KDYŽ V BRUSELU ŘÁDÍ PUTIN

Hana Lipovská
8. 10. 2020 E-portál

Předsedkyně Evropské komise přednesla svou první zprávu o stavu Unie. Ale psala ji sama? A ten, kdo ji přednášel, byla opravdu Ursula von der Leyenová? Protože ty věty jako by vyšly z pera ruských či čínských trollů, jejichž cílem je Evropu zničit.

„Ruské desinformační aktivity v Evropské unii představují hybridní hrozbu!“ Skutečně, dlouhá léta se o nich hovoří, ale málokdo byl schopen dokázat jejich existenci. To už ale neplatí. Jasným důkazem hrozivého vlivu nepřátelských ruských desinformací byl středeční „Projev předsedkyně Evropské komise o stavu Unie v roce 2020“ a doprovodné dokumenty zveřejněné na oficiálním eurokomisním webu, a to ve 23 jazycích. Projev šéfky komise a následné reakce eurokomisařů, europoslanců, a premiérů plně odpovídají vtipu z pozdní normalizace. „Ano, soudružko předsedkyně, máte pravdu. Ten červený čtvereček je opravdu zelené kolečko.“

Dokumenty vypadají, jako kdyby vypadly z pera někdejší socialistické RVHP. Ničím jiným než zákeřnou činností trollů totiž nelze vysvětlit tvrzení předsedkyně Evropské komise, že „Evropané ve volbách do Evropského parlamentu rozhodným způsobem pověřili orgány EU k tomu, aby byly odvážné, ambiciózní a postavily se do čela úsilí o zdravější, silnější a spravedlivější svět“. Volební výsledky přece říkají něco zcela jiného. Podle nich mandát současné Komise odvozen od hlasů většiny Evropanů rozhodně není. „Evropský silnější a spravedlivější svět“ volila jen třetina občanů všech států EU. A v naší zemi ho podpořila pouhá pětina voličů. Ostatní zůstali doma nebo volili eurorealisticky.

Na základě vratkého menšinového mandátu, který je podle Leyenové „hlasitý, jednoznačný a rozhodný,“ chtějí unijní špičky budovat „Unii zítřka.“ Poučí se prý z krize a budou „o krok napřed před zrychlujícími se změnami“. A mají plán.

Evropa není priorita

Ruské slovo „perestrojka“ se do slovníku Evropské unie zatím protlačit nepodařilo. Objevila se ale tři jiná slova: „transformace“, „systémová změna“ a „převýchova“, v dokumentech po moskevsku lstivě skrytá jako „cíl vyvolat změnu chování jednotlivých osob a největších nadnárodních podniků“.

Evropská komise navíc ve středu předložila třináct stránek popisu Stavu Unie v roce 2020 v české verzi nadepsaných sebevědomě „úspěchy“. Ve svobodné, demokratické společnosti by jimi byl hospodářský růst, záchrana životů, nová pracovní místa nebo reformy penzijního či vzdělávacího systému.

Totalitářští trollové však propašovali do dokumentu o stavu EU zcela jiné typy úspěchů. Jsou to namátkou: „Nový ambiciózní směr“, „Mechanismus pro spravedlivou transformaci“, „Akční plán pro oběhové hospodářství“ nebo „Strategie pro data a umělou inteligenci“. Úspěchem podle Komise je, že Evropská unie disponuje „nevídanou diplomatickou autoritou“, že má svoji strategii pro Afriku, pro rovnost žen a mužů či strategii „od zemědělce ke spotřebiteli. Úspěchem je, že má svůj Evropský plán pro rušení opatření proti šíření koronaviru, že se její Evropa stala „světovým motorem solidarity“, a že vede boj proti desinformacím.

Kupodivu, ne všude trollové zasáhli. V plánech Komise ponechali upřímná slova o tom, že „musíme obnovit čtyři svobody“, a že „Evropa v sobě musí probudit novou vitalitu“. Nedůsledně tak nechali problesknout holou pravdu – a sice, že čtyři svobody téměř neexistují a Evropa dnes mrtvolně spí. Další moment, kdy tvůrci fake news von der Leyenovou neuhlídali, nastal, když nechali zaznít její volání, aby se Unie „stala moderní, konkurenceschopnou ekonomikou, jež pracuje ve prospěch lidí“. Tak se Evropané mohli konečně z nejvyšších míst dozvědět, že Evropa je nemoderní, nekonkurenceschopná a pracující proti vůli i proti zájmu občanů.

