“Důležitý krok v prevenci COVIDu-19”: AstraZeneca souhlasila se spoluprací se zpracovatelem Sputniku V

Sergej Gusarov, Anastázie Rumjancevová
13. 12. 2020 russian
Britská farmakologická společnost AstraZeneca, která vypracovala vlastní vakcínu proti COVIDu 19, přijala návrh zpracovatelů ruského preparátu Sputnik V na kombinaci lékařských preparátů. Dříve průběžná analýza ukázala, že průměrná účinnost vakcíny AstraZeneca je 70%. Potom Rusko navrhlo Británii zkombinovat její vakcínu se Sputnikem V, jehož účinnost činí 92%. Experti poznamenávají, že to je spolupráce zajímavá pro obě strany a může vést ke zvýšení účinnosti preparátů.

Britská farmakologická společnost AstraZeneca prohlásila, že provádí zkoušky kombinovaného očkování svou vakcínou a vakcínou Sputnik V pro zvýšení účinnosti. Je to uvedeno v oficiálním dopisu organizace.

“Dnes oznamujeme zahájení programu klinických testů ohledně hodnocení bezpečnosti a imunogenicity kombinovaného použití vakcíny AZD1222, zpracované společností AstraZeneca spolu s Oxfordskou univerzitou, a vakcíny Sputnik V, zpracovanou Národním výzkumným centrem pro epidemiologický a mikrobiologický výzkum Nikolaje Gamaleji, za účasti dobrovolníků ve věku 18 let a výše”, je uvedeno v oznámení, zveřejněném na serveru AstraZeneca.

Britská strana podotknula, že “kombinace nejrůznějších vakcín může být důležitým krokem v prevenci COVIDu 19 díky posílení imunní odpovědi a zvýšení dosažitelnosti preparátů”.

Zástupci společnosti AstraZeneca rovněž zdůraznili, že vědecká spolupráce s centrem Gamaleji má velký význam “nejen pro zkoumání potenciálu kombinovaného použití vakcín a vyhodnocení jejich synergismu vůči imunní odpovědi, ale také pro zvýšení dosažitelnosti očkování v budoucnu díky širokému portfoliu preparátů”.

Připomeňme si, že průběžná analýza klinických zkoušek v AstraZenece demonstrovala menší účinnost britské vakcíny ve srovnání s ruským preparátem. První režim zkoušek firmy AstraZeneca ukázal účinnost na úrovni 90%, a druhý na úrovni 62%. Kombinovaná analýza obou režimů dovedla k průměrné účinnosti 70%.

Potom Ruský fond přímých investic (RFPI) nabídl britské farmaceutické společnosti zkombinování její vakcíny se Sputnikem V, jehož účinnost činí 92%.

Jak podotknul vedoucí centra Gamaleji Alexandr Gincburg, vakcína společnosti AstraZeneca má nedostatečnou účinnost, nicméně to lze opravit díky převzetí druhého komponentu od Sputniku V.

“Je třeba dělat dvojí očkování. A oni mají pouze adenovirus udělaný na základě adenoviru opic třetího sérotypu, nakolik si pamatuji. A nic víc nemají. Ale my máme dva různé adenoviry. Takže jeden z nich vezmou a uvidí, použijí to jako posílení …”, vysvětlil agentuře RIA Novosti Gincburg.

Doktor lékařských věd, poslanec Státní dumy, bývalý hlavní hygienik Ruska Genadij Oniščenko předpokládá, že samotný fakt spolupráce naší vakcinologické školy a anglické je důležitou skutečností.

“Už v samotném faktu této spolupráce je obrovský intelektuální a politický potenciál. Znamená to, že to bude takové znásobení, orientované na zlepšení vytváření specifických prostředků prevence, a vakcína je specifický prostředek prevence pro tu koronavirovou infekci, která přišla na lidskou populaci, a bude to nesporně znamenat zlepšení kvality používaných preparátů”, řekl expert během rozhovoru s RT.

Virolog, bývalý vedoucí laboratoře centra Vektor Alexandr Čepurnov také poznamenal, že samotný fakt rusko-britské spolupráce v tomto směru poslouží pro uznání významu vakcíny.

Během rozhovoru se zpravodajem RT zdůraznil, že kombinování vakcín je zajímavé, jelikož nyní stále více údajů ukazuje, že imunita po absolvování koronavirové infekce není dlouhodobá.

“Vznikají obavy z toho, že imunita po očkování také nebude dlouhodobá. Samozřejmě, chtělo by se na tomto pozadí použít doplňkové možnosti, ale ne ve smyslu bezprostředního kombinování jedné a druhé vakcíny, ale v tom smyslu, že, pokud to tak je, je zřejmé, že bude nutno za nějakou dobu očkování opakovat”, řekl Čepurnov.

Věnoval pozornost tomu, že vakcína Sputnik V je vytvořena na základě adenoviru, který sám o sobě disponuje důležitými imunologickými vlastnostmi, proto opakovaně se očkovat touto vakcínou možná nepodaří.

“Proto pro opakované očkování se bude potřebovat něco jiného. V tomto ohledu, možná, se taková spolupráce stává zajímavou pro obě strany. Je to významný signál, který svědčí o tom, že ruské kompetence mají hodnotu”, zdůraznil expert.

Doktor biologických věd, vedoucí laboratoře bionanotechnologie, mikrobiologie a virologie Novosibirské státní univerzity Sergej Neťosov rovněž předpokládá, že zájem společnosti AstraZeneca o spolupráci svědčí o vysoké perspektivě Sputniku V.

“AstraZeneca je světový farmaceutický gigant, a, samozřejmě, má prostě obrovské zkušenosti v rozpracování a ve výrobě farmakologických preparátů. To, že vážně posuzují takovou možnost, znamená, že považují ruský projekt za velmi perspektivní”, řekl Neťosov během rozhovoru s RT.

Expert vyzval, aby se předem neodhadovaly výsledky této práce, ale, podle jeho názoru, samotný fakt projednání nabídky svědčí o tom, že se k ruskému produktu staví “velmi vážně”.

Mikrobiolog z univerzity v Readingu Simon Clark podotknul, že ve společnost AstraZeneca by nepřistoupili na takový krok, kdyby neměli jistotu.

“Čím víc máme údajů o jakékoliv existující vakcíně, a není důležité, kdo a kde jí vyrábí, tím lépe pro nás pro všechny. Pokud zkoušky budou úspěšné, pak to může pomoci rozptýlit obavy některých lidí ohledně očkování”, řekl Clark ve vysílání RT.

Zdůraznil, že je třeba působit společně a sjednocovat úsilí.

“Pokud preparát funguje, tak, možná, se nám podaří jej učinit ještě účinnějším nebo jej vyrábět rychleji a ve větším množství. To je to, co je nyní důležité”, uzavřel expert.

Tvůrce vakcíny proti zarděnkám Stanley Plotkin zase podotknul, že kombinování adenovirových vektorů pomůže vyhnout se problému “vektorové imunity”, tedy takové imunní odpovědi na vektor, který snižuje reakci na zavedený antigen, pokud je vektor zaveden dvakrát.

“Právě tato myšlenka je základem vakcíny centra Gamaleji”, poznamenal.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová