Petr Hampl: Kdo stojí za vlasteneckým setkáním v Příčovech?

Petr Hampl 
14. 8. 2020  PrvníZprávy


Druhý ročník vlasteneckého setkání na zámku v Příčovech u Sedlčan proběhne v sobotu 15. srpna. Majitelka zámku MUDr. Alice Tomková pozvala nejrůznější osobnosti, které spojuje kladný vztah k vlasti a vlastenectví.
Vlastně tak navázala na mecenáše a podporovatele z dob minulého národního obrození.

Setkání je otevřeno široké vlastenecké veřejnosti. Ačkoliv se jedná o bezproblémové lidové setkání, podle článků v tisku bychom mohli usuzovat na významnou politickou událost. V loni se dokonce mělo jednat o útok na práva homosexuálních aktivistů. Přitom sexuální výstřednosti (ať už kdo má k nim jakýkoliv vztah) absolutně nebyly tématem setkání. Dokonce ani taková témata jako tradiční rodina nebyla probírána. S homosexualitou to mělo společného pouze to, že skupina homosexuálních aktivistů přijela do Příčov obtěžovat účastníky vlasteneckého setkání. Termín buzerant je v tomto případě zcela na místě.

Setkání nabírá na známosti i prestiži, takže se letos očekává minimálně několik set návštěvníků. Lidé z propagandistického centra pana Bakaly (Economia, a.s.) již začali kontaktovat některé účastníky a přesvědčovat je, aby do Příčov nejezdili.

Základem setkání jsou vzájemná setkávání. Rozhodně nechceme takovou konferenci, kdy řečník přijede, pronese řeč a za pár minut zase zmizí. Proto nejsou samotné panelové diskuze tak zásadní. Nicméně přesto jsme přípravě věnovali maximální pozornost.

Sedmičlenný přípravný výbor se snažil najít diskutující tak, aby:

Každý mluvil o tom, čím se dlouhodobě zabývá.
Aby neměl shodné nebo příliš podobné názory jako jiný člen panelu.
Aby jeho postoje kontrastovaly nebo se doplňovaly s jinými členy panelu.
Pokud existuje více výrazných názorových proudů, aby byly zastoupeny všechny.
Aby, pokud možno, nemluvil už před rokem.
Aby byl ochotný zůstat na akci většinu dne, debatovat s lidmi, vypít si s nimi pivo..

V praxi to znamená, že často máte zajímavého řečníka, ale do panelu jej nezařadíte, protože jsou jeho názory příliš blízké ostatním. Nejsme Česká televize, abychom organizovali diskuze spočívající v opakování jednoho a téhož pohledu.

Často se neshodli ani členové té sedmičlenné skupiny. Museli jsme tedy přistupovat na kompromisy. A když už se nám podařilo panely sestavit, naráželi jsme na to, že někdo nemůže, někdo nechce, někde si nedokáže zajistit dopravu. Někdo naopak slíbí, a pak onemocní nebo je uvržen do karantény. Někdo odřekl, ale později se zase ozve, že přece jen může přijet.

V loňském roce jsme prováděli poslední změny ještě ráno v den konání akce.

Píšu to všechno proto, že se v posledních dnech objevila řada útoků, z vlastenecké strany. Dokonce i ojedinělé pokusy organizovat bojkot. Že prý ten nebo onen proud je v debatách zastoupen více než jiný. Jednomu vadí, že je tam přítomný komunista, druhému vadí, že je tam přítomen údajný Rotarian, dalšímu vadí člen Klausovy vlády, dalšímu katolík… Přitom se stejně jednalo o provizorní programy. Ani my sami nemáme úplnou jistotu, kdo přesně přijede. Možná se ještě v den akce někdo omluví, že zůstal viset s autem na cestě – i to se loni stalo.

Zkrátka, nemračte se, že v tom či onom panelu není zastoupen nějaký váš oblíbenec. Možná se tam s ním potkáte i tak. Jestli ne letos, tak příští rok. Přijeďte a užijte si to.