COVID-19: Nový český rekord, a co bude dál…


Radim Valenčík

8. 8. 2020   RadimValenčíkPíše

Česká republika: +323 nových případů – další český rekord, situace začíná být zlá
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/8197-covi-kavicka-cr-323-us-63246-komentar.html
Spojené státy: +63246 nových případů (o dost víc než předcházející den).
Indie přes 60 tisíc.


Problém začínají mít hlavní země EU:
Německo 1105
Francie: 2288
Španělsko: 4507
Pokud srovnáváme jednotlivé země mezi sebou, je nutné uvažovat různou metodiku a další faktory, které výsledek ovlivňují (např. počet testů). K tomu se postupně dostanu. Důležité je však právě průběžně sledování, protože z časových řad lze vyčíst hodně i při odlišných metodikách.

Informace čerpám zejména z: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

Jak to vidím

To bude velký problém i pro nás (vysoké procento zapojení Ukrajinců do naší ekonomiky):

Ukrajina zaznamenal další rekord v počtu nově potvrzených případů nákazy koronavirem. Ve čtvrtek ji bylo 1453. Poslední dny je nárůst velmi velký, ve středu bylo detekováno 1318 nových případů a v úterý 1271. V zemi je už 78 261 potvrzených případů, přičemž 1852 infikovaných zemřelo. Nejvíce případů je na západě Ukrajiny a v Kyjevě.

Viz: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/on-line-v-cr-neklesa-pocet-nove-nakazenych-pod-200-za-den-za-pet-dnu-je-jich-pres-tisic-40332691

K tomu: Ten problém se dal čekat a postupovalo se zase hodně laxně. Na rozdíl od Běloruska, které je hodně uzavřené z hlediska přeshraničního pohybu osob, Ukrajina je průsečíkem několika intenzivních proudů osob a  bylo jen otázkou času, kde se to tu rozjede. Taková je prostě logika chování tohoto viru. Kompetentní úřady nereagovaly ani na první vážné signály. Čekali na zázrak?

Budeme stát před volbou, zda provést restrikce, které hodně zasáhnou ekonomiku, nebo se necháme uzavřít dalšími a dalšími zeměmi.

Velké “poděkování” patří také:

– Arogantním a bezohledným “techtlemechtlařům”.

– Těm, co si ze státního testování dělají pašalík.

– Těm, kteří považují zveřejňování ověřených čísel za strašení (to už musí být velký posránek ten, koho něco takového může postrašit).

– Těm, kteří považují nošení roušky za “ztrátu svobody” (blbečci, kteří asi nikdy nepoznali, co je to skutečná ztráta svobody).

– A všem, kteří vše považují za vymyšlenou kampaň, věří každému pitomému účelově natočenému videu, ale nedokážou a nechtějí si ověřit seriózní informace vázané na kontinuitu rozvoje vědy.

– I těm, kteří cítí “tím vším unaveni či vyčerpání”, kteří “toho už mají dost” a nechápou, že toto vše je teprve začátek a čeká nás běh na dlouhou trať.

Ke klišé o “strašení” koronavirem:

Radim Valenčík (ad Z. W.): “Můžete uvést, prosím, kde straším? Konkrétně!” – k tomuto se vyjádřete a neutíkejte.”

Zbyněk Wittek: “Už těmi stálými informacemi ve stylu ČT o počtech nakažených.”

Radim Valenčík: “Uveřejnění ověřených čísel je strašení?! No to jste teda hodně velkej posera. Normální člověk to za strašení nepovažuje. Mluvte tedy raději za sebe.”

Druhá studie ke koronaviru: Nejde o “promoření”, ale o prolomení bariér šetrného chování našeho viru

Standardní představa je, že jednou z cest, jak se můžeme vyrovnat s koronavirou epidemií je tzv. “promoření”, tj. stádní imunita. Vyžaduje sice hodně obětí, ale po “promoření” se virus přestane šířit a nedostane se ani k části populace, pro kterou představuje ohrožení života či zdraví.

