Vždyť to vypracoval podřízený, ani to sám nepodepsal… Dvořákovi bylo při jednání Rady ČT velmi horko. Střet zájmů, výstupy Železného, ukradené fotky!

Avatar
Původní autoři

12. 3. 2021 ParlamentníListy

Více než šest a půl hodiny trvající středeční jednání Rady ČT bylo pro generálního ředitele veřejnoprávní televize Petra Dvořáka krušné i při závěrečném projednávání stížností. Vždy se opravdu jen velice těsným hlasováním rozhodovalo, zda k jeho rukám poputují nebývale ostré dopisy. V nich byl peskován za to, že neinformoval o svém možném střetu zájmů, že jeho podřízení spojili ve vysílání odborníka na obranu se zabíjením a Česká televize se poškozenému nedokázala ani omluvit a že není schopen zareagovat na stížnost ve věci vyjadřování redaktorů na sociálních sítích.

Nejednu hořkou pilulku musel spolknout generální ředitel České televize Petr Dvořák v průběhu jednání Rady ČT ve středu 10. března. Nejprve ho po dlouhé diskusi rozčarovalo její usnesení, že nesplnil úkol předložit přehled účasti politiků zvaných do vysílání veřejnoprávní televize. Přestože to dostal uloženo znovu, dal najevo, že si na něj radní ani tak nepřijdou „Pro nás je to usnesení nesplnitelné. Podle vyjádření ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala takovou statistiku v České televizi nevedeme, takže ji nebudeme schopni naplnit,“ reagoval Petr Dvořák na usnesení, jímž se snaží radní dopátrat toho, zda nejsou ve vysílání ČT některé politické subjekty zvýhodňovány. Ostatně o protežování TOP 09 před volbami hovořila svého času analýza Centra pro mediální studia Univerzity Karlovy, kterou si zadala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Vládci Kavčích hor nebyl milý ani bod, v němž radní Pavel Kysilka referoval o tom, jak probíhala jednání o nové podobě odměňování generálního ředitele. Od roku 2017 je měsíční plat šéfa ČT 242 tisíc korun, k němu náleží maximální bonus ve výši desetinásobku měsíčního platu, tedy 2,42 milionu korun. Celkem tedy až 5,324 milionu ročně. Předseda Rady Pavel Matocha se v reakci na to zeptal Petra Dvořáka, zda považuje za odpovídající, aby v nynější situaci byl jeho měsíční základní plat zvýšen o 50 tisíc korun. Ten se přímé odpovědi vyhnul a žádal, aby se to neřešilo veřejně. „To chcete, abychom vypnuli mikrofony?“ ujišťoval se předseda Rady ČT. Po Dvořákově přitakání se rozproudila debata, kterou uzavřelo usnesení, že dva z radních – Pavel Kysilka a Hana Lipovská – budou s generálním ředitelem vyjednávat o podobě jeho smluvního platu.


Generální ředitel ČT Petr Dvořák si navrhl zvýšení základního platu o dvacet procent (viz níže text radní Hany Lipovské). Včera jsem se na jednání Rady ČT ptal Petra Dvořáka, zda považuje za správné si v současné složité době navrhovat zvýšení základního platu o padesát tisíc korun měsíčně. Jeho závěrečnou odpovědí, když jsem tu otázku zopakoval podruhé, bylo, že se o tomto tématu nechce bavit na veřejném jednání.

Za mě a za kolegy, se kterými jsem o tom diskutoval, nepřipadá v úvahu takový návrh schválit.