Klíčovým důkazem, že projev předsedkyně Evropské komise prostě nemohl vzniknout v Bruselu, nýbrž v zákeřném desinformačním doupěti moskevské trolí farmy placené Kremlem, je nadužívání obratu „naše Unie“. Skutečně, Evropská unie tak, jak je líčena, oslavovaná a plánovaná, je „jejich“, nikoliv „naše“. Patří dezinformačním trollům, nikoliv svobodným občanům. Jen zlovolný troll může totiž vložit do úst šéfky Evropské komise výrok: „Evropa není na prvním místě“.

Kdo nejde s námi…

A pokud by se snad někomu nechtělo změnit své chování podle plánů Bruselských špiček, propašovali dezinformátoři do části dokumentu, věnované „novému impulsu pro evropskou demokracii“, také pojistku, tedy pořádný bič. Jsou jím „Návrhy na rozšíření trestných činů EU o všechny formy nenávisti a nenávistných verbálních projevů“. Jasný vzkaz, že kdo nejde s námi, jde proti nám.

Je zarážející, že dokonce ani česká eurokomisařka, místopředsedkyně Evropské komise, Věra Jourová, se svými zkušenostmi ze života v sovětském stínu, podvratnou činnost proruských trollů neodhalila. Naopak. Projev své šéfky upřímně chválila a, jak řekla, „souhlasně kývala na spoustu věcí“. Spolu se svou předsedkyní dokonce zalitovala, že v zahraniční politice EU mají všechny státy stále stejný rovný hlas.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zakončila svůj projev zvoláním „Ať žije Evropa!“ Ano, ať žije. Ale my se ptáme: která Evropa? Evropa Čechů, Švýcarů, Řeků, Bělorusů nebo Dánů, kteří chtějí žít své životy na svůj vlastní účet ve vzájemné hospodářské spolupráci, klidu a míru? Anebo Evropa dezinformátorů agresivně sejících semena rozkolu, nejednoty, zvrácených hodnot, Evropa, která se nehlásí ke svým křesťansko-židovsko-antickým kořenům? A čí Evropa má žít? Ta Ursuly von der Leyenové, nebo desítek milionů svobodných občanů suverénních států? A konečně – pro koho má Evropa žít a pracovat? Pro ty, kdo v Evropě neseli, ale derou se do ní sklízet, anebo pro dědice těch, kdo přeměnili pole válečná v pole úrodná?

Hlavním vchodem do diktátu

Unie, kterou známe a pro kterou mnozí v referendu hlasovali, označovala sama sebe za demokratický prostor čtyř svobod, v němž rozhodují občané. Neměla ambici nikomu vnucovat systémové změny ani občany převychovávat. Přísahala na svobodu a demokracii jako na prostředek i cíl. Přesvědčivě tvrdila, že je velkolepým projektem míru, který Evropa po většinu své pohnuté i slavné historie postrádala. To všechno ale tento týden vzalo oficiálně za své. Stěží si to lze vysvětlit jinak než jako důsledek nepřátelských desinformačních aktivit infiltrujících evropskou integraci na nejcitlivějším místě a v nejtěžší hodině.

Dočasné vítězství ruské (nebo, chcete-li, třeba čínské) hybridní války završil souhlasný potlesk europoslanců a následné hodnocení projevu předsedkyně Komise ze strany jednotlivých členských států a politiků. Jako kdyby ty lstivé lži nepřátel Evropy v oficiálních dokumentech ani v projevu o Stavu unie nikdo neodhalil. Namísto toho se jednotliví komentátoři z řad politiků pouze shodli na tom, že projev Ursuly von der Leyen byl dlouhý a těžko stravitelný pro běžného občana EU.

Totalitářský diktát, zlovolně proniknuvší z Kremlu, z Pekingu, nebo třeba z pekla, tak nepozorovaně, a dokonce za souhlasného potlesku mnohých europoslanců, poslanců, premiérů, prezidentů a podporovatelů evropské integrace, dobyl a ovládl nejen rétoriku, ale také směřování unijní politiky pro příští roky. A nikdo mu nestál v cestě.