Evropská armáda – další šílený nápad bruselských byrokratů. SPD její zřízení odmítá. (VIDEO – 7 minut)

Avatar
Původní autoři
Ivan David a Tomio Okamura
7. 11. 2020
Evropské unie buduje společnou evropskou “armádu”. Její rychlé nasazení už nemá podléhat schválení vlád a parlamentů, ale jen Evropské rady. Vlastní armáda je jeden z důležitých znaků samostatného státu. Evropská unie ale není státem, ale institucí vzniklou na základě mezinárodní smlouvy. Obáváme se možného a dosti pravděpodobného zneužití této vojenské struktury, pro jejíž vznik hlasovaly tři čtvrtiny poslanců Evropského parlamentu. Usnesením EP jsou žádány další peníze na realizaci tohoto projektu. SPD tento projekt odmítá.