Takto lze problém řešit v případě některých bakteriálních či virových nákaz. Náš virus má jinou logiku chování, nelze jej “promořit” a patrně neexistuje ani dostatečně univerzální vakcína, která by jej zastavila. Lze to ilustrovat na následujícím:

1. V žádné zemi nedošlo k dosažení “dna promoření”, od kterého by bylo možné se “odrazit”. Všechny země, které si se strategií “promoření” zahrávaly, “ucukly” a začaly používat výrazná omezení (New York, často vzpomínané Švédsko, samozřejmě Británie). Některým se díky tomu podařilo první nápor epidemie odrazit.

2. Oproti předpokladům, že se nárůst nových případů přes léto výrazně zpomalí, jak globálně, tak i v mnoha zemích začíná po krátkém zpomalení zrychlovat. (Pokud se podíváte, co psal mediální mainstream před dvěma až jedním měsícem, tak toto podle něj předpokládáno nebylo, počítalo se s tím, že druhá vlna přijde až na podzim.)

3. Epidemie koronaviru má v různých zemích výrazně odlišný průběh, což nelze vysvětlit jen specifickými podmínkami těchto zemí.

4. Některé země se s menšími či většími těžkostmi, jak se zdá, s epidemií definitivně vypořádaly (Čína, Jižní Korea, Austrálie, některé země EU, možná Rusko, doufejme i Izrael).

Jak si to vše vysvětlit?

Jednou z možností je to, že náš virus dospěl ve svém vývoji do stavu blízkému evolučně stabilní strategii, která se v jeho případě sestává ze tří složek. Dovolím si ji znovu připomenout:

1. Základem evolučně stabilní strategie je strategie “pomalého spásání pastviny”, resp. šetrného chování k  hostiteli. Patrně takového, při kterém imunitní systém na přítomnost a  množení našeho viru vůbec nereaguje.

2. Doplňující obrannou strategií, kterou spouští, když zjistí, že v napadeném organismu je mutace jeho vlastního kmene, která porušila “kmenové tabu” a začala se k hostiteli chovat nešetrně. V tu chvíli nás virus také přejde do modu rychlého spásání, resp. co nejrychlejší replikace v hostiteli. “Odbrzdí se”, přechází do excitovaného, zdivočelého stavu.

3. Navazující korekční strategii, kterou zkouší, zda je ještě přítomna mutace, která porušila kmenové tabu (zda byla vytlačena nebo uklidnila). Vysílá vstřícný signál pomalého spásání, ovšem podle toho, jaká je reakce prostředí, je zase připravena přejít k obranné strategii rychlého spásání, resp. nešetrného chování k hostiteli.

Poznámka k jednomu aspektu praktického významu výše uvedeného:

V případě třetí složky strategie a návratu k první složce musí být náš virus evolucí kalibrován velmi přesně:

– Příliš včasné a časté vysílání vstřícných gest poskytuje zvrhlé mutaci (té, která je v modu rychlého spásání) příliš velký prostor pro replikaci a případnou dominanci.

– Nedostatečná tendence k uklidnění může vést k tomu, že dojde k lokálnímu zániku hostitele a tím i našeho viru.

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/8086-covi-kavicka-12-7-cr-53-us-61719-komentar.html

Poznámka: Zatím je to jen hypotéza, má některá slabá místa, o kterých jsem psal dříve, ale zdá se mně stále více pravděpodobná. Uvidíme. Jen nebylo pozdě.

Vše totiž vypadá na to, že tam, kde se snažili o “promoření”, tam místo toho došlo k PRŮLOMU. Mutace našeho viru, které porušily strategii šetrného chování k hostiteli, se nepodařilo základnímu kmenu vytlačit. Virus zdivočel.

