Žít budou, ale špatně: Státní Duma schválila návrh zákona o zahraničních agentech

Avatar
Původní autoři

24. 12. 2020 eadaily
22. prosince Státní duma RF schválila ve druhém čtení návrh zákona o regulování činnosti zahraničních agentů. Seznam zahraničních agentů (společenských sdružení a fyzických osob) se bude vystavovat v otevřeném přístupu na internetu. K zahraničním agentům budou přiřazena nezaregiststrovaná společenská sdružení, zabývající se politickou činností a dostávající na to finanční podporu ze zahraničí.
 

Rovněž jimi budou uznány fyzické osoby, zabývající se politikou “v zájmu cizího státu, jeho státních orgánů, mezinárodní nebo zahraniční organizace, zahraničních občanů nebo osob bez občanství”, nebo ti, co provádějí cílevědomé shromažďování informací v oblasti vojenské nebo vojensko-technické činnosti RF, jejichž získání zahraničním zdrojem může být použito proti bezpečnosti RF”. 
Taková sdružení a fyzické osoby budou povinny podat žádost o jejich zahrnutí do seznamu zahraničních agentů, načež pravidelně podávat hlášení na Ministerstvo spravedlnosti o své činnosti a poskytovat údaje o čerpání a použití finančních prostředků a majetku, obdržených od zahraničních zdrojů.

Fyzické osoby zahraniční agenti nebudou moci vykonávat funkce ve státních a místních orgánech, a také být připuštěni ke státnímu tajemství. Budou muset své materiály příslušným způsobem označovat, a média budou muset uvádět status zahraničního agenta v publikacích o nich. Označovat se musí i materiály, vytvořené zahraničními agenty.

Návrh zákona byl schválen s řadou úprav tak, je upřesněno, že politickou činností, za kterou může být fyzická osoba uznána za zahraničního agenta, se nepovažuje činnost “v oblasti vědy, kultury, umění, zdravotnictví, prevence a ochrany zdraví občanů, sociálních služeb, sociální podpory a ochrany občanů, ochrany mateřství a dětství, sociální podpory invalidů, propagace zdravého způsobu života, tělovýchovy a sportu, ochrany světa rostlin a živočichů”, a také dobročinnosti.

Označovat materiály zahraničních agentů budou muset pouze média, nikoli uživatelé internetu a blogeři. Mimo to je stanoveno, že řadoví pracovníci NKO (nekomerčních organizací), které jsou zahraničními agenty, nebudou muset označovat své publikace jako materiály zahraničního agenta, tento požadavek se bude vztahovat pouze na vedení a zřizovatele takové organizace. Nakonec, vylučuje se zákaz pro NKO zahraniční agenty účastnit se formování společenských rad při federálních orgánech výkonné moci.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová