Z toho mrazí! Moderátor České televize Železný: “Generál Svoboda kolaboroval s vrahy”,”Sehrál odpornou roli”, “Byl to hanebný vazal!” Obludné výroky aktivistického konspirátora. Česká televize jako nástroj propagandy pomatených jedinců?

26. 7. 2020  ArFa

Bývalý pionýr a svazák Jakub Železný (47 let, nyní moderátor České televize) vyrazil do boje proti generálovi Svobodovi s arogancí z níž běhá mráz po zádech. “Ludvík Svoboda již za války kolaboroval s vražednou komunistickou tajnou službou”, “Odporně zradil národ”, “…byl to hanebný vazal…” Veřejnost se bouří a volá po dovolání extremistického moderátora.

“Nábřeží, které se bůhvíproč dodnes jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi…, uvedl moderátor Jakub Železný v České televizi v pořadu Události a komentáře 15.7. Na kauzu jako první reagoval portál Arfa.cz, nyní již kypí v mediálním prostoru.

Moderátor Železný reagoval na masivní kritiku svého nehorázného výroku o hrdinném generálovi Svobodovi textem, ve kterém obhajoval své politické přesvědčení (antikomunismus, radikální liberalismus) a také své právo generála Svobodu kritizovat.

Moderátor má problémy se svým aktivismem opakovaně a čelí výhradám odborníků i televizním divákům.

Dostane konečně padáka?

Moderátor Železný NEMÁ PRÁVO politicky kritizovat vůbec nikoho, zvláště pak ne v přímém přenosu. Moderátor může mít politické přesvědčení jaké chce, ať si vzývá Jehovu, Marxe, Pol Pota nebo svatou Gretu, ale jeho práci to nesmí ovlivnit ani náznakem.

Názorová nezávislost zaměstnanců České televize je pevně zakotvena v kodexu, který aktivista Železný porušuje opakovaně (m.j. paragraf 5) způsobem, na který by mělo vedení České televize zareagovat napomenutím, nebo i výpovědí.

Psycho-smyčka v přímém přenosu

Mnohé nasvědčuje tomu, že se moderátor dostal do jakési psycho-smyčky a považuje se již ani ne tak za moderátora, jako spíše za jakéhosi kazatele morálky, vykladače historie a , ano, také tak trochu politika.

Moderátoři ČT by neměli své politické názory vyjadřovat ani na sociálních sítích či v jiných médiích, protože tím hrubě porušují značku České televize.

Moderátor Železný ve své “obranném textu” uvedl:

“Opravdu nechápu, proč má v Praze, 31 let po pádu režimu komunistické strany, mít nábřeží člen předsednictva komunistické strany a komunistický prezident.”

V řadě hodnověrných pramenů se uvádí, jak Ludvík Svoboda již za války kolaboroval se sovětskou NKVD, vražednou komunistickou tajnou službou, nebo jak již dávno před únorovým pučem vstoupil do komunistické strany.”

“Co je však nejodpornější, je jeho role v srpnu 1968 a po něm. Podruhé zradil národ, dle svědectví z obou stran a rozhodně nebyl v noci z 20. na 21. srpna žádným odpůrcem invaze.”

“O pár dní později, při ostudných jednáních v Moskvě, sehrál Ludvík Svoboda zcela hanebnou úlohu, když jako poslušný vazal Sovětů drsně nutil váhající československé představitele, odvlečené do Moskvy nelegálně, aby podepsali kapitulantský Moskevský protokol, což se mu podařilo.”