Srbský prezident Vučič pomohl Rusku vyhnout se plynovému vydírání Ukrajiny

Avatar
Původní autoři

Alexej Toporov
6. 1. 2021      politnavigator
Srbsko, které plánovalo odevzdat svůj úsek plynovodu Turecký proud ne dřív než v březnu-dubnu, na požádání Ruska dokončilo všechny potřebné práce už v prosinci, aby se Moskva nemusela obracet na Kyjev ohledně prodeje dodatečné tranzitní kapacity. Kontrolu nad pracemi ve zrychleném tempu převzal osobně prezident Srbska Alexandr Vučič. Jak oznamuje korespondent PolitNavigatora, v souladu s projektem se plynovod Turecký proud skládá se ze dvou větví (potrubí o velkém průměru), schopných propouštět 15,75 miliardy krychlových metrů plynu ročně každá. První větev je směřována na turecký vnitřní trh, druhá – na trhy jihovýchodní a střední Evropy.

“Podle původního úmyslu se veškerý objem plynu druhé větve přepravuje tranzitem přes Turecko na hranice s Bulharskem, kde postupuje do modernizovaného bulharského plynového přepravního systému, který po modernizaci a rozšíření bude schopen předávat přibližně 12 miliard krychlových metrů plynu ročně na hranice se Srbskem, komentoval situaci politolog Oleg Bondarenko. Na území Srbska se staví nový plynovod-interkonektor, který znamená rozšíření národního srbského plynového přepravního systému, přijímajícího plyn na hranici s Bulharskem a dále přepravuje jeho část pro spotřebu na vnitřním trhu Srbska (a Srbské Republiky Bosny a Hercegoviny), a zbývající část tranzitem na hranice Srbska a Maďarska.

Původním plánem se předpokládala synchronizace termínů ukončení prací, spojených s výstavbou plynovodu Turecký proud a rozšířením národních plynových přepravních systému v Bulharsku a Srbsku. Bylo to navrženo na konec roku 2019. Koncem prosince 2019 byl Turecký proud vybudován a uveden do provozu.

Práce v Srbsku se realizovaly, ale byly v počátečním stádiu, v Bulharsku však, nehledě na podepsání EPC-kontraktu se saúdskou společností Arkad, práce prakticky neprobíhaly”.

Podle slov Bondarenka se v Gazpromu předpokládala pravděpodobnost zdržení výstavby plynovodů v Bulharsku a Srbsku, ale společnost, jako spolehlivý dodavatel, rezervovala na rok 2020 pro dodávky plynu do Srbska kapacitu pro jeho přepravu ukrajinským koridorem, což bylo pro Rusko i hospodářsky, i politicky nepříznivé.

V roce 2020 výstavba plynovodu v Srbsku pokračovala, na jaře v prvním kvartálu roku 2020 byla aktivizována práce i v Bulharsku. Nicméně na podzim se ukázalo, že v důsledku řady různého druhu okolností je spuštění plynovodu v Srbsku možné ne dříve než v březnu-dubnu roku 2021.

Znamenalo to, že pro organizaci dodávek ruského plynu do Srbska v roce 2021 se musí Gazprom znovu obrátit na ukrajinskou stranu se žádostí o poskytnutí dodatečné tranzitní kapacity, což znamenalo podstatná statusová, politická a ekonomická rizika.

“Řešení dané krizové situace si vyžádalo intervenci na nejvyšší úrovni. V listopadu roku 2020 byla vytvořena rusko-srbská pracovní skupina, pracující pod bezprostřední kontrolou prezidenta Srbska Alexandra Vučiče. Úsilím pracovní skupiny se tempo výstavby plynovodu v Srbsku, a také získání potřebných povolení mnohonásobně zvýšilo. Práce v režimu bez víkendů a čtyřiadvacet hodin denně přinesla výsledek, a 1. ledna 2021, tak jak to bylo naplánováno, se konala první obchodní dodávka ruského plynu do Srbska po nové trase – plynovodem Turecký proud a národními plynovými přepravními soustavami Bulharska a Srbska”, vysvětlil Bondarenko.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová