Deep state vyhrál prezidentské volby 2020: Ameriko, odpočívej v pokoji!

Saker
23. 12. 2020 The Saker, překlad Zvědavec

Dobrá, tentokrát to skutečně vypadá, že už je po všem. Mitch McConnell poblahopřál Bidenovi a Harrisové, čímž naznačil oficiální porážku Republikánské strany (která, buďme upřímní, nikdy nebyla připravena bojovat za Trumpa). Vladimir Putin také poslal své blahopřání: (oficiální ruské prohlášení)

Gratulace Josephu R. Bidenovi k vítězství v amerických prezidentských volbách

Vladimir Putin poslal zprávu Josephu R. Bidenovi, v níž poblahopřál k jeho vítězství v prezidentských volbách ve Spojených státech amerických.

15. prosince 2020

Vladimir Putin ve svém poselství popřál nově zvolenému prezidentovi mnoho úspěchů a vyjádřil důvěru, že Rusko a USA, které nesou zvláštní odpovědnost za celosvětovou bezpečnost a stabilitu, mohou navzdory rozdílům účinně přispět k řešení mnoha problémů a zvládnutí výzev, jimž svět v dnešní době čelí.

Ruský prezident poznamenal, že s tímto na paměti rusko-americká spolupráce, založená na principech rovnosti a vzájemného respektu, naplní zájmy obou národů i celého mezinárodního společenství.

„Pokud jde o mě, jsem připraven na spolupráci a kontakty s vámi,“ zdůraznila ruská hlava státu.

Ruský denní tisk si rychle povšiml, že na rozdíl od předchozích gratulací, zaslaných Obamovi a Trumpovi, tato nevyjadřovala žádné naděje. Nezbývá než souhlasit. Upřímně řečeno, Rusové vysílají o tomhle signály již dlouhou dobu a zdá se, že dokonce i Lavrov spláchl „kolektivní Západ“ do záchodu politických priorit Kremlu: Rusové zcela zřejmě považují západní lídry za kolektivně mrtvé mozky (nesmysly v souvislosti s Navalným tomu samozřejmě nepomohly).

Co přijde potom, bude nebezpečné a ošklivé. Proč?

Nuže, za prvé, volby byly ukradeny, i když Nejvyšší soud USA v zásadě prohlásil, že 

1) ti, kdo napadli tento výsledek, neměli žádný rozumný důvod si stěžovat, a 
2) že Nejvyšší soud USA se nestará o to, co říká americká Ústava. Tato naprostá zrada sedmi z devíti soudců Nejvyššího soudu zpečetila osud USA. Zákonnost v této zemi skončila, je mrtvá.
Za druhé, začne odpor proti tomu, co mnozí Američané uvidí – zcela správně – jako nelegitimní režim, který se dostal k moci kriminálními prostředky a čtyřletou barevnou revolucí.

Za třetí, stejně jako jakýkoli jiný politický režim, síla výkonné moci USA spočívá na dvou základních pilířích (pouze jeden z nich nestačí):

  1. Společenský konsensus
  2. Výhradní ovládání legálních prostředků násilí

Jednak bude velká část populace přesvědčena, že volby byly ukradeny (jak tady krásně funguje, byť nebezpečným způsobem, karma: čtyři roky demokraté říkali „to není můj prezident“, nyní oni sami budou slýchat to samé celé další čtyři roky), ale také věřím, že hodně lidí od policie a z bezpečnostních složek budou mít pocit, že Bílý dům je proti nim (zcela správně) a odmítnou pro tento Bílý dům riskovat. Vzpomeňte si, že dokonce i elitní speciální jednotky KGB dvakrát odmítly (v letech 1991 a 1993) zaútočit na ruský parlament. Očekáváte, že se jejich americké protějšky budou chovat odlišně, a že se zapojí do potenciálního krveprolití jménem dvou policií nenáviděných šašků z Bílého domu, kteří, jak všichni víme, jim mohou dát lehce ránu pod pás a zradit je?

Zeptejte se sami sebe: poslouchali byste rozkazy, přicházející z takového Bílého domu?

Za čtvrté, lidi, uvědomte si, že nyní přichází éra totální, nesmlouvavé a skutečně stratosférické nekompetentnosti. Ne, nemyslím tím jen Bidena (i když ten je zjevně senilní) nebo Harrisovou (holku na telefonu, která se dostala do politiky „horizontálně“), ale myslím tím bizarní show, kterou, jak se zdá, příští administrativa začíná formovat (dokonce i Psakiová se vrací!!!).

V neposlední řadě to jsou nahněvaní, frustrovaní, narcističtí a nesmírně zlí lidé (typu Petera Strzoka). Ano, já vím, to se týká i lidí, jako je Bolton nebo Pompeo, ale v blízkosti těchto dvou šílenců aspoň byli poměrně rozumnější jedinci, jako Mattis nebo dokonce samotný Trump, kteří je drželi na uzdě. S tím je nyní konec.

Skutečně děsivé je to, že nyní, když zvítězili, americká sionistická média a velké IT korporace už nejsou pouze spojenci deep state a demokratů, ale jsou to jejich spolupachatelé. To je zásadní, protože to znamená, že nyní jsou všichni spojení v rámci paktu o vzájemném přežití.

Vzhledem k tomu, že demokraté nyní mají úplnou kontrolu nad federální úrovní (výkonná, legislativní, soudní a mediální), odpor se nyní přesune „dolů“ na státní a místní úroveň. Lze očekávat, že tento boj bude brzy velmi ošklivý, protože ideologičtí demokraté budou nyní projevovat svou (naprosto falešnou) lásku k černochům, homosexuálům a feministkám (to je jejich nejasná představa o „rozmanitosti“!), zatímco povedou křížovou výpravu proti většině lidí v USA, zejména proti prvnímu a druhému dodatku (které, ať se vám to líbí nebo ne, zakládající otcové USA považovali za základní kameny Ústavy, proto se jedná o dodatky číslo 1 a 2!).

Nic si nenalhávejme – v Trumpově týmu je také spousta bláznů a idiotů, kteří pravděpodobně udělají spoustu hloupých a nebezpečných věcí, což bude ospravedlnění pro režim v D.C., aby ostře zakročil proti všem možným „ubožákům“. Lze očekávat nejrůznější akce pod falešnou vlajkou, falešné teroristické útoky, ale nejnebezpečnější ze všech budou důkladně upravené „oběti“, zřejmě včetně lidí z Bílého domu a okolí.

Přesto by bylo mylné a naivní se domnívat, že všichni Trumpovi příznivci jsou pouze jeho obdivovatelé: ještě existuje HODNĚ skutečně vlasteneckých Američanů, kteří vidí Trumpa takového, jaký je (zbabělý a bezpáteřní narcista), ale kteří také chápou, že to, co se právě děje, není konec „oranžové hrozby“, ale konec Spojených států, jak jsme je dosud znali. Hegelovská analýza historie by silně naznačovala, že jakákoli administrativa Bidena/Harrisové bude čelit tak obrovským výzvám a rozporům, že počínaje dnem, kdy Biden/Harrisová oficiálně složí přísahu, už to všechno půjde dolů z kopce, a to docela rychle.

Miliony Američanů si nyní budou muset vybrat mezi přísahou, kterou dali, a poslušností režimu, o němž budou vědět, že má NULOVOU legitimitu. Vůbec jim to nezávidím (nikdy jsem nepřijal americké občanství, takže jsem nikdy nemusel skládat přísahu).

Brzy vstoupíme do přechodného období, které bude pravděpodobně trvat více než deset let, možná dvě desetiletí. Paradoxně jsem spíše optimista a věřím, že ať už se na konci tohoto procesu vynoří jakýkoli stát (státy) a režim, bude to mnohem lepší stát, než kterýkoli jiný, jaký si tato generace pamatuje. A to zejména proto, že to, co se objeví – ať už jeden nebo několik nástupnických států – nebude impérium. Zaplať Pánbůh! Konečně!

Obávám se však nebezpečí, které může v tomto přechodném období, jež právě začíná, nastat: dějiny nás učí, že tato „přechodná“ období mohou být horší, než velké války.

Jsem příliš mladý na to, abych si to pamatoval (byly mi přesně 2 dny), ale hodně opravdu velmi rozumných Američanů mi říkalo, že vražda prezidenta Kennedyho byla první velká rána, která zasáhla USA. Myslím, že další ránou pro USA byly naprosto nelegální a nelegitimní války agrese proti srbskému národu a proti Iráku. Ačkoli nám tyto války byly prezentovány jako „vítězství“ – bylo to cokoli jiného, jen ne vítězství. Klíčové je, že naprostá nezákonnost, která stála za touto agresí, také předznamenala další ránu pro USA – samozřejmě mluvím o 11. září. Ukradené volby 2020 jsou podle mého názoru poslední a tou skutečně smrtelnou ranou pro tuto zemi (lze říci, že špatné protiprávní skutky se jednou vymstí).

Všimněte si, že všechny čtyři výše zmíněné události mají jednu věc společnou: většina lidí, minimálně ti, kteří jsou stále schopni přemýšlet, si uvědomuje, že všechno to byly jen snůšky lží, lží a zase dalších lží. Ze všech lží by samozřejmě bylo nejjednodušší poukázat na 11. září, což je paradox, protože navzdory faktu, že tyto lži byly skutečně „nade vší pochybnost“ vyvráceny přísnými vědeckými údaji, VŠECHNY politické elity (samozřejmě včetně Giulianiho a samotného Trumpa!) je zcela ignorovaly. Jinými slovy, 11. září bylo „lepidlem“, které spojilo všechny elity USA, dokonce i přetvařující se outsidery, kteří si dělali ambice na to, že „vyčistí bažiny“.

Upřímně řečeno, jsem smutný z toho, co se děje. Nejsem od přírody zrovna optimista, ale stále jsem choval určité naděje, že soudci, zejména soudci Nejvyššího soudu, nebudou chtít zostudit sami sebe (a navždy tak zničit svůj odkaz) a alespoň posoudí celý případ podle skutkové podstaty. Moji moudřejší přátelé takové iluze neměli a varovali mě. Myslím, že jako vděčný host v této zemi (která se ke mně i mé rodině zachovala mimořádně dobře) si nemohu přát nic jiného, než aby se zde lidem dařilo dobře, a doufat, že se v této zemi nějak prosadí dobří a čestní lidé. Nyní chápu, že – stejně jako v Rusku v únoru 1917, srpnu 1991 a říjnu 1993 – Spojené státy potřebují novou generaci vlastenců, nikoli xenofobní imbecily, slepě mávající vlajkami, ale střízlivě smýšlející a přesto idealistické vlastence, kteří budou chápat, že milovat svoji zemi nestačí, že musí být připraveni za ni opravdu bojovat, tvrdě bojovat. Samozřejmě, že hlavní americká ideologie individualismu a její toxická a dogmatická víra v „ctnosti“ kapitalismu budou muset nejprve zemřít. Buďte bez obav – časem se to stane. To je to, co nevyhnutelně nastává jako další věc v takovýchto kolapsech (stejně jako Rusové odmítli marxistická ideologická dogmata). Nyní však není čas na takovouto konverzaci, ještě mnohé se musí přihodit, než k tomu dojde.

Sečteno a podtrženo: s EU to jde z kopce, a stejně tak s USA (samotné impérium je již nějakou dobu mrtvé, i když si to hodně/většina lidí ještě neuvědomuje). Naopak bych tvrdil, že Rusko a Čína vyhrály, ne sice válku, ale rozhodující bitvu (připomeňme si např. Stalingrad nebo Kursk). Jakýkoli útok, ať už ekonomický nebo vojenský, který by kolektivní Západ zahájil proti těmto dvěma zemím, by nedopadl dobře. Demokratičtí „geostrategičtí experti“ budou obviňovat Rusko a osobně Putina, zatímco „geostrategičtí experti“ Republikánské strany budou zase obviňovat Čínu a osobně Si Ťin-pchinga. To je důvod, proč jsou všichni dohromady ztroskotanci toho nejhoršího druhu!

Věci se začnou skutečně měnit tehdy, až se nová generace amerických lídrů podívá sama na sebe a přizná si svou vlastní odpovědnost za katastrofu, k níž nyní došlo.

Bohužel v tomto okamžiku mohu každému pouze doporučit, aby se obrnil velkou dávkou trpělivosti.

The Deep State wins the 2020 Presidential election: USA RIP vyšel 15.12.2020 na thesaker.is. Překlad v ceně 626 Kč Zvědavec.
***Poznámka editora

Dovolil bych si se Sakerem polemizovat. Myslím, že tak to nebude. Předně: Není žádný rozdíl mezi demokraty a republikány. To, že se střídají u moci, neznamená konec Spojených států. Jsou to dvě tváře stejné hydry financované ze zákulisí stejnými osobami. Takže Amerika naváže na Obamovskou Ameriku, ale přežije. Opět budou útočné agresivní války proti slabším státům, ale myslím, že Rusko ani Čínu se USA napadnout přeci jen neodváží.

Kdo to bude mít v Americe těžké, budou běloši, kteří se stanou (už se stali) občany druhé kategorie. Jejich perzekuce a pronásledování budou děsivé, v černoších je strašná zakomplexovanost a nenávist. Ale to by zřejmě bylo i za Trumpa, ten by to akorát trošku mírnil. Pod Bidenem budou mít volnou ruku.

Za druhé: Žádní noví vlastenci ochotní bojovat za lepší Ameriku nepovstanou. Není odkud. Nemají koule. Jsou vychovávání už po tři generace bez koulí. Kdo by je tvořil? Černoší? Ti stráví příštích x-let rabováním, dojením systému, vybíjením bílých, znásilňováním jejich žen a děláním dětí, jako to vidíme v JAR. Běloši? Jak jsem řekl, jsou dnes zženštilí, pohodlní, líní a zbabělí. Mesticové? Ti se starají o pašování drog a dělání dětí. Asiaté? Nic je k této zemi neváže. Všichni dohromady? Vyloučeno, každá rasa sleduje své zájmy. A mají společného jedno: Úžasnou nevzdělanost, ignoranci. Na demontáží výuky pracuje Systém už 60 let, vzniká třetí generace prázdných tupců a nevzdělanců.

Trump je dobrý prezident. Asi nejlepší od doby Kennedyho. Vlastenec, statečný chlap, který se nevzdává. Snažil se vrátit Americe její lesk a slávu, pokoušel se omezit moc deep state, ale ukousl si příliš velké sousto. Sám na takovou práci nemohl stačit. Potřeboval by pomoc armády, ale Pentagon byl proti němu nepřátelský naladěn – vždyť sahal na jejich peníze. A nepomohla mu ani rektální politika vůči Izraeli. Sionistům a židům nevadil, ale proč by ho měli podržet, když je to jedno, druhý kandidát je stejný řítní alpinista jako Trump. Bez hlubokého řitního alpinismu Izraeli nikdo neprojde ani vrátnicí Kongresu. To, že byl často chaotický a nepředvídatelný, chápu tak, že musel klamat tělem, podráželi ho a mydlili mu schody ze všech stran, rány přicházely i od členů vlastního týmu. Nikdy v minulosti se nestalo, že by si média dovolila cenzurovat projev vlastního prezidenta. A prošlo jim to.

Pozn. red. V.D.: Souhlasím se Sakerem, že doba je špatná, tak špatná ještě nikdy nebyla. No, nechme se překvapit. Když společnost dosáhne dna, je jediná možnost dívat se vzhůru.


Pozn. red. I.D.: Říkám naopak, nenechme se překvapit. Pomoci si můžeme jen my sami. Shora nám nikdo nepomůže. Až se vyškrábeme nahoru, můžeme se občas podívat dolů na ty, kteří uvěřili neomarxistům, zatímco neoliberálové se budou pochechtávat, jak je využili.