Cenzurovaná planeta: závěry univerzitní studie

R. Sundara Raman et al.

28. 11. 2020    e-Republika

Analyzujeme 20 měsíců měřených hodnot dálkově vykonávané cenzury internetu podle údajů shromážděných v 220 zemích. Studie potvrdila zvýšení cenzury ve více než 100 zemích. Výzkum umožní výzkumným pracovníkům průběžně sledovat nasazení rušiček na webové síti, sledovat změny v politickém zadání ohledně cenzurovaných zemí a lépe pochopit cíle rušení.

Článek neobsahuje celou studii, pouze její důležité části. Celou přednášku o projektu najdete kliknutím zde.

Report: Censored Planet: An Internet-wide, Longitudinal Censorship Observatory
Authors: Ram Sundara Raman, Roya Ensafi
Affiliations: University of Michigan
Date: November 10, 2020
Research Paper: Censored Planet: An Internet-wide, Longitudinal Censorship Observatory
Authors: R. Sundara Raman, P. Shenoy, K. Kohls, and R. Ensafi
Presentation: ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS) 2020

Tento příspěvek komentuje hlavní nálezy z naší nedávné studie “Cenzurovaná planeta: Napříč internetem a v dlouhodobém časovém sledu” (Censored Planet: An Internet-wide, Longitudinal Censorship Observatory), kde analyzujeme 20 měsíců měřených hodnot dálkově vykonávané cenzury podle údajů shromážděných v 220 zemích. Studie potvrdila zvýšení cenzury ve více než 100 zemích. Doufáme, že pokračování programu Cenzurovaná planeta umožní výzkumným pracovníkům průběžně sledovat nasazení rušiček na webové síti, sledovat změny v politickém zadání ohledně cenzurovaných zemí a lépe pochopit cíle rušení.

Sběr vyhodnocovaných dat byl na vysoké úrovni

  • Výzkum Cenzurovaná planeta nepřetržitě a na dálku testoval dosažitelnost více než 2000 webových stránek každý týden od více než 95.000 přístupových bodů celého světa na 6 druzích internetových protokolů. Výzkum shromáždil více než 21,8 miliardy datových bodů v průběhu 20 měsíců provozu, zahrnující sítě v 221 zemích (42% – 360% nárůst ve srovnání s dřívějším stavem monitorování).
  • Pomocí analýzy v čase studie zjistila 15 zásadně cenzurovaných událostí v průběhu 20 měsíců. Celkem 10 nebylo známo dříve, cenzura se týká i tzv. “svobodných” zemí. Znepokojivé je, že mnohé z těchto měřených událostí, zpráv, webových stránek, sociálních médií včetně domén jsou stále více blokovány.
  • Výzkum potvrdil rostoucí trend DNS-cenzury ve více než 100 zemích. Také jsme zjistili, že se zvýšila cenzura šifrovaného provozu, což ukazuje, že HTTPS protokol není dostačující na to, aby se vyhnul cenzuře.
  • Kvalitativní zprávy, např. Freedom on the Net pokrývají jen málo zemí, proto mohou být výrazně doplněny prostřednictvím datových modelů Cenzurované planety.
  • Kromě dlouhodobého měření náš model umožňuje okamžité nasměrování daného měření, kde můžeme analyzovat cenzurní zásahy mnohem podrobněji. Zkoumali jsme v případové studii detailního měření cenzuru v Turkmenistánu, kde došlo k agresivnímu blokování služby Cloudflare, která chrání IP adresy.
Data projektu Cenzurovaná planeta jsou průběžně zveřejňovány na www.censoredplanet.org/data/raw. Doufáme, že to zvýší svobodu Internetu. Chceme si posvítit na cenzurní praxi a najít podporu výzkumu, který usiluje o ochranu lidských práv uživatelů Internetu po celém světě.

Celkový náhled

Cenzura internetu znamená, že přístup na některé webové stránky je blokován. Jde o globální a dynamický problém, který je třeba zkoumat v jeho celku. Ale měření cenzury internetu po celém světě a neustále je nesmírně náročný problém. Politika a zásahy cenzury jsou záměrně neprůhledné, různorodé v jejich časování, metodách a cílech, a mohou se lišit v prostoru a čase. Zavedené metody pro trasování cenzury internetu se spoléhají na dobrovolníky, nebo monitorují provoz uvnitř zkoumané země, což nutně implikuje omezení týkající se rozsahu, pokrytí, kontinuity a bezpečnosti vědců.

Poslední stupeň pokroku měřicí techniky, tzv. dálkové měření, vydláždil cestu k měření cenzury v porovnávacím modelu a nepřetržitě bez nutnosti dobrovolníků nebo přístupu do serverů v konkrétních zemích. Techniky jako Augur, Satellite/Iris, Quack a Hyperquack používají vedlejší kanály v internetových protokolech a určují, zda dva hostitelé na internetu mohou mluvit k sobě navzájem a bez kontroly nad některým z těchto aktérů. Používáme tyto vzdálené měřicí techniky a můžeme měřit cenzuru Internetu na 6 běžné internetových protokolech (TCP, DNS, Echo, Discard, HTTP, HTTPS). To je základ pro model měření v rámci Cenzurované planety.

Dálkové měření z University of Michigan: pozorovací body ve světě a struktura měřeníProjekt vytvořil platformu pro globální a dlouhodobé měření cenzury, která shromažďuje data o cenzuře pomocí vzdálené metody měření a analyzuje data tak, aby vznikl kompletní pohled na globální cenzuru. Centrum projektu na univerzitě v Michiganu monitoruje data z více než 95,000 sběrných bodů na celém světě pro 6 internetových protokolů, viz obrázek. Každý týden observatoř provádí testy dosažitelnosti u více než 2,000 webových stránek. Struktura projektu umožňuje efektivně měřit cenzuru internetu a její změny pomocí neustálého opakování měření. Jsme schopni dynamicky měřit určité cenzurní systémy “rychlého zaostření” (Rapid focus). Projekt také obsahuje metody k odstranění falešných poplachů v datech, vytváří reprezentativní metriku pro cenzuru v každé zemi, sestavuje analýzu časových řad metody k detekci anomálních cenzurních událostí, ukazuje dlouhodobé trendy. Projekt veřejně publikuje všechny údaje, takže komunity mohou použít data pro sledování cenzury Internetu.

V našem dokumentu ACM CCS 2020 zkoumáme data Censored Planet shromážděná za 20 měsíců (srpen 2018 – březen 2020), během nichž platforma shromáždila více než 21,8 miliardy datových bodů. Projekt zvyšuje rozsah tradičních platforem pro měření cenzury pokrytím sítí ve 221 zemích, což představuje nárůst o 42 až 360 %. Projekt detekoval 15 klíčových událostí cenzury po celém světě pomocí metody detekování anomálií a výsledky byly potvrzeny manuálně. Deset z těchto událostí bylo úplně neznámých. Tyto události trvaly různá časová období a byly způsobeny různými metodami cenzury, což ukazuje na potřebu rozmanitých a kontinuálních měření. Hlavní cenzura se týkala sociálních médií a zpráv, přičemž byly ovlivněny také lidsko-právní domény. Projekt potvrdil nárůst cenzury v období důležitých politických a společenských událostí. Ale je třeba zdůraznit, že analýzy nedokáží identifikovat žádnou přímou souvislost cenzury s těmito událostmi. Je také důležité si uvědomit, že neexistuje pouze cenzura webu nařízená vládou, která vede k tomu, že webové stránky jsou nedosažitelné. Projekt detekuje zvýšení cenzury také u nižší úrovně sítí.

Trendy v cenzuře

Byli jsme schopni najít rostoucí úrovně cenzury DNS ve více než 100 zemích, nejvyšší v Číně a Turkmenistánu. Naše zjištění ukazují, že cenzura šifrovaného provozu se zvyšuje díky pokročilé technologii hloubkové kontroly paketů, což je důvodem k obavám. Naše analýza trendů také zjistila, že je stále více blokováno 11 kategorií domén, včetně domén zpráv, senzací a módy, lidských práv a herních portálů.

Porovnali jsme zjištění Censored Planet s každoroční kvalitativní zprávou o internetové svobodě, kterou vydala organizace Freedom House s názvem Freedom on the Net. Tato zpráva byla nápomocna v oblasti svobody internetu a byla použita mnoha studiemi k výběru zemí pro měření. Prostřednictvím našeho srovnání jsme zjistili významnou cenzuru v zemích označených zprávou Freedom House jako “svobodné”. Zpráva Freedom on the Net 2019 se navíc týkala pouze 65 zemí. Pozorovali jsme rostoucí trendy cenzury v zemích, které Freedom House nesledoval. Naše zjištění ukazují, že kvantitativní výsledky z projektu Censored Planet mohou významně doplňovat kvalitativní zprávy, jako je Freedom on the Net.


Závěr

Naše výsledky demonstrují schopnost projektu Censored Planet vytvářet ucelenější obraz globální cenzury, který doplňuje stávající platformy a kvalitativní zprávy. Budeme i nadále publikovat data Censored Planet, která umožní výzkumným pracovníkům průběžně sledovat zavádění technologií síťového rušení, sledovat změny politiky v cenzurovaných zemích a lépe cíle cenzury a povahu rušených webů. Nakonec doufáme, že zvýšení transparentnosti neprůhledných cenzurních postupů v globálním měřítku bude bránit šíření těchto rostoucích omezení svobody online.

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, a notace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!