Temná moc stupňuje strašení: Kdo chce začít další světovou válku? Kdy a kde? A proč? Oznámeno vzápětí po volebním puči v USA. Korona nestačí? Nebo už je její součástí? Uchvatitel stojí v pozadí. Bojujme tedy!

Petr Hájek
14. 11. 2020   ProtiProud

PETR HÁJEK zaznamenal, že (nejen) z našich vojenských špiónů se stali „konspirační teoretici“ a ptá se, kam strašení apokalypsou vede a komu (k čemu) má posloužit

Tak prý bude válka. Světová. Třetí. To neříkají „konspirační“ weby, na které si prý máte dát pozor, ale prověřené armádní autority. Třeba velitel britských ozbrojených sil generál Nick Carter před pár dny prohlásil, že „současná globální nejistota uprostřed hospodářské krize způsobené pandemií koronavirů by mohla být předzvěstí další světové války“.

Den poté (určitě jen nezamýšlenou shodou okolností) se přidali i naši vojenští špióni. Podle analytiků Vojenského zpravodajství se prý rodí nebývale silný konflikt. Při pokračování rostoucího napětí mezi velmocemi očekávají světovou válku: „Možný konflikt globálního charakteru, ke kterému svět v současnosti směřuje, je zatím v první fázi své přípravy. Probíhá formování myslí těch, kdo budou schopni a ochotni se do něj aktivně zapojit a jsou postupně definovány technologické nástroje, kterými by mohl být veden.“

Když se něco rodí, tedy již dere na svět, muselo to být nejprve někdy někým „počato“. Kdy? Kdo? Kde? Jak? Čím? Proč? A především cui bono (v čí prospěch)? Na tyto základní otázky každého smysluplného pátrání po zločinech proti člověku generálové ani tajné služby odpověď nedávají. Jen s významným pomrkáváním naznačují. Právě tak jako další z našich špionážních centrál, ta „civilní“ (BIS), která ausgerechnet také právě teď vydala výroční zprávu. Takže válka vlastně už začala.

Kdy?

Rozdíl mezi „konspirační teorií“ a realitou jsou nanejvýš dva roky, říká dlouholetá zkušenost. V Protiproudu ale na „první fázi“ druhého dílu Operace Barbarossa (první Hitler tak zbabral, že to musel napravit až Gorbačov opětovným spojením Německa o půl století později) upozorňujeme už šestý rok. Přesněji od února 2014, kdy se Obamově administrativě podařilo zorganizovat (přímé náklady podle náměstkyně ministra zahraničí Nulandové prý jen 5 miliard dolarů) a provést puč proti legitimně zvolenému ukrajinskému prezidentovi. A okupovat (mocensky, politicky, ekonomicky) tuto strategickou klíčovou zemi na hranicích s Ruskou federací. Kde se vzalo to čtyřleté zpoždění?

V podstatě kopíruje funkční období prezidenta Donalda Trumpa. Muže, který, ke zděšení válkychtivých globalistických elit na obou stranách Atlantického oceánu, ovládl Bílý dům (2017). Přesněji řečeno pokusil se o to, ale byl velmi účinně blokován armádou „hlubokého státu“ – všemi těmi jmenovanými nevolenými politiky: od Pentagonu a deseti centrál tajných služeb, až po média. Pokud by se tehdy dostala ke kormidlu „krvavá Hillary“ (a s ní celý rozvětvený clintonovský klan), dost možná byste už tento článek nečetli, protože jaderný konflikt (k němuž napadení Ruska respektive Číny nutně dospěje) by tenký civilizační nátěr lidské existence na této planetě v podstatě vymazal.

Kdo

Není proto vůbec jen shodou okolností, že po grandiózním volebním podvodu a mediální „korunovaci“ dementní loutky Joe Bidena, se okamžitě objevila výše citovaná „sdělení“, jež počátek války v podstatě oznamují. Spěchají, protože ještě by se mohlo stát, že skutečně dojde na přepočítání a vyřazení falešných voličských hlasů. Rychlé vyvolání konfliktu v okamžiku relativního bezvládí (vojáci a tajné služby by „chromé kachně“ Trumpovi mohli odepřít poslušnost) by mohlo umožnit Bidena do Bílého domu dosadit armádou. Válka přece vyžaduje velení a „ospalý Joe“ je „zvoleným prezidentem“ (tak o něm referují všechna média a většina politiků západního světa, ačkoli jde o největší „fake“ či desinformaci jakou dosud mainstreamoví „hlídací psi demokracie“ vyrobili).

Tomu by také nasvědčovalo, že hlavní monstra digitálního světa (Google, Twitter atd.) již oznámila, že o měsíc prodlouží „zákaz politické reklamy“ na svých sítích. To spolu s ostrou a již zcela neskrývanou cenzurou „Trumpovců“ v USA a EU má umožnit goebbelsovské válečné propagandě umlčet hlasy veřejnosti.

Jak otevřeně říkají už i naši vojenští špióni, probíhá formování myslí těch, kdo budou schopni a ochotni se do vyvolání válečného konfliktu aktivně zapojit. Jinými slovy psychologická příprava na apokalypsu vrcholí – a je nutné pro ni získat alespoň část veřejnosti. Odpůrci budou eliminováni násilím: již nyní vznikají ve Spojených státech „seznamy“ Trumpových voličů a příznivců, kteří mají být „smeteni z povrchu“ (v lepším případě jen do koncentračních táborů FEMA). V tom jsou naši soudruzi pod vedením britsko-kanadského agenta Koudelky (BIS) v předstihu. Na „seznamech“ občanů určených k likvidaci pracují již řadu let.

Kde

Obkličování Ruska armádami členských zemí NATO (včetně ČR) dává poměrně jasnou odpověď. Horká fáze války začne někde zde. Nebo se pro ni najde záminka jinde – ale bude primárně směřovat na Rusko. Čínu se možná pokusí nechat v první chvíli stranou, ale to se nepodaří. Tahle válka nemůže být lokální, jakkoli by si to její plánovači (už od skončení druhé světové války) přáli. Poslední čtyři roky navázalo Rusko s Čínou dostatek vojenských kontaktů, aby obě napadené velmoci dokázaly svou obranu koordinovat.

Máme tu smůlu, že od převratu 89 jsme opět na špatné straně světa. Předtím byl Sovětský svaz připraven zaútočit na Západ – a my bychom byli první na ráně v odpovědi (americké armády a jaderné zbraně v Západním Německu, respektive sovětské od roku 1968 u nás). Teď se gard obrátil. Umírající (hospodářsky, politicky mravně) Západ potřebuje zaútočit na Rusko – a my opět sloužíme jen jako nástupiště. A tedy také logicky jako jeden z cílů prvního odvetného úderu napadeného. Navíc už bez armády, kterou jsme v dobách „reálného socialismu“ měli na vysoké úrovni a zcela bojeschopnou. Odzbrojena a změněna na trapný “expediční sbor“ amerických vojenských dobrodružství a coby peněženka (z našich daní) pro US „zbrojní šrot“. Nemáme ke své obraně prakticky nic.

Jak

To do značné míry závisí na vývoji a průběhu „fixování“ volebního podvodu v USA. Pokud se bude „stratégům“ jevit, že to jde hladce, počkají až bude Biden (respektive Harrisová) pevně sedět v Bílém domě. Podaří-li se však Trumpovi zahájit protiofenzívu, při níž volební skandál začne vylézat jako olej na hladinu, může to spustit lavinu nepokojů. Deep state má dost nástrojů na to, aby vyvolal občanské střety, do nichž vstoupí armáda a Národní garda. O loajalitě jejich velení k prezidentu Trumpovi lze s úspěchem pochybovat. V krajním případě se dokonce tyto sbory rozdělí – a začne regulérní občanská válka.

