V Bělorusku se zajíždí scénář zásadně nové informační války

Oleg Kravcov
8. 9. 2020    politnavigator
Metody, které byly nasazeny během nynějších protivládních protestů v Bělorusku, budou v budoucnu použity v dalších státech postsovětského prostoru, včetně Ruska. K tomuto závěru dospívá v článku, zveřejněném na internetové stránce týdeníku Zvezda, politolog, profesor NIU VŠE Dmitrij Jevstafjev, informuje korespondent PolitNavigatora. Poznamenává, že během běloruských protestů byl předveden “prudký rozvoj v možnostech technologií distančního řízení protestu, decentralizovaného a řízeného prostřednictvím sítě”.

“Běloruské protesty jsou ukázkové nejen prakticky úplnou absencí “polního řízení” a částečným přenesením řídicího systému protestu za hranice státního území RB. Samozřejmě, nejefektivnější bylo toto řízení v období, kdy reakce orgánů byla co do technologické úrovně poměrně slabá. Je také zjevné snížení efektivity řízení při pokusech převedení protestu na model “houfu” (demonstrace v Minsku 23.8.), i když v daném případě tomuto napomáhal aktivní odpor ze strany orgánů moci”, píše Jevstafjev.

Předpokládá, že technologické prostředí Běloruska se projevilo příliš specificky na to, aby se v něm úplně realizoval princip distančního řízení sociálního působení.

“Ale v jiném technologickém a sociálním prostředí (například v Rusku) mohou být tyto nové technologie podstatně efektivnější, jelikož poskytují nástroje pro lokalizaci protestů v nejdůležitějších místech”, upozorňuje expert.

“Během krize v Bělorusku jsme se střetli s pokusem aprobace nových technologií při řízení sociálně-politického protestu v podmínkách, kdy se úkol přímého politického vítězství z řady objektivních a subjektivních důvodů nekladl a klást nemohl”, dodává autor.

Domnívá se, že tento model předvedl svou použitelnost i pro jiné země Eurasie, kde mohou být sázky Západu vyšší.

“Tato zásadní použitelnost nového, podstatně destruktivnějšího modelu destabilizace souvisí, ve větší míře, s dominancí Západu a, především, USA v technologiích digitální informační společnosti, ale v ne menší míře odráží zbavení se USA a Západu posledních politických omezení ve vztazích s jinými státy”, uzavírá Jevstafjev.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr- Vladimíra Grulichová