Identita a demokracie v Lisabonu

Avatar
Původní autoři

Ivan David
31. 5. 2021
O víkendu 29. – 30. května 2021 jsem se za SPD zúčastnil setkání evropského hnutí Identita a demokracie (ID) v Lisabonu, které má svoji frakci (čtvrtou největší ze sedmi) v Evropském parlamentu. „Identitou“ se rozumí snaha, aby si evropské státy a národy uchovaly svoji kulturní tradici a maximální míru ekonomické nezávislosti a nepodléhaly vlivu nadnárodních korporací zprostředkovávaného také Evropskou unií.

Jsme přesvědčeni, že lidé mají cítit sounáležitost se svými komunitami a nemají se stávat anonymizovanými spotřebiteli a jednotkami na trhu pracovních sil. Noví levičáci, jak zaznělo na jednání, se snaží vytvořit „nového člověka“ přizpůsobeného ideologii, kterou propagují. Tím se podobají fašismu a jinými totalitním systémům. Zatímco prosazují biodiverzitu, kulturní diverzitu národů se snaží popírat. ID se vyslovuje o spolupráci národních států na principu vzájemné výhodnosti. ID odmítá neřízenou imigraci, pro níž se v EU argumentuje potřebou pracovních sil a přehlíží se důsledky, které v řadě zemí již dosáhly tragických rozměrů. Místo toho, by měla být podporována rodina a porodnost domácí populace, aby chudší lidé nemuseli soutěžit na trhu práce s ještě chudšími imigranty a střední třída platila sociální důsledky. Problémy mimoevropských zemí mají být řešeny tam, kde vznikly a EU by se nadále neměla podílet na jejich zhoršování. Na snímku jsem s předsedou italské strany „Lega“ Matteem Salvinim.