Za takové situace nebude možné spoléhat na pozemní armády. A je možné, že jediným řešením pro hroutící se systém bude „preventivní“ jaderný útok (nedělejme si iluze, že ještě funguje něco tak romantického jako „prezidentský jaderný kufřík“ s kódy, bez nichž údajně není odpálení možné). Platí jednoznačně to, co alibisticky jako „spouštěč“ definuje jedna věta z „analýzy“ Vojenského zpravodajství: chybná instrukce či povel může díky propojenosti současného světa zahájit procesy vedoucí ke vzájemnému zničení. Jako by to nebylo vždycky. Ostatně to slůvko „díky“ (nikoli kvůli atp.) berme jako typické „freudovské uřeknutí“ mužů protektorátní „armády“, u níž zájmeno „naší“ již nemůžeme použít.Čím


Je málo pravděpodobné, že konvenčními zbraněmi – i když by si to mnozí plánovači v Pentagonu nepochybně přáli. Ostatně není už vůbec jasné, kde vede hranice mezi konvenčními a „hromadnými“ nástroji na zabíjení. Třeba biologické zbraně typu koronavirus (Covid-19) – jsou ještě konvenční? Patrně ano, protože jejich „smrtnost“ není vysoká. Lidstvo přece v optimálním případě nemá být zcela vyhubeno či decimováno, ale „redukováno“ na onu „optimální“ jednu miliardu otroků (nejen podle vakcinačního lidumila Gatese). A to už vůbec nemluvíme o zbraních, na které se zatím žádná (formální) „omezení“ nevztahují a o jejichž účincích se můžeme jen dohadovat, protože jejich testování neprovázejí spektakulární jaderné výbuchy (např. elektromagnetické „kanóny“ umístěné na zemské orbitě).

Ať tak či onak (pokud přijmeme „konspiračně-teoretickou tezi našich vojenských špiónů, že třetí světová válka je již v první fázi), to hlavní nyní bude pokračování propagandistických tsunami. Ještě tužší cenzura, ještě brutálnější omezování svobody slova, ještě drsnější pronásledování nositelů jiných názorů, ještě dramatičtější pokusy o volební podvody: u vládního kormidla „za války“ přece musí stát jen ti „správní“. Válečnické elity „Demokratů“ za oceánem, přitakávači bruselským importérům muslimských „náhrad“ historických národů a zeleného sebevražedného dluhového šílenství v Evropě. Tudy se povede „občanská válka“ v německé režii, pokud konflikt s Ruskem nevypukne dostatečně brzy. Mimochodem: není nezajímavé, že podle věrohodných zdrojů centrála volebního podvodu v USA byla právě v Německu…

Proč

Zdá se to jasné: Rusko se (po Jelcinově pokusu předhodit zemi k rozebrání západním kolosům) vzpamatovalo, a opět zesílilo. Vladimír Putin je právě proto tak nenáviděn, že pod jeho vedením došlo téměř k zázraku. Federace je opět velmocí, která asi jako jediná je schopna nejen se ubránit americkému útoku (pochopitelně pod značkou NATO), ale také patřičně odpovědět. A především: jeho občané jsou vnitřně odhodlaní bránit vlast minimálně stejně jako proti Hitlerovi. To ve většině vnitřně hluboce rozdělených západních států chybí. Ty se dnes v mnoha případech nemohou rozhodnout, zda vyvolat nejprve občanskou válku – anebo ji „překrýt“ právě expanzí – byť by riskovaly vlastní sebezničení.

Ten hlavní důvod je však stále tentýž: nekonečně přírodní zdroje v největším státním útvaru na světě. Vypůjčím si pro to citaci z Lubomíra Mana, protože lépe bych to formulovat nedokázal. Nejprve odkazuje na rozhlasový projev ministra propagandy J. Goebbelse pronesený 22. června 1941, v den napadení SSSR nacistickým Německem:

„Jakže to Goebbels tehdy řekl?: „Tohle není válka za žezlo a trůn. Tohle je válka za pšenici, železo, rudy, uhlí a suroviny, tohle je válka za bohatší stůl pro německého dělníka“.


