Svět ruskýma očima 613

Avatar
Původní autoři

Zajoch
31.5.2021

EU neprošla kovidovou prověrkou * Český prezident byl překvapen, že Rusko zařadilo ČR mezi nepřátelské země * Bělorusko to nehodlá nechat jen tak


Jednotná Evropa už nebude mluvit jednotně

Jelena Pustovojtova
23. května 2021

Dnešní Evropská unie (ne samostatný kvazistát, ale jeho bruselská „hlava“) představuje 7 institucionálních orgánů řízení, 6 neinstitucionálních a 15 specializovaných agentur a výborů! V aparátě Evropské komise pracuje 36 tisíc lidí, v Evropském parlamentu zasedá přibližně 5 tisíc lidí, v Radě Evropy 3,5 tisíce, u soudu EU 2 tisíce, v Evropské centrální bance 1,2 tisíce, v ekonomickém a sociálním výboru 700 osob a ve výboru regionů 500 osob.

Shrnuto, úředníků EU je přes 40 tisíc a měsíčně stojí celkem 2645,17 EUR (první stupeň první kategorie) a až 18370,84 EUR (třetí, nejvyšší stupeň šestnácté kategorie). Pro srovnání: v aparátu ruské vlády pracuje 1545 osob.

Evropští úředníci nemají na starosti konkrétní oblasti ekonomiky členských států. Jsou to vůdci. A výsledky jejich vedení jsou viditelné natolik, že státní ministr pro záležitosti Evropy Roth říká: „Ztratili jsme („za rok s covidem“) u členských států velkou část důvěry.“

Důvěru v EU ztratily především Polsko, ČR, Slovensko a Maďarsko, tedy Visegrádská čtyřka. Čtyřce nejde pod vousy to, že jim „bruselská mašina“ vnucuje principy, na které nejsou tyto země uzpůsobené. A Dánové, Francouzi a Němci (stará Evropa) nejsou nadšeni, že 15 až 20 % HDP zemí čtyřky jde na úkor rozpočtu EU, to znamená jdou z jejich splátek. Jestliže v Bruselu zvítězí francouzská idea „dvourychlostní Evropy“, potom se s mladou Evropou nikdo o příjmy nadále dělit nebude.

V tomto období předsedají Radě EU Německo, Portugalsko a Slovinsko. Usilují o vytvoření ještě dvou „mechanismů ochrany a upevnění svrchovanosti práva v evropském bloku”. Jedním z těchto mechanismů je regulování přístupu k peněžním fondům EU v závislosti na uznávání svrchovanosti práva (rozuměj unijního a nikoliv národního). Proti Maďarsku a Polsku vede Brusel vyšetřování, viní je z porušování principu dělby moci a z diskriminace politických oponentů a menšin. Mechanismus číslo 2 musí stvořit dialog o právu, podle Bruselu „otevřený, pozitivní a konstruktivní“.

Jednoduše řečeno, musí být možno přijímat opatření kolektivního jednání vůči „rušitelům“ v EU. Roth se odvolává na mýtickou pandemii a tvrdí, že „nyní je svrchovanost zákonů nejdůležitější“. Jenže na pandemii jako něco reálného se dnes odvolává kdekdo a ve všem.

V květnu schválili evropští úředníci nový „mechanismus občanské ochrany“ v EU. Podle rezoluce Rady EU „mechanismus a upevnění občanské ochrany umožňuje se lépe se státem připravit na přírodní nebo technogenní katastrofy a rychle na ně reagovat, i když jde o takový případ, jako je současná pandemie“. Částka pro zabezpečení procesu byla pro úředníky stanovena na 1 miliardu EUR, čtvrtina z toho na období 2021 až 2027.

Brusel chce předvést svoji „profesionální zdatnost“, když neviditelní páni „diskursu“ vyvolávají ve veřejnosti strach a chtějí přijmout mobilizační opatření. Jelikož nikdo nechápe, co přijde dále, členové EU zapomínají na „otevřené hranice“ a dělají dosud to nejjednodušší – jeden od druhého se oddělují plotem, jako Německo nebo Belgie. Ale také obviňují partnery z EU z nedostatku solidarity, tak jako Itálie. Ministr vnitra Portugalska Cabrita pojmenoval květnatě mechanismus občanské ochrany „emblémem solidarity EU“, což nevadilo jeho zemi, aby se dostala na první místo v Evropě v šíření nemoci.

Brusel urazila společnost AstraZeneca, která EU podvedla svojí vakcínou. Mluví o obavách z toho, že „liberální demokracie je v nebezpečí a … evropské demokracie jsou připraveny z ní vystoupit“, že „autoritářští vůdci z východu aktivně podkopávají liberálně demokratické hodnoty a instituce v některých zemích EU“. V Bruselu by chtěli lidem vrátit víru v demokracii a tvrdí: „musíme od základu zrevidovat to, jak naše demokracie pracuje“. Je vidět, že ve všem, co se děje, je politiky víc než medicíny.

Ve Štