Zemědělský výbor EP „vykuchal“ Zelený úděl

Ivan David
8. 9. 2020

Po několikadenní přestávce nutné k ručnímu přepočítání hlasů odevzdaných ke každému z téměř 500 pozměňovacích návrhů velká většina členů Zemědělského výboru Evropského parlamentu schválila „vykuchání“ návrhu nařízení o Stanovení rámce pro dosažení klimatické neutrality a přezdívané „evropský právní rámec pro klima“. Pro návrhy na vyškrtnutí pravomoci Komise ukládat občanům, firmám a členským státům povinnosti nebo zákazy formou prováděcího nařízení Komise – tedy bez souhlasu europarlamentu a členských států v Radě – hlasovalo 40 poslanců. Proti bylo pouze 5 poslanců za Zelené, v jejichž řadách působí i čeští Piráti. Zdrželo se rovněž 5 poslanců.

Na plénum europarlamentu tak míří návrh, aby Komise nemohla cokoli činit sama a bez kontroly, ale aby naopak každý svůj návrh na zákaz nebo nucení občanů členských států musela předložit k odsouhlasení europoslancům a ministrům členských států v Radě. Pokud by návrh Zemědělského výboru potvrdili na plénu i ostatní poslanci, s vysokou mírou pravděpodobnosti by to znamenalo konec nebo aspoň výraznou redukci Zeleného údělu.

Komise se návrhem nařízení o právním rámci pro klima pokusila o „legislativní puč“. Pokud by nařízení prošlo v podobě, jak je Komise předložila, získala by unijní exekutiva stejné pravomoci, jako měl nacistický diktátor Adolf Hitler. 

Skutečným cílem právního rámce pro klima je dát Komisi možnost obejít hlasovací procedury a svým prováděcím nařízením uzákonit věci, které by při běžném hlasování v Radě a v Evropském parlamentu nikdy nemohly být schváleny. Komise již opakovaně avizovala, že v rámci snah o nahrazení fosilních paliv „ekologickou“ energií z větrných turbin a solárních elektráren hodlá zavést ekologické daně, které by zdražily motorová paliva až na 100 Kč/l. Podobně chce Komise zdražit i vytápění a ohřev vody teplárnách výrobu elektřiny.

Zvláštní metanovou „daní z prdu“ by Komise chtěla zdražit maso hospodářských zvířat. Tyto daně by podle jejích představ měly být placeny rovnou do bruselského rozpočtu. Doposud však v Radě ministrů financí každý návrh na zavedení podobné ekologické daně některý z ministrů vetoval. Pokud by bylo nařízení o právním rámci pro klima schváleno v podobě, jak je předložila Komise, mohli by komisaři obejít ministry a daně na občany a firmy uvalit bez souhlasu členských států.

Většina členů Zemědělského výboru si naštěstí včas uvědomila, že by to vedlo k velmi rychlé likvidaci evropských zemědělců. Bez hospodářských zvířat, které chce Komise zdanit „prdící daní“ by nebyl hnůj. Což by vedlo k vyšší nutnosti užívání minerálních hnojiv a k rychlé degradaci půdy. Nakonec by se ze Zeleného údělu radovali pouze dovozci potravin ze zemí mimo EU. Zemědělský výbor proto s velkou převahou odhlasoval sadu pozměňovacích návrhů, které tuto extrémně nebezpečnou pravomoc, kterou si chtěla Komise uzurpovat, exekutivě berou. Pokud návrh výboru podpoří i plénum, bude muset Komise předkládat k odsouhlasení Radě a europarlamentu návrhy všech změn právních předpisů, které bude chtít provádět. 

V Radě by u daňových otázek nadále platilo právo veta. Komise si chtěla diktátorské pravomoci přisvojit mimo jiné proto, že má oprávněné obavy, aby jí europoslanci a ministři členských států Zelený úděl „po součástkách“ postupně nehodili do koše. Pokud se o každém zákazu, zdražení nebo příkazu něco nevýhodného používat, bude v Radě v EP jednat normální procedurou, budou mít zástupci průmyslových svazů a odborových centrál, které by takové nařízení poškodilo, možnost přesvědčovat poslance a ministry aby je neschvalovali. Tomu se chce Komise vyhnout a chce rozhodovat sama a bez kontroly.

Podle dosavadních velmi hrubých odhadů by zákaz používání uhlí znamenal likvidaci stovek tisíc pracovních míst. Zákaz používání zemního plynu by zdražil životní náklady domácností o desítky tisíc korun ročně. Techničtí vědci již prokázali, že přechod automobilů kompletně na elektromobily je technicky neproveditelný. Pokud na něm bude Komise trvat, tak by to vedlo k likvidaci milionů pracovních míst v automobilkách a v návazných firmách. A navíc by drasticky zdražilo ceny elektřiny. Prakticky každý z návrhů Komise obsažené v Zeleném údělu znamená existenční ohrožení pro miliony zaměstnanců a pro tisíce firem.

Je logické, že odboráři zastupující zaměstnance, kteří by podle návrhů Komise měli přijít o práci, budou proti těmto návrhům bojovat ze všech sil. Stejně tak je logické, že se hrozbě likvidace budou ze všech sil bránit i podniky, jejichž existenci by ukončily záměry obsažené v Zeleném údělu. Jenže všichni tito lidé platí daně, z nichž členské státy odvádí do Bruselu příspěvky do rozpočtu EU. A z toho rozpočtu je placen jak europarlament tak i Komise. A ti co platí daně, mají právo na spolurozhodování. Aspoň cestou svých volených zástupců. Komise je nevolený orgán a jako taková by měla brát ohled na názory daňových poplatníků a nechovat se jako diktátor. Včera jsme k tomu na Zemědělském výboru dobře nakročili. Držte nám i sobě palce, aby návrhy na „vykastrování“ Zeleného údělu potvrdila i většina našich kolegů na plénu.