Tam, kde se s agresivní formou našeho viru nevypořádali včas (čínský zázrak apod.), tam začala nabývat na síle agresivní forma, se kterou si náš virus neví dostatečně rady. Proč? Narazil na takový rozsah meziregionální migrace (za prací, turistika, v důsledku nerovnoměrného vývoje zemí), na kterou nebyl předcházející evolucí připraven. Střetá se velké množství odlišných mutací, velmi intenzivně a znovu a znovu, z nichž některé na sebe reagují alergicky a spouštějí strategii rychlé expanze v replikačním prostoru, tj. nešetrného chování k hostiteli.

Tam, kde byl potlačen kmenový základ našeho viru snažící se o návrat ke své evolučně stabilní strategii, tam může vzniknout, a jak také vidíme (například na případu Izraele, který se snaží, seč může, a má velké potíže) velký problém. Dojde k PRŮLOMU, prolomí se bariéry, které našemu viru umožňovaly bezproblémovou koexistenci se svým hostitelem. Zdivočelý virus či zdivočelé “portfolio mutací” viru se šíří rychle a napadá i ty části populace, které byly před tím brzdnými mechanismy (vedoucími k šetrnému chování) ušetřeny.

Zásadní geopolitické důsledky

Tím se dostáváme do situace, kdy může dojít k rozdělení celého světa na dva typy zemí:

1. Na ty, které si uchovají předpoklady pro kontrolu koronaviru ve “spolupráci” s  jeho původním kmenem a jeho evolučně stabilní strategií.

2. Na ty, ve kterých bude epidemie znovu a znovu nabírat na síle, propukat nekontrolovatelně, zahlcovat zdravotní systém i další složky infrastruktury, bude znamenat značnou nestabilitu i těžké ekonomické ztráty.

Země úspěšné v boji se zdivočelou formou viru se budou izolovat od těch zemí, které mu podlehnou. Kde chceme být?

Vše teprve začíná

Jak často je slyšet: Už máme korovnaviru dost! Už jsme koronavirem unaveni! Už jsme na řeči o koronaviru alergičtí!…

Ale ono vše patrně teprve začíná. Nejtěžší zkoušky jsou před námi a je potřeba se připravit na běh na dlouhou trať.

Místo toho, abychom se s plným odhodláním na to, co nás čeká, připravovali, jsme různými způsoby oslabování: Netrpělivostí, nedůvěrou ve kvalifikované zdroje (což rozhodně není mediální mainstream, ale ani podvodníci nejrůznějšího druhu, jejichž písemné či video projevy se s oblibou sdílejí), touhou po senzačním vysvětlení toho, co přináší trauma (“toto nám zatajovali”), neochotou připustit si rozsah obtíží a výraznost změn, které nás čekají.

(Pokračování odpovědí na to, proč je snaha nás před těžkým zápasem demoralizovat a oslabit)

P. S. Navazuje na přecházející text, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/8192-koronavirus-a-uprchlici.html

Co se děje ve světě:

Zde je nejlepší zdroj s nejčerstvějšími informacemi:

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

Další významné zdroje o dění ve světě:

https://www.ft.com/content/a26fbf7e-48f8-11ea-aeb3-955839e06441

https://ourworldindata.org/coronavirus

První z odkazů přebírá Financial Times. Je na něm mj. vyjádřeno i to, jak vzrostl počet úmrtí v jednotlivých zemích oproti tříletému průměru. Na to by se měli podívat všichni popírači a chřipkaři.

Graf šíření mutuací:

https://nextstrain.org/ncov/global?gmax=19896&gmin=15114

Tyto stránky ukončily uveřejňování nových příspěvků, ale archiv zůstal. Důležitý je závěr, ke kterému dospěly.

Podrobněji lze vývoj v ČR sledovat zde:

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19?fbclid=IwAR3kdxZhYD7krsZ_K-xrmwNkGlQMO5rsIjQe_0jAWZT___jH_9pV_KzA38c

Nejdůležitější je tento graf:


Na závěr: Děkuji všem, kteří mi zasláním materiálů a doporučeními pomáhají. Rád uvedu jména, pokud dají souhlas.


(Pokračování)
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/8197-covi-kavicka-cr-323-us-63246-komentar.html