Petr Žantovský: Svět včerejška, dneška a…

12. 12. 2020
Velkou část letošního roku se novinář a spisovatel Petr Žantovský věnoval studiu a zveřejňování komentovaných dokumentů z období nacismu – až po jeho porážku na konci 2. světové války, od čehož nás letos dělí právě 75 let. Články, které postupně vycházely v průběhu roku, autor poskládal a doplnil do rozsáhlé (350 stran) knihy, kterou vydává nakladatelství Beskydy.

Autor nám předložil zásadní dokumenty svědčící o naprosté zrůdnosti německého nacismu – výňatky z perverzně ideologického Hitlerova manifestu Mein Kampf, protokoly z konference ve Wannsee, kde pod taktovkou Reinharda Heydricha bylo odstartováno tzv. konečné řešení židovské otázky, projevy okupantů (K.H.Frank, Heydrich) i domácích přisluhovačů (E.Moravec). protokoly ze spojeneckých jednání v Postupimi, kde bylo rozhodnuto o budoucím uspořádání poměrů v Evropě včetně z toho vyplývajícího odsunu Němců z Čech (dle tzv. Benešových dekretů). Upozorňuje i na skutečnost, že Německu bylo vítěznými spojenci uloženo zaplatit naší země vysoké reparace, ale do dnešního dne jich republika získala jen nepatrný zlomeček. Zato slyšíme chrastit rétorickými šavličkami sudetoněmecké prominenty v čele s Posseltem o údajných křivdách na Němcích a naší povinnosti je odškodnit atd.

Jak autor v předmluvě píše, „důvodem vzniku tohoto souboru textů bylo nejen aktuální tříčtvrtěstoleté výročí konce druhé války a porážky německého nacismu, ale především řada úkazů a událostí kolem nás, které jako by zkoušely naznačovat, že se může historie ne snad opakovat, ale inspirovat. Tedy to špatné z ní. Je to tedy pokus o varování: Dívejme se kolem sebe mnohem pozorněji a ostražitěji. Možná se na nás valí něco, čeho nedohlédneme.

To není konspirační teorie. To je vyhodnocení různých indicií a souvislostí, které vykukují všude vůkol. Jednání různých orgánů Evropské unie, pátá kolona mezi našimi novináři zejména v tzv. mainstreamu, nátlakové akce neziskových organizací, různé mesaliance někdejších post-nacistických, dnes sudeto-reminiscenčních sdružení s významnými postavami české politické scény. To všechno jsou počínající příznaky možné budoucí nemoci zvané válka. A ta, bohužel, obvykle bývá pro velkou většinu zúčastněných smrtelná.

Je to tedy varování před těmi, komu by se válka hodila jako řešení jejich ekonomických a politických aspirací a zájmů.“

Každému, koho zajímá nejen minulost, ale i přítomnost, a hlavně budoucnost naší země a našeho národa, lze knihu jedině doporučit.

Knihu lze získat na www.beskydyknihy.cz.