Přečtěte si ten výrok ještě jednou a dejte si jej do spojitosti s dvěma výroky ministryně zahraničí USA v letech 1997-2001 Madeleine Albrightové. Ten první zněl: „Rusko má příliš mnoho nerostného bohatství – a to není spravedlivé“. A výrok druhý?: „V Rusku se nalézá příliš mnoho bohatství pro jednu zemi“ Takže to je ten důvod! Tehdy za rajchu, stejně jako dnes.

Cui bono

Odpověď na otázku „v čí prospěch“ se tím zdá být zodpovězena. Ale není to tak docela. Jakkoli si to dnes valná většina lidí neuvědomuje, zničující válečný konflikt, který nyní tak hlasitě „přivolávají“ vojenské kruhy z různých zemí NATO, má rovněž hlubokou duchovní podstatu.

Konstitutivní křesťanství, které za dva tisíce let učinilo Západ tím, čím donedávna byl, je ze srdcí a hlav převážné části současných západních generací vytlučeno. Nejprve jako „státní sekularismus“ (dědictví francouzské revoluce a na ni navazující série totalit). Poté otevřením stavidel bezuzdnosti, dekadence, destrukce rodiny a lásky mezi mužem a ženou, exploze násilí a sexuality, v níž už žádná deviace není dost velebena a oslavována. Neboť, jak prorocky poznamenal Dostojevský, „není-li Bůh, je dovoleno vše“.

Nadcházející válka má tedy také (možná dokonce především) rozměr metafyzický. Člověk (po kolikáté už) přesvědčen o své „všemohoucnosti“, opět staví – tentokrát technologickou – Babylónskou věž. Její pomocí chce dosáhnout „nebes“ a postavit se na místo Stvořitele: odtud všechna ta (neuskutečnitelná) hollywoodská „politická školení mužstva“ o umělé inteligenci, technologické výrobě (a likvidaci) lidí, jak to předpokládali největší autoři antiutopií (Zamjatin, Huxley, Orwell atd.).

Jenže marně se snaží. Na tom místě už dávno stojí „vzbouřenec“ daleko mocnější než nejmocnější bankéři. A tady je jádro problému: Rusko si svou oddanost Kristu udrželo dodnes – navzdory sovětské epoše. A odděleno od papežství nemusí nyní s hrůzou hledět, jak je „Petrův stolec“ rozebírán na součástky Uchvatitelem. Pokud tento rozměr nadcházející války nebereme na zřetel, odpověď na cui bono bude neúplná. A nerozumět nepříteli znamená dát se mu všanc.

Do hrdel a… občanských průkazů

Není samozřejmě ještě vůbec jisté, zda se volební megapodvod ve Washingtonu stane realitou. Dnešní „gratulace“, které se Bidenovi dostalo z Pekingu (jakkoli je formulována „podmíněně“) však mnohé naznačuje. Pro Čínu je globalistická pučistická elita z washingtonských bažin určitě přijatelnější než „národovec“ Trump. Nicméně příznačným faktem také je, že Moskva zatím pučistům neblahopřála.

Strašení přicházející 3. světovou válkou, které po překotném mediálním vyhlášení vítěze amerických voleb volně navazuje na vyvolání „mýtického“ strachu z koronaviru, má tentýž leitmotiv: Ještě více přitáhnout okovy nesvobody, ještě více omezit zbytky občanských svobod, ještě radikálněji učinit z demokracií vojenský tábor, kde se pouze přijímají rozkazy – a pro ty, kdo se jimi neřídí, koncentrák. Příprava masového očkování podivnými vakcínami bude dalším krokem. Kdo se nepodřídí, pro toho (slovy propagandisty Z. Petráčka z LN) „je to na ztrátu občanského průkazu“.

Teoreticky bychom měli předpokládat – protože „lžou ráno, v poledne a večer“ – že strašení začátkem třetí světové války vlastně znamená, že s jejím vyvoláním zatím nepočítají. Že jde pouze o nástroj k dalšímu utažení šroubů ve věznici, v našem případě té eurounijní (jak nyní názorně předvádí Velká bruselská Cenzorka Věra Jourová). Ale není to tak.

Tahle válka proti člověku už opravdu opět začala.

Tak tedy bojujme!