Stopy otrávenia Navaľného ukazujú na jeho intímnu spoločníčku s trvalým pobytom v Londýne

Ksenija Malceva

13. 9. 2020  PravdaRu JPGazeta, PolitikusHlavnéSprávy

Ako pri všetkých spektakulárnych sakrálnych obetiach v radoch ruskej liberálnej piatej kolóny, aj v prípade Navaľného stopy vedú do Londýna, kde žije jeho intímna priateľka Marija Pevčich, ktorá Navaľného sprevádzala na jeho osudovej ceste do Tomska. O nových poznatkoch v kauze Navaľného informoval portál politikus.ru

Na snímke Marija Pěvčich

Marija Pevčich mala priamy prístup k osobným veciam Navaľného a zároveň disponovala možnosťou získať toxické preparáty, ktoré je možné aplikovať cez kožu obete. Táto podozrivá figúra pritom sprevádzala Navaľného počas jeho cesty na Sibír, napriek tomu však neposkytla ruským vyšetrovateľom odpovede na ich otázky, keďže stihla odletieť do Nemecka spoločne s Navaľným na lietadle, ktorým jej „priateľa“ previezli do Berlína.

Podľa portálu pravda.ru existujú silné indície, že Marija Pevčich mohla byť tým človekom, ktorý Navaľného otrávil. Pevčich bola Navaľného spojkou v Londýne, odkiaľ ho priamo úkolovala, čomu sa má venovať v rámci Západom financovaného projektu tzv. „Fondu boja proti korupcii“ (FBK). Bolo preukázané, že Marija Pevčich zdieľala s Navaľným spoločné kupé vo vlaku. V sibírskom Tomsku sa však od neho oddelila a až po zverejnení informácie o zdravotných problémoch Navaľného sa z Tomska presunula autom s neznámym mužom do Novosibirska a odtiaľ lietadlom do Omska, kde bol medzitým Navaľnyj hospitalizovaný. Existuje dôvod domnievať sa, že si túto schému svojho presunu vybrala práve preto, aby odpútala pozornosť od prípadného podozrenia z jej účasti na otrave Navaľného. Z Omska už letela do Nemecka rovnakým lietadlom ako Navaľnyj, aj keď jeho vlastnú manželku do lietadla nepustili.

Na snímke Marija Pevčich

Nemeckí špecialisti spočiatku vyslovili predpoklad, že Navaľnyj mohol byť otrávený cez spodnú bielizeň. Marija Pevčich mala pritom vo vlaku prístup k Navaľného spodnej bielizni. Neskôr začali Nemci hovoriť o fľaši s jedom. Je viac než isté, že túto fľašu im dala práve Marija Pevčich.

Zvlášť podozrivé sú aj ďalšie okolnosti, ktoré indikujú, že pre Mariju Pevčich nemusí byť problémom obstarať si toxické preparáty na báze vírusov. Jej 56-ročný otec Konstantin Pevčich je moskovský podnikateľ, ktorý má oficiálne zaregistrované dve výskumné spoločnosti. Spoločnosť „Fotiss“ je úplne nová, zaregistrovaná bola iba koncom júla. Nie je teda úplne jasné, čím sa zaoberá. No jeho druhá spoločnosť „NIOBIS“ už takmer 10 rokov pracuje na projektoch zameraných na kultiváciu vírusov a biologických buniek, určených pre využitie vo farmaceutickom biznise. Adresa oboch spoločností je identická: 125167, Moskva, ulica Viktorenko, dom 16, vchod 1.

Podobné zameranie činnosti firiem otca Marije Pevčich prirodzene predpokladá bezprostrednú prácu s chemikáliami, vírusmi a baktériami. Pevčich sa k nim tak cez svojho otca mohla bez problémov dostať. Navyše jej otec sa intenzívne venuje aj problematike biokybernetiky, na základe čoho sa dá usudzovať, že sa veľmi dobre orientuje v biológii človeka, nehovoriac o tom, že má široký okruh známych vo vedeckých kruhoch, chemikov nevynímajúc.

Na snímke Marija Pevčich

Určite nie je bez zaujímavosti ani to, že Konstantin Pevčich je tiež spoluvlastníkom spoločnosti „Igla“, ktorá sa špecializuje na výrobu a distribúciu mikroihly osobitnej konštrukcie. Podľa stránky projektu Skinport sa Konstantin Pevčich priamo podieľa na vývoji sofistikovaného systému aplikácie lekárskych preparátov a vakcín do ľudského organizmu priamo cez kožu človeka.

Zatiaľ nie je známe, či Marija Pevčich komunikovala so svojím otcom ohľadne intoxikácie Navaľného, je však isté, že pre ňu nebolo také ťažké obstarať si chemikálie, baktérie a vírusy, ktoré sa dali využiť na otravu Navaľného.

Podľa liberálneho vydania „Meduza“, „Marija Pevčich študovala na fakulte sociológie Moskovskej štátnej univerzity (MGU) a zároveň na fakulte politológie Londýnskej škole ekonomiky (London School of Economics). Od roku 2011 sa angažuje v projekte tzv. „Fondu boja proti korupcii“ (FBK), v rámci ktorého vedie vyšetrovaciu sekciu. Marija Pevčich síce žije v Londýne, ale často prichádza do Ruska, kde zbiera materiál a pripravuje scenáre pre vyšetrovanie FBK. Pevčich bola aj v Tomsku, kde Navaľného tím nakrúcal nové dokumenty o svojom protikorupčnom vyšetrovaní“.

Marija Pevčich mala prístup k osobným veciam Navaľného a zároveň bola schopná obstarať si toxíny, ktoré sa dajú aplikovať cez kožu sakrálnej obete. Existuje množstvo otázok, na ktoré by mala Marija Pevčich odpovedať ruským vyšetrovateľom, pokiaľ majú na Západe úprimný záujem o zistenie skutočných páchateľov otravy Navaľného. Otázkou je, či je Západ vôbec zainteresovaný na objektívnom vyšetrení prípadu, ktoré by odporcom Severného prúdu 2 mohlo zruinovať ich taktiku v boji za záujmy amerických exportérov predraženého skvapalneného plynu do Európy.