Zachráníme klima zákazem orby na polích?


Ivan David

2. 9. 2020

 

Velkou část dnešního jednacího dne Zemědělského výboru nám zabral návrh Evropské lesnické strategie. Podle Smlouvy o EU a o fungování EU není lesnictví v působnosti EU, ale členských států. Přesto Evropská komise napsala tlustospis, v němž na mnoha stranách popisuje, jak jsou lesy užitečné a proč je potřebujeme chránit. Sama sebe pak v závěru pasovala na toho, kdo to umí nejlépe a rozhodně lépe něž členské státy. V houšti květnatých vět pozorný čtenář může občas narazit na několik dobře ukrytých a po textu roztroušených vět, kvůli nimž Komise tento fascikl poslancům předložila. 

Napřed navrhuje posílit mezinárodní spolupráci při výměně informací nutných k ochraně lesů. Za tímto účelem doporučuje vyslat na oběžnou dráhu unijní družici, která by z vesmíru pozorovala stav lesů. S tím lze souhlasit, protože lesníkům by skutečně pomohlo, pokud by měli informace o tom, odkud se na ně valí kůrovec a v jakém množství. Tento brouk, který likviduje stromy, totiž nerespektuje státní hranice. Stejně jako plísně, které ničí duby, nebo paraziti, kteří napadají kaštany. To však lze dělat již nyní na mezivládní úrovni a není nutné k tomu předávat řízení lesnictví do rukou Bruselu.

Drobné, ale zatraceně důležité větičky, kterými chce Komise na úroveň EU od národních států přebrat pravomoc vydávat obecně závazné právní předpisy k lesnímu hospodaření a ochraně lesů, lze najít až ke konci textu. Asi nikoho nepřekvapím informací, že jsme spolu s kolegy z frakce Identita a demokracie (ID), v níž působí i čeští europoslanci zvolení za SPD, předložili pozměňovací návrhy, které se snaží zamezit převedení kompetencí nad lesnictvím z národních států na úroveň EU.
Mimo jiné nás k tomu vedla obava o osud našich lesů, pokud by o nich rozhodoval Brusel. Jak by to mohlo vypadat, jsme se mohli přesvědčit na pozměňovacích návrzích, které předložili ostatní kolegové. Největší „perlou“ je návrh francouzského poslance Manuela Bomparda z komunistické frakce GUE/NFL, který v zájmu ochrany klimatu navrhuje ZAKÁZAT ORAT POLE. Planetě podle něj nejlépe pomůžeme, pokud bychom všechna pole v Evropě nechali zarůst trávou, aby se pohltilo co nejvíce oxidu uhličitého. Je paradoxní, že takový absurdní návrh předložil poslanec Zemědělského výboru a vůbec si přitom nepoložil otázku, co by občané členských států EU jedli.

Problém by teoreticky bylo možné řešit dovozem potravin. Třeba z Jižní Ameriky, jak to Komise navrhuje v obchodní dohodě s hospodářským sdružením MERCOSUR. Logicky by to však ještě více urychlilo vypalování tropických deštných pralesů, které už nyní „dělají místo“ pro pěstování plodin na výrobu biopaliv k vývozu do EU. Nejpikantnější je, že tento absurdní návrh kolega předložil v rámci lesnické strategie, která má údajně vést k lepší ochraně lesů.

Před přenosem pravomoci k lesnictví na úroveň EU varují i části textu Komise a zejména pozměňovací návrhy týkající se tzv. udržitelného lesního hospodářství. Profesionální lesník si pod tím představí sázení stromů, jejich řádné opečování, včasnou probírku tak, aby do vzrostlého stavu dorůstaly ty nejkvalitnější kusy. A také včasnou likvidaci kůrovcem napadených stromů, aby se kůrovec dále lesem nešířil. Nebo vhodné ošetření stromů proti plísním a jiným chorobám a škůdcům. 

Komise a zelení fanatici si pod tímto pojmem představují obrovské rozšíření bezzásahových zón a oblastí Natura 2000 až na 30% rozlohy evropských lesů. Vytvoření tak husté sítě chovných stanic kůrovce a dalších škůdců by vedlo k urychlení likvidaci všech evropských lesů. Kolegy z výboru jsem před tím v rozpravě důrazně varoval. Všem jsem doporučil, aby navštívili Šumavu, kde lesy kvůli bezzásahové formě ochrany totálně zdevastoval kůrovec. 

Asi nikoho nepřekvapím informací, že jsem hlasoval proti všem těmto nesmyslům. Pokud budou schváleny i na plénu, navrhnu změnu názvu Evropské parlamentu. Název „parlament“ je odvozen z francouzského slovesa „parler“, které znamená „mluvit“. Původně šlo o místo, kde se mluvilo na důležitých otázkách uspořádání společnosti. Pro ten evropský by se hodil spíše název „Papotement“ – odvozený od francouzského slovesa „papoter“, které znamená „hloupě žvanit“.