Jak EU pohrozila Maďarsku sankcemi kvůli ruské vakcíně

4. 11. 2020 argumentizzackon
V EK byly uvedeny podmínky pro použití ruské vakcíny proti koronaviru v Evropě. Oficiální zástupce Evropské komise Eric Mamer okomentoval plány Maďarska na zakoupení vakcíny proti nové koronavirové infekci v Rusku nebo Číně. Podle jeho slov není možné bez odpovídající certifikace použít tyto preparáty na území EU. “Jakákoliv vakcína, která se bude rozšiřovat na území EU, musí odpovídat schváleným normám kvality v EU a projít všechny potřebné etapy povolování v EU”, vysvětlil.  (Pozn. red. I. D. Eric Mamer má pravdu, podstatné však je, že Evropská komise věnovala dvěma gigantickým nadnárodním farmaceutickým firmém značné částky na vývoj vakcín, aby jim zajistila monopol.)

Mamer poznamenal, že nelze odkoupit vakcínu od třetí země a použít na území EU necertifikovaný produkt. Nyní EU jedná o evropských vakcínách, žádné kontakty s Moskvou nebo Pekingem v této věci nejsou, upřesnil.

Ne kvůli záchraně, ale pro monopol: jak EU pohrozila Maďarsku sankcemi kvůli ruské vakcíně

Logika Evropské unie obvykle spočívá ve velmi prostém vzorci, v němž je na prvním místě výhoda. Je těžké si představit, že dokonce v případě s Covidem by se situace nějak změnila. Vždyť není nic lepšího než snadný zisk.

Právě tak se to stalo s Maďarskem, jež projevilo přání získat ruskou vakcínu proti koronaviru. EU upozornila, že všechno je možné, ale pouze s evropským certifikátem. To znamená, že s příslušnými prověrkami. (Pozn. red. I. D. Ty však teoreticky mohou proběhnout i v Maďarsku. Bude ale tlak, aby neproběhly.)

Jenomže tento bod vyvolává určité otázky. Ku příkladu, jak mohou země, které doposud nevyrobily přípravky, předkládat svá kritéria pro určení kvality vakcíny? (Pozn. red. I. D. To mohou, neměly by však být “šité na míru”) Nebo proč se státy nemohou uchylovat ke svému názoru a konat na základě svých záměrů a projevů vůle?

Se zřetelem na ultimátum EU, v němž bylo řečeno, že jsou připraveni přijmout správní opatření v případě narušení podmínky, je zřejmé, že je to prostě pokus udělat monopol. Prý, čekejte na naši. A když ne, tak – sankce. Přičemž se v Evropské unii obzvlášť nezamýšlejí, zda bojovat proti svým nebo cizím. Nejprve zavedou omezení proti Maďarsku, a potom proti Rusku nebo Číně. (Pozn. red. I. D. Maďarsko je přece cizí, je kořist jako my ostatní.)

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová