Vyšla nová kniha Alexe Koenigsmarka – Mezi židlemi

Avatar
Původní autoři

24. 1. 2021
V den osmého výročí úmrtí vynikajícího českého spisovatele, dramatika a scénáristy Alexe Koenigsmarka, 23. ledna t.r., vyšla jeho nová (!) kniha s názvem Mezi židlemi aneb Hra na černocha. Jedná se o text z pozůstalosti, který navíc ještě za autorova života prošel několika úpravami, z nichž ta poslední, autorem schválená, vyšla na světlo světa právě v tento výroční den.

ve formátu pdf a je ke stažení na adresách: 
https://www.novarepublika.cz/wp-content/uploads/2021/01/MEZI_C5BDIDLEMI_komplet.pdf
https://drive.google.com/file/d/1lcGp_Z6jtAHAwfGSjhjC0EgyYL5x4nEW/view
Historii vzniku knihy dobře popisuje ediční poznámka Petra Žantovského:

„Při inventuře nakladatelských restů jsem našel mnou už pohříchu pozapomenutý rukopis knihy Alexe Koenigsmarka Mezi židlemi. Obsahoval texty především z první půli první dekády nového tisíciletí. Kromě svéživotopisných glos tam byla i řada esejů a přednášek zveřejněných v těch časech v různých médiích. Pocítil jsem nejen překvapení, ale i radost: najít nevydaný text velkého autora, to je skoro zázrak. A byl-li ten autor také vaším přítelem, je radost trojnásobná. A není-li tento váš přítel už mezi námi, je vaší povinností udělat vše, co se dá a má, aby kniha vyšla na světlo světa.

Poslal jsem rukopis autorově paní a múze Viktorii Hradské, ta ve svém archivu vyhledala doplněný a upravený rukopis z roku 2012, a ten nyní máte v rukou. Alex Koenigsmark v něm podtrhl autobiografickou rovinu. Jsou to vlastně svého druhu takové netypické, mozaikovitě skládané střípky pamětí, prokládané úvahami o všem možném – od politiky po moderní umění. A samozřejmě o lidských charakterech a jejich lámání v kole času. Koenigsmark totiž byl, jakkoli se navenek i jako autor prezentoval jako lehce ironický muž nad věcí, ve své podstatě moralista. Ale ne toho trapného a otravného typu, jací promenují naší současností, nýbrž člověk, který zná obsah a cenu toho slova mravnost a cení si je podobně, jako onoho kantovského hvězdného nebe.“

Co dodat? Kniha vychází v nakladatelství Medias res prozatím ve formátu pdf a je ke stažení na adresách:
https://www.novarepublika.cz/wp-content/uploads/2021/01/MEZI_C5BDIDLEMI_komplet.pdf