Více českých potravin do obchodů v ČR

Ivan David
19. 1. 2021

V Českém parlamentu čekáme jeden z klíčových momentů, který ukáže, kdo to myslí dobře s českými zemědělci a venkovem, a zejména, kdo to myslí dobře s českými spotřebiteli.
V Evropské unii neexistuje a nikdy neexistoval volný obchod, neexistují zde rovné podmínky na trhu, a to hlavně na trhu s potravinami.

Zemědělci v zemích západní Evropy totiž mají až čtyřikrát vyšší zemědělské dotace než zemědělci v České republice. Některé země východní Evropy jsou na tom ještě hůř. Pokud by neexistovaly tyto nerovné podmínky, nemohl by Západ konkurovat naší domácí produkci téměř v žádné zemědělské komoditě.

Vývoz přebytků na Západě neprodejných potravin je vysoce dotován. Zboží, které je na západě neprodejné pak nabízejí obchodním řetězcům za ceny hluboko pod výrobními náklady. Říká se tomu dumping, a je to nekalá obchodní praktika, která je v normálních obchodních vztazích zakázána smlouvami. Takový dovoz je buď zakázán, nebo kompenzován clem. V Evropské unii jsou tyto nekalé praktiky běžné a členské země se jim nemohou bránit. Máme tedy postavení kolonie, která si nesmí chránit svůj vlastní trh.

Dovoz potravin nabízených pod cenou vůbec neznamená levné potraviny v obchodech. Prodejci totiž určují ceny bez ohledu na to, za kolik nakoupili, a vysoce dotované prodávají s přirážkou, jakou si samy rozhodnou, běžně i přes 100%. Není to samozřejmost, například ve Francii fungují aliance mezi výrobci a obchodem a maximální obchodní přirážka je omezena zákonem na 25% + DPH.

Ze zahraničí se sem dovážejí potraviny, které se zdržely ve skladech, než se ukázalo, že budou neprodejné a zdržely se dlouhou cestou v kamiónech s potravinami, kterých každý rok míří do České republiky přes 130 000.

Zásadní problém České republiky tkví v tom, že prakticky všechny řetězce vlastní zahraniční korporace, které nezdaněné zisky vyvážejí do zahraničí pro svoje akcionáře. Škodí nám dvakrát, znevýhodňují naše zemědělce a zisk z předražených potravin nezdaněný vyvážejí.

Novela zákona, o níž se nyní má hlasovat má alespoň částečně napravit znevýhodnění českých zemědělců v obchodních vztazích v Evropské unii, které jsou vším jiným, jenom ne volným trhem.

Novela se týká 120 základních položek, které jsou jen jedním procentem nabízených druhů zboží. Je tedy nestoudnou lží že má být do České republiky omezen dovoz tropického ovoce, rýže a vynikajících zahraničních krajových specialit, které se v České republice neprodukují. Za to má být omezen dovoz často nekvalitních dlouho skladovaných a dovážených přebytků masa, ovoce, zeleniny a dalších produktů, které si u nás umíme vyprodukovat sami. Zlepšilo by to kupní sílu a tím i kvalitu života na českém venkově.

V rámci takzvané „strategie z pole na vidličku“ má být zredukována zemědělská výroba v celé Evropě a nahrazena dovozem z mimoevropských zemí bez řádné garance kvality. Nejhůře to má dopadnout na východní Evropu včetně České republiky. Má být znemožněna zemědělská výroba na více než 400 000 ha včetně těch nejkvalitnějších půd. Chystá se povinné omezení chovu jatečných zvířat, zvýšení ceny masa a jeho nahrazení vegetariánskou stravou a hmyzem. Zní to neuvěřitelně, ale takové jsou plány. Údajně jim jde o zlepšení stavu přírody, ve skutečnosti o vytvoření prostoru pro dovozy levného nekvalitního zboží, které budou prodávat za stejné, ale spíš vyšší ceny než dosud.

Nikdo nebude vyrábět to, co nemůže uplatnit na trhu. Potraviny jsou strategickou komoditou. Hovoříme o potravinové bezpečnosti, proto se musíme vrátit k soběstačnosti v základních potravinách a kvalitní domácí produkci.

Někteří politici argumentují bojem proti Babišovi. Je to účelová politická hra. Podniky předsedy vlády jsou velké, ale ovládají jen jednu čtyřicetinu, tedy 2,5% zemědělské půdy. Tito politici ODS, TOP09, Starostů a Pirátů ve skutečnosti hájí zájmy zahraničních producentů a zahraničních řetězců v České republice.

Argumentují, že Evropská unie zákon stejně zakáže. Ano, můžeme narazit, ale pokud Evropská komise nenarazí na odpor a budou jim vstřícně vyklízeny pozice, budeme se propadat do ještě horšího koloniálního postavení. Jedině pokud narazí na odpor, mohou být donuceni alespoň částečně narovnat podmínky údajně jednotného volného trhu. Dokud jsme v Evropské unii, nemůžeme dosáhnout víc.

Věčným ustupováním jen zhoršíme svoje postavení. Takový postup praktikují sluhové s mentalitou protektorátních úředníků. Jsou úspěšní, udrží si své postavení sluhů. Určitě vás budeme informovat, kdo jak hlasoval, kdo je vlastenec a kdo hájí cizí zájmy. Brzo se ozvu.