(Uveřejnil radní Pavel Matocha)

Nenašlo se, že by šéf ČT informoval o střetu zájmů

Idylkou pro Petra Dvořáka nebyl ani ten bod programu schůze, kde se projednávaly podněty a stížnosti. Horko mu bylo ve chvíli, kdy se projednávala odpověď ČT na dvě stížnosti diváků, jimž vadil možný střet zájmů generálního ředitele ve věci Galerie Leica, propojené s jeho manželkou. Petr Dvořák totiž sedí ve správní radě obecně prospěšné společnosti Leica Gallery a samotná galerie je ve vysílání České televize hojně propagována. Kauzu dostala na starost radní Hana Lipovská. V dopise, který navrhla poslat generálnímu řediteli, byla jednak výtka, že vyjádření nepodepsal Petr Dvořák sám, ale nechal se zastoupit podřízeným pracovníkem, jednak v něm bylo uvedeno, že Rada ČT nebyla podle údajů dostupných v archivu zápisů z jejího jednání informována o možném střetu zájmů generálního ředitele v souladu s Kodexem České televize. Porušení Kodexu se kvalifikuje jako porušení pracovněprávní kázně.

„Pro mě byla vyjádření generálního ředitele dostačující. Navrhuji akceptovat to vyjádření, které jsme dostali, a už ho víc nerozporovat. Jsem sportovec, jsem zvyklý pracovat v týmu, každý v něm má nějaký úkol. To znamená, když odpovědný pracovník zpracuje tu odpověď, tak to beru tak, že v podstatě odpovídá generální ředitel,“ zastal se šéfa ČT radní a dvojnásobný olympijský vítěz z Atlanty v rychlostní kanoistice Martin Doktor. „Já za sebe souhlasím s radní Lipovskou, že pokud se týká konflikt přímo generálního ředitele a my žádáme přímo generálního ředitele o vyjádření, tak sice si samozřejmě může ten podklad nechat zpracovat kýmkoli, ale odpověď má podepsat on, má to být jeho vyjádření,“ namítl předseda Rady ČT Pavel Matocha.


Je to účelové ve snaze dokázat, že dělám nějaké chyby

„Já si to na rozdíl od vás, pane předsedo, vůbec nemyslím. Generální ředitel instituce, která má tři tisíce zaměstnanců, má nezadatelné právo v rámci své důvěry a svých kompetencí pověřit adekvátně svého pracovníka zpracováním odpovědi a případně i podpisem. To mi přijde opravdu šikanózní,“ zalíbilo se radnímu Zdeňku Šarapatkovi slovo, které s oblibou používá Petr Dvořák, když odmítá některé závěry Rady ČT. „Byl bych velmi opatrný na termín střet zájmů. Doporučil bych si

nastudovat ze zákona, co to střet zájmů je, protože tady se o střet zájmů po právní stránce rozhodně nejedná,“ tvrdil Zdeněk Šarapatka. „Nebudu se vyjadřovat k obsahové části toho dopisu, ale chtěl bych říct, že požadavek, že já jako partner Rady musím všechny věci podepisovat nebo dokonce sám sepisovat, je úplně mimo veškeré zavedené zvyklosti,“ plynule na něj Petr Dvořák navázal.

Upozornil přitom, že jakýkoli dopis, který řeší odpovědi na stížnosti Radě, je vždy nadepsán, že je z pověření generálního ředitele. „Ty texty dostávám ke konzultaci a je to způsob, kterým Česká televize vyřizuje stížnosti od začátku mého působení, tedy od roku 2011. Proč teď najednou zavádět zvyklost, že to takhle nejde dělat, z důvodu, který neznám a ani na něj neodkazuje žádný dokument. Myslím si, že je to účelové a že to je zase cesta, jak napsat usnesení, kterým se budete snažit dokázat, že dělám nějaké chyby, které v tomto případě rozhodně nedělám,“ konstatoval generální ředitel ČT. Pochopení našel u Zdeňka Šarapatky, Martina Doktora a René Kühna, kteří hlasovali proti usnesení, částečně i u Jaroslava Dědiče a Tomáše Samka, kteří se zdrželi hlasování. Hlasy šesti radních ale byl dopis následujícího znění řediteli Dvořákovi zaslán.

Dále v textu:

  • Dopis generálnímu řediteli schválený Radou ČT
  • ČT spojila odborníka na obranu se zabíjením
  • Dopis, který nebude po hlasovací remíze odeslán
  • Chování redaktorů ČT na sociálních sítích možná bez pravidel
  • Ani tento dopis na Kavčí hory putovat nebude