Nejvyšší soud zamítl žalobu státu Texas na volební podvody ve 4 státech – k Nejvyššímu soudu však dorazily žaloby podvedených voličů přímo z těchto států

Ivan David

12. 12. 2020


Nejvyšší soud včera večer zamítl ústavní žalobu 17 států Unie na čele s Texasem. Oficiální zdůvodnění je to, které jsem čekal – jeden stát Unie nemůže žalovat jiný stát. Soud se domníval, že Texas nemá právní postavení – ani právo – žalovat podle ústavy, protože neprokázal platný zájem zasáhnout do toho, jak jiné státy vyřizují své volby. “Texas neprokázal soudně rozpoznatelný zájem na způsobu, jakým jiný stát provádí své volby,” uvádí se v nařízení. Nejvyšší soud USA se nezabýval podstatou sporu – tedy falšováním voleb.

K Texasu se přidalo nejméně 17 dalších států a také voliči, kterým bylo zabráněno ve volbě, protože se ve volební místnosti dozvěděli, že prý už předtím poslali poštou hlas pro „demokratického“ kandidáta.
Soud byl důležitý zejména z toho důvodu, aby se provedly důkazy, které zatím zazněly v senátních a kongresových slyšeních jednotlivých států. Týkalo se to zejména vnějších zásahů do sčítacích strojů, které byly prokazatelně připojeny k internetu, přemazávání výsledků na USB discích, sčítání hlasů, vytažených zpod stolů, v noci– na což jsou videozáznamy, manipulace s množstvím hlasů, hlasy pro Trumpa, nalezené v „nevyřízené obchodní poště“, nezvykle nepatrná chybovost u korespondenčních hlasů, přestože jich bylo zasláno řádově daleko více než jindy, vytěsňování republikánských pozorovatelů ze sčítacích místností… Spousta sporných záležitostí, které by měly být objasněny, aby lidé měli ve volby důvěru.

Soud rozhodl jak rozhodl, a toto rozhodnutí je třeba respektovat. Samotný proces zpochybnění výsledků voleb však zdaleka nekončí – začíná soudní maratón, od okresních soudů. Pokračovat se však bude i u Nejvyššího soudu USA. O právo na spravedlnost se již včera večer přihlásilo ústavní stížností 60 tisíc voličů ze státu Michigan, kterým bylo znemožněno volit, protože za ně už někdo poslal volební lístky poštou. Selhala žaloba ostatních států Unie. Ke spravedlnosti se tedy budou muset probít poškození voliči přímo z místa.

A už se to rozběhlo. Vlastní žalobu k Nejvyššímu soudu USA ještě včera večer zaslal Senát sátu Arizona. Domáhá se zneplatnění výsledků voleb, které byly ovlivněny rozsáhlými podvody. A přikládá důkazy. Ještě v pátek večer dorazily k Nejvyššímu soudu USA také žaloby poškozených voličů přímo z Georgie a Wisconsinu. Žalobci si stěžují na falšování voleb a dokládají to důkazy, které jim bylo z procedurálních důvodů znemožněno provést před místními soudy. Nejvyšší soud USA se tedy bude muset podvody zabývat znovu.

Zatím tedy právní bitva o Bílý dům neskončila. Nejvyšší soud USA bude řešit z místa podvodů zaslané ústavní stížnosti až do 6. 1. 2021, což je den, kdy má na půdě Kongresu USA dojít ke sčítání hlasů volitelů z jednotlivých států. V pondělí 14. 12. 2020 se volitelé sejdou v jednotlivých státech k tzv. volebním zhromáždění a odevzdají hlasy pro prezidentské kandidáty. Zapečetěná zpráva o výsledku hlasování bude zaslána do Senátu Kongresu USA kde bude čekat na ustavující schůzi nového Kongresu. Do té doby může Nejvyšší soud ještě část hlasů volitelů několikrát zneplatnit.

Ale je klidně možné, že nakonec bude všechno zamítnuto a pokryto dokonalou cenzurou, jako tomu bylo dosud. Co to udělá s miliony voličů Donalda Trumpa, kteří mají plné právo myslet si, že jejich hlasy byly ukradeny a co to znamená pro budoucnost Spojených států, kde zřejmě začíná něco jako vláda jedné strany či Národní fronty, to se teprve uvidí. Objevují se první návrhy na referendum o odtržení Texasu od USA.

V tuto chvíli to vypadá, že zvolení Josepha Robinetta Bidena prezidentem USA nestojí nic v cestě. Ať už si od něj slibuje kdokoli cokoli, rozhodně je to posílení globální moci a nadnárodních korporátů, vyrábějících v Asii. Posílení vlivu Číny. A boj proti „ruskému nebezpečí“ pro demokracii, která se bojí vlastních voličů. Roste také nebezpečí zahájení 3. světové války. Tentokrát úderem NATO na Rusko z Kavkazu.

Integrita voleb v USA byla narušena, navzdory cenzuře, která maže byť jen náznaky podezření na něco takového. Možná si natvrdlí voliči konečně uvědomí, že skutečná demokracie se bez jejich hlasů dokonale obejde.