Uvalí EU sankce na USA za “nemístný protekcionismus”?

Avatar
Původní autoři

 

Ivan David

26. 1. 2021

US prezident Joe Biden má v úmyslu v pondělí podepsat exekutivní nařízení „Made in America“, které se snaží zvýšit nákupy produktů vyrobených ve Spojených státech, zejména zpřísněním pravidel týkajících se federálních veřejných zakázek a poskytnutím větší role vládě při podpoře amerických podniků. Čin Bidenovy exekutivy má podpořit federální nákupy zboží vyrobeného v USA tím, že federálním agenturám ztěžuje nákup dovážených produktů, mimo jiné zvýšením požadavků na místní obsah, potlačením výjimek ze současných pravidel Buy American Act, a vytvořením nové vedoucí role Úřadu pro správu a rozpočet, který bude dohlížet na provádění nové politiky.


Bílý dům ve svém prohlášení uvedl, že Bidenova směrnice upravuje definici produktů vyrobených v Americe a zvyšuje prahovou hodnotu domácího obsahu pro nákup tak, aby splňovala stávající ustanovení zákona Buy American Act, zákona přijatého v roce 1933, který vyžaduje, aby vláda upřednostňovala při svých nákupech v USA vyrobené produkty. Kromě zvýšení podílu částí produktu, který musí být vyroben ve Spojených státech, aby splňoval podmínky těchto pravidel, zvyšuje Bidenův příkaz také cenovou preferenci domácího zboží ve vládních zakázkách. To dává federálním agenturám větší volnost při rozhodování o nákupu dražšího zboží od amerických dodavatelů, než aby si museli vybírat levnější, dovážené alternativy.
Ve snaze o další snížení spoléhání federálních úřadů na dovoz má Bidenova akce rovněž za cíl snížit výjimky ze stávajících pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Toto nařízení rovněž vyžaduje, aby vládní agentury podávaly zprávy o svém provádění zákonů Made in America, a vyzývá agentury, aby vydaly doporučení pro dosažení cílů Made in America, mimo jiné i tím, že vedle současného výrobního průmyslu mohou být do mixu přidány i služby, protože zákony Buy American Act se nyní týkají pouze zboží. Také se nařizuje agenturám, aby využívaly Manufacturing Extension Partnership, národní síť, která podporuje malé a střední výrobce, aby agenturám pomohla spojit se s novými domácími dodavateli.
“Tímto nařízením prezident Biden zajišťuje, že když federální vláda utratí dolary daňových poplatníků, utratí je američtí pracovníci za zboží vyrobené Američany a za součásti vyrobené v Americe,” uvedl ve svém prohlášení Bílý dům.
Tak je Bidenova administrativa náš vzor nebo ne? V USA zavádí něco, co EU označuje jako “nemístný protekcionismus” domácí produkce, neslučitelný se zásadami svobodného trhu! Výhrady tržních fundamentalistů proti tomuto opatření jsou stejné jako proti novele zákona o potravinách z dílny SPD, která nařizuje větší podíl prodeje domácích zemědělských výrobků: “Jak k tomu přijdou američtí spotřebitelé a úřady, aby neměli rozmanitost ve výběru zboží? Zvedne to inflaci! Přece kvalita se prosadí sama!”
Nebo ne?