Marie Terezie: socha z vděčnosti

Avatar
Původní autoři

Tomáš Syrovátka
15.1.2021
Marie Terezie byla dědičná panovnice, pokračovatelka Habsburské monarchie. Českým zemím vládla 1743-1780. Habsburkové si České království přivlastnili trvale a dědičně vlastním rozhodnutím po roce 1620. Svrchovanost a veškerá státní moc se přenesla z Prahy na cizí feudály absolutisticky vládnoucí z Vídně. Panovník vládne a ve své moci není omezen žádnou jinou legální autoritou. V dnešním pochopení situace je to totalitní režim který připojenou zemi ekonomicky vysává.

Hlavně z českých peněz si budují svou velkou Vídeň, která se stává druhým největším českým městem a  i dnes je ve Vídni 1/4 jmen českých. Marie Terezie 1742 píše, bez Čech bych byla jen chudou kněžnou. O České království se vedou i války protože bohatství které odtud plyne je velké. Samozřejmě obyvatelstvo, nevolníci se nesmějí stěhovat aby monarcha nechudnul ale oni přesto tajně odcházejí vzhledem k útisku při  vládě trůnu a oltáře. Velká část obyvatel tehdy odešla za hranice hlavně do Pruska a do Polska. V době Marie Terezie působí fanatický katolík jezuita páter Koniáš ničitel české kultury který vyhledával a pálil nekatolické knihy. Spálil 30až60 000 knih, byly to spisy Jana Husa, Petra Chelčického, Jana Amose Komenského a českých utrakvistů. Pro majtele či čtenáře Bible Kralické byl trest od jednoho roku nucených prací až po trest smrti a konfiskaci veškerého majetku. Následkem bylo vylidňování celých oblastí. Doba a vývoj v okolních zemích si žádal reformy, kterým Marie Terezie bránila. Již za Marie Terezie jsou první začátky českého národního obrození hlavně s  cílem při  trvalé germanisaci udržovat potlačovaný český jazyk.

Postavení sochy Marii Terezii jde proti práci zdejších českých historiků . Umístění u Pražského Hradu je falešné protože zde nikdy nežila, nevládla. Jsou zde sochy T.G.Masaryka a E Beneše presidentů osvoboditele a budovatele kteří na Hradě žili a ve prospěch samostatné země demokraticky vládli a pracovali. Naši předkové nenáviděnou Habsburskou monarchii spontánně svrhli už 28.10 1918 těsně před koncem 1. Světové války kdy například v Praze riskovali střetnutí se zde umístěným Rakousko –Uherským vojskem. Tento čin po desetiletí mohutně oslavovali. Habsburkové aby utužili svou moc a vládu a aby mohli více utlačit a vykořenit porobené národy začali první světovou válku kde padlo mimo jiné také 200 000 českých vojáků. Válku prohráli a otevřely se dveře z vězení národů. Vzniklo Československo, Jugoslávie, Polsko, Rumunsko, Maďarsko a  Rakousko, které Habsburky zbavilo majetku a vypovědělo ze země.

Okolí Pražského Hradu hlavní památky země by mělo být zákonem chráněno před častými snahami zde stavět rozmanité podivnosti. Někteří dočasní činitelé si osobují právo měnit tuto památkovou oblast dle vlastního uvážení. Jedná se o sochu Marie Terezie která zde nikdy nežila nebo o architektonický experiment Blob-chobotnici-plivanec-bunkr s pozorovatelnou. Tato stavba by zcela a široce pohledově narušila siluetu Pražského Hradu první zemské památky. Podivné je že tehdy autor a podobní za žádnou cenu nechtěli opustit parcelu vedle Pražského Hradu a stavět jinde. Nemluvě o tom že jak se psalo celá soutěž byla cinknutá. Nikdo nikde nic podobného nekopíruje a nestaví jak někteří redaktoři tehdy s nadměrnou chválou účelově a chybně předpovídali. Tato oblast by měla být chráněna před nadměrným jástvím. Už když se stavěl hotel Internacionál tak byl správně a rozumně odsunut z Vítězného náměstí do Podbaby aby jeho věžička nenarušila pohled na Hradčany.

T.G.Masaryk hovory s Karlem Čapkem. Snad nic není pro politiku, ale i pro život tak důležité jako poznávat lidi. Poznat ty pravé a povolané ale také prokouknout ty nesprávné a neprávem se deroucí na veřejnost. Každý úspěšný převrat vynese na povrch mnoho parvenů, /povýšenec nadutec/ křiklounů a falešných proroků. Proto budoucí heslo pro mladé do voleb by mohlo být. Zeptej se báby, dědka kdo je pro naši společnost užitečný. Lépe je jedenkrát vidět a zažít než stokrát slyšet. Starší generace má nejvíce životních zkušeností a déle sleduje vývoj v zemi. Strom poznáš po ovoci a to vyžaduje čas. Noví ideoví obraceči a odmítači všech tradicí staví novou Babylonskou věž která se zřítila pro všeobecné nedorozumění. V demokracii má lid vládnout prostřednictvím institucí. Sochy se mají stavět na základě nejširšího přání a se souhlasem lidí kteří si přejí oblíbenou osobu připomínat. Nová socha Marie Terezie nic takového nesplňuje.