Ministerstvo zahraničí USA se bude zabývat popularizací politiky mise USA při NATO

Avatar
Původní autoři

Xenie Kalinkinová
15. 1. 2021 russian
Ministerstvo zahraničí USA plánuje vyčlenění prostředků na podporu “hlubšího pochopení” politiky amerického zastoupení při Severoatlantické alianci. Je to uvedeno v popisu grantu, s nímž se RT seznámila. Jako priorita jsou v rámci iniciativy na ministerstvu zahraničí označena témata, předpokládající i studium vzájemných vztahů Ruska a NATO, činnosti NATO na Blízkém východě, prozkoumání otázek boje s dezinformacemi, obranných rozpočtů a rovného rozdělení finančních povinností, a také situace v oblasti kybernetické bezpečnosti a kontroly vyzbrojení.

“Správa poradce pro styk s veřejností zastoupení USA při NATO přijímá nabídky programů a iniciativ, zaměřených na podporu hlubšího pochopení politiky a názorů zastoupení USA při NATO… Všechny akce mají být orientovány na členské země NATO a partnerské státy kromě případů, kdy je předloženo přesvědčivé zdůvodnění (pro podchycení jiných zemí, pozn. RT)”, upřesňuje se v dokumentu.

Jako priorita jsou v rámci iniciativy na ministerstvu zahraničí označena témata, předpokládající i studium vzájemných vztahů Ruska a NATO, činnosti NATO na Blízkém východě, prozkoumání otázek boje s dezinformacemi, obranných rozpočtů a rovného rozdělení finančních povinností, a také situace v oblasti kybernetické bezpečnosti a kontroly vyzbrojení.

Budoucí dodavatelé se budou zabývat organizací veřejných debat a diskusí, zpracováním digitálního obsahu a metodických materiálů, vyplývá z popisu grantu.

V práci potenciálních účastníků programu ministerstvo zahraničí USA “vítá zejména” tvůrčí přístupy s použitím digitálních technologií a sociálních sítí. Mimo to má resort zájem na čestné analýze nedostatků strategií NATO a hledání praktických řešení pro jejich odstranění, říká se v dokumentu.

Výše jedno grantu nebude převyšovat 15 tisíc dolarů, nicméně jejich počet se předem nevyhrazuje.

Dříve byl oznámen záměr ministerstva zahraničí USA profinancovat program pro boj s dezinformacemi, zaměřenými proti NATO a také proti “činnosti a hodnotám” spojenců vojenského bloku.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová