JE PRAVDA, ŽE NÁM EVROPSKÁ UNIE DÁVÁ VÍCE PENĚZ, NEŽ-LI MY JÍ?

Redakce Našeho Restartu

14. 12. 2020  NášRestart

Evropská unie strádá nemocí pod názvem perpetuum mobile, tedy, že z pokladny Evropské unie si rok co rok bereme více, než tam vložíme. Chtělo by se říci zázrak, jaký se jen tak nevidí.

V rámci výměny názorů mezi mnou a redaktorem Haló novin Romanem Janouchem vyplynul více než pozoruhodný fakt. Dle R. Janoucha Evropská unie strádá nemocí pod názvem perpetuum mobile, tedy, že z pokladny Evropské unie si rok co rok bereme více, než tam vložíme. Chtělo by se říci zázrak, jaký se jen tak nevidí.

Tohle dokonce ani v éře socialismu nebylo možné, avšak dle redaktora Haló novin je kapitalismus v podobě Evropské unie, jak jsem pochopil, naprosto dokonalý lidumil, jenž nemá rád ziskové hospodaření, ale jen a pouze ztrátové hospodaření ve stylu nevyčerpatelného zdroje peněz pro nové členské země, jako je i naše Česká republika. To by ovšem popřelo veškerý smysl nejen Marxova výkladu podstaty kapitalismu. Cituji názor kom. redaktora Haló novin R. Janoucha:

EU považuji za nezbytně nutnou a potřebnou nejen z ekonomických důvodů – na krachu brexitu vidíme, jaká sebevražda by byla prosazovat czexit a podobné nacionalistické nesmysly. EU má zásadní podíl na tom, že je v Evropě (s výjimkou balkánského konfliktu, kde se utrhlo pár členských států) už 75 let klid a mír. EU je třeba reformovat, to bezesporu, ale určitě ne rušit, nebo z ní vystupovat – dopady toho by pro nás byly jednoznačně katastrofální. Navíc v situaci, kdy tu není alternativa.

Já nad Unií nejásám, ale konstatuji, že má i svá pozitiva a že jsme zatím nevymysleli nic lepšího … zbytečná EU rozhodně není! A více naší republice ekonomicky dává, než bere, je to tak!

Bez zbytečného balastu, bez jalového kopírování toho, co koluje po internetu, často se jedná o staré a neověřitelné údaje, jsem se rozhodl vyjádřit svůj postoj k danému tématu na webu NÁŠ RESTART originálním způsobem, který na jiných web. stránkách nenajdete, tedy, ovšem, kromě zdroje, ze kterého jsem čerpal. Mám na zřeteli web «Výdaje a příjmy EU v letech 2014-2020». Nuže tedy, co onen zdroj z jámy lvové nabízí? Následující více než závažné, neřku-li šokující skutečnosti platné pro rok 2019. Věnujte jim, prosím, zvýšenou pozornost.

Celkové příjmy zemí EU v miliónech eur

Celkové výdaje zemí EU v miliónech eur 

Celkové příjmy zemí EU v procentech hrubého národního příjmu
(v zásadě celá EU si je rovna)

Celkové výdaje zemí EU v procentech hrubého národního příjmu 

Můj komentář k výše uvedeným grafům:

Výdaje Česka byly loni 2.64x vyšší oproti příjmům.
Výdaje Německa byly loni naopak 2.46x nižší oproti příjmům.
Výdaje Česka byly relativně (v % hrubého nár. příjmu) oproti Německu 7.17x vyšší. V r. 2016 byly jen 4x vyšší, nárůst, tedy stupeň našeho vykořisťování Evropskou unií, dramaticky vzrostl.


Závěr:


Česko bylo silně ztrátové, Německo naopak silně ziskové. A tak je tomu již přes 15 let od našeho vstupu do Evropské unie, která vidí jediný smysl našeho členství v tom, že NAŠE ŽIVOTNÍ NÁKLADY MUSÍ TRVALE PŘEVYŠOVAT VÝDĚLEK, nebo-li, že ZTRÁTA JE VÝHODNĚJŠÍ NEŽ ZISK.

Ovšem, pro staré země ještě z dob EHS tahle zvrácená filosofie našeho členství v EU ─ NEPLATÍ. Z grafů jednoznačně plyne, kdo v EU je otrokář a kdo naopak otrok.

Tím jsem chtěl redaktoru Haló novin Romanu Janouchovi vzkázat, že smysl našeho vazalského členství v EU prostě a jednoduše nepochopil. Nebo-li, že perpetuum mobile nejen ve fyzice, nýbrž ani v ekonomice ─ neexistuje.