Lynč bojovníků proti německému nacizmu pod záštitou České televize?

Růžena Chrastekova
26. 7. 2020   VašeVěc


Veřejností v posledních dnech hýbe, doslova nepěkně mlátí, nechutná kauza moderátora ČT Jakuba Železného, který neuvěřitelně podlým způsobem veřejně uráží a dehonestuje našeho bývalého prezidenta a hrdinu bojů proti zrůdným německým nacistům ve druhé světové válce, Ludvíka Svobodu.

Moderátor, zaměstnanec veřejnoprávní České televize, financované z koncesionářských poplatků, to jest z peněz všech občanů státu, nehorázným způsobem opakovaně porušil svým politicko aktivistickým chováním, v přímém přenosu vysílání, dopustil se hrubého porušení etického kodexu ČT, bez jakýchkoliv zábran a ještě s arogantním následným komentářem v médiích. https://www.info.cz/…/ponechte-mi-pravo-abych-verejne-odsuz….

Tato špinavost řadového zaměstnance ČT se dočkala nejednoho komentáře, stejně jako jeho předešlé, silně kontraverzní vyjádření na sociálních sítích k neméně kontraverzní kauze vzpomínání na Miladu Horákovou (“Při památce Vaší oběti …, slibuji: Když kdokoli (byly takové pokusy) v @CzechTV zkusí jen slovem se Vás dotknout, budu-li moderovat já, ze studia takového hosta prostě vyhodím.” https://www.parlamentnilisty.cz/…/Rada-CT-Chytit-za-fligr-X…).

Co na tom, že i jeho, Železného, nejvyšší šéf, ředitele ČT Dvořák, označil tento jeho výrok “za hranou”, když se nic neděje a nekultivované, neetické chování moderátora nabírá na obrátkách a přitvrzuje.

Snahy některých našich politiků, veřejně známých osob, různých politických aktivistů, o zhůvěřilé a pro náš národ Čechů, Moravanů a Slezanů bolestivě urážlivé přepisování nedávných dějin, se začínají množit. Celé toto odporné snažení vyvolává oprávněné obavy, především těch ještě několika tisíců přeživších pamětníků hrůz druhé světové války, zvěrstev německých nacistů během ní, že všechny ty milióny obětí, všichni ti padlí v bojích za naší svobodu položily své životy zbytečně a marně, protože je zde očividná snaha postnacistického Německa, skrzevá tyto jejich lokaje a slouhy, výsledky války znehodnotit, zrelativizovat, zpochybnit.

Snad se nedožijeme toho, že všichni bojovníci proti fašizmu a německému nacizmu budou pronásledováni, žijí-li ještě, a na ty mrtvé se začne plivat. Nechutným, odpudivým způsobem, jak to provádí moderátor České televize Jakub Železný. Nabízí se otázka, na čí zadání, popud a objednávku to dělá, kdo ho takto zaúkoloval.

Ještě žije, zaplaťpřírodo, dost pamětníků té strašlivé, zrůdné války, vyvolané a vedené nacistickým Německem, především proti národům Evropy, východní obzvláště. Sice je tady i snaha bořit pomníky, památky na to strašné utrpení, na ty padlé, zvěrsky zavražděné, ale na ty zrůdnosti zfanatizovaných Němců se zapomenout nedá, to utrpení se ve vzpomínkách předává z generaci na generaci.

Ani v našem krásném, košatém, bohatém jazyku nelze najít dostatečně příhodná slova, která by charakterizovala a přesně pojmenovala tu, s prominutím, svinskou ubohost, prasárnu, odpornost, co provedl nicotný, v podstatě bezvýznamný nýmand, moderátor veřejnoprávní televize. Nutno dodat, že za peníze lidí, které vlastně uráží, potomků všech těch hrdinů, kteří padli i za jeho život.

Politická a žurnalistická kultura a kultivovanost u nás v posledních pár letech skomírá na úbytě, přesto byla alespoň v elementárních měřítcích ve veřejnoprávních médiích jakž – takž dodržována. Byla. Než se nýmand Železný vyhňupil v přímém přenosu a následně ve veřejných komentářích svého “hrdinství”. Ta jeho donebevolající nestoudnost, bezpáteřnost a hrubá sprostota by měla konečně přimět jeho kompetentní nadřízené, aby byl tento hulvát odvolán, propuštěn a nebylo mu dál umožněno takto hnusně se politicky angažovat v práci, která to naprosto vylučuje, zapovídá. Jeho osobní názory ať si klidně prezentuje jako soukromá osoba, mimo občany, koncesionáři placené zpravodajství, určené celé veřejnosti.

Ať si ten špína člověk plácá své špinavosti třeba po pražských kavárnách, do veřejnoprávní televize rozhodně nepatří.

Touto špinavou kauzou se bezesporu už musí zabývat Rada ČT i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, které si rovněž občané, koncesionáři celkem slušně platí, aby jim sloužila ve smyslu dohledu nad dodržováním nejenom platné legislativy, zákonů, ale i nad dodržováním etického kodexu, elementární slušnosti veřejnoprávních médií.