsivé imbecility, že by nějaké státní složce procházela taková komická neschopnost, jaká je tolerována současné BIS, to nebylo ani v nejhorších komunistických časech. Pamatujete, jak jsme se smáli Jakešovi? V porovnání s příslušníky současných elit by byl bystrým analytikem. Zatím to vypadá na prohloubení všech trendů, které byly před epidemií. Stále horší kolektivní imbecilita elit, ekonomické problémy dané katastrofální hospodářskou politikou, devastace krajiny zelenými programy a bezradnost obyvatel. To všechno tu bylo už před epidemií.

*Bloger Petr Paulczyňski brzy přešel do protiútoku a udeřil na šéfku TOP 09: „Naskýtá se otázka. Je doopravdy tak blbá, nebo to jenom hraje?“ otázal se.

*Zdeněk Kratochvíl: Díla Koperníka, Galieliho a Keplera byla z indexu zakázaných knih stažena už roku 1835, od té doby je můžou všichni číst a šířit bez obav z věčných i časných trestů. Brunovo na indexu zůstalo až do jeho zrušení v letech 1966 až 1983. Roku 1992 byl Galileo Galilei (1564–1642) církví oficiálně rehabilitován, po třináctileté práci zvláštní komise. Karol Vojtyla se jako papež Jan Pavel II. jménem katolické církve dokonce veřejně omluvil, ale s dědici „Svatého oficia“ nikdo o mnoho víc nezmohl.

*Petr Žantovský prozrazuje, kdo si v novinách autorským článkem propaguje organizaci, kterou sám řídí. Asi by bylo dobré vědět, že Mikuláš Kroupa je bratr Janka Kroupy, dlouholetého redaktora Českého rozhlasu, syn Daniela Kroupy, bývalého předsedy ODA, a další jeho bratr Martin působí také v Post Bellum. Takže je to taková rodinná organizace, kterou si platíme my všichni z našich daní. Za minulý rok inkasovalo Post Bellum na dotacích téměř 16 milionů korun, z toho od státu prostřednictvím ministerstev 4,8 milionu, od samospráv, ať už obcí, měst či krajů 7,6 milionu a z nadnárodní úrovně 3,4 milionu korun.

*Nedávno čelily české nemocnice kybernetickým útokům, které mohly ohrozit pacienty. Odkud byl útok veden? Stopy vedou do Moskvy, tvrdí investigativní novinář Janek Kroupa. Zdeněk Ondráčka, který na ni reagoval prostřednictvím sociální sítě „Přátelé, proč už mě to vůbec nepřekvapuje? V tom slíbeném pokračování se dozvíme, že reportér SeznamZpravy.cz nebo spřátelená služba přímo na místě zjistili, že se jedná o byt, který patří babičce agenta s ricinem, a o které bylo zjištěno, že to byla právě ona, která za války odmítla dát najíst německému vojákovi, který přišel osvobodit její zemi od bolševika,“ napsal na Facebooku.

*Petr Štěpánek: Zahradil už brzy odkroutí šílených 20 let v Bruselu, takže se není co divit, že mu z toho hrabe, pročež má prezidentské ambice.

*České firmy nyní mohou na ruský a čínský trh jenom jako subdodavatelé firem cizích, převážně německých. A o to v té hře s bouráním pomníků a snímání desek, přejmenovávání náměstí a protičínských provokací jde.

*Takže možná by bylo nejrozumnější, když už ta pandemie nepřeje tomu grandióznímu předvolebnímu tyátru, aby to Američané zkrátili a zjednodušili a prostě by příštím americkým prezidentem vyhlásili toho, kdo v předvolební kampani shromáždí víc peněz. Protože ono to ve skutečnosti ani jinak není.

*Jako student teologie umí Minář kázat. Proto on tvrdí, že je ten hlídací pes, on se sám jmenoval hlídacím psem, maxipsem, a já se vždycky ptám, kdo je jeho páníček. Každý hlídací pes má páníčka, kladl otázku Hejma.

*Jsme kolonie USA, gubernie ruská, sedmnáctá část Německa?

*Zatímco sovětští vojáci za druhé světové války nás zachránili před genocidou a zotročením, českoslovenští legionáři (s výjimkou Jaroslava Haška) jsou většinově v Rusku vnímáni jako vraždící soldateska, která se nerozpakovala na své cestě po Sibiři vypalovat vesnice a vraždit zajatce a krást, a to ještě v zájmu nikoliv jakési chimérické demokracie ale v zájmu svržených carských pohrobků.

*Jen na okraj jednu nekorektní poznámku: ani v tom protektorátu nemuseli Češi, pokud nebyli říšskými občany, na frontu. Teď po nás naši „spojenci“ takovou účast v jejich válkách vyžadují.

*Chtěl bych nechat sloužit mši. Za někoho nebo proti někomu? Proti někomu. Tak to bude za dvojnásobek!

*STAN je politické hnutí, které stále ještě uvádí, že má 160 členů, 1 591 příznivců, 6 poslanců a 15 senátorů.

*Teď už není otázka, zda se Evropská unie rozpadne, ale kdy.

*Pavka Novotný, ten by v normální společnosti nesměl chodit mezi lidmi bez náhubku a bez vodítka.

*Židovská definice filosemitismu zní: „filosemita je antisemita, který má rád Židy“.

*Při osvobozování Prahy prý zahynulo od dvaceti do třiceti rudoarmějců, prohlásil historik Eduard Stehlík.

*Kapitálu samozřejmě nevadí představa sociální rovnosti spočívající v dorovnání úrovně méně chudých na úroveň ještě chudších.

*Jenže, jak říkal Viktor Černomyrdin, „učitelé a lékaři chtějí jíst prakticky každý den!“

*Pokud žijete v zemi, kde můžete být potrestáni za chytání ryb bez povolení, ale nikoliv za ilegální vstup do země bez povolení, máte plné právo říci, že taková země je vedená idioty. Miloš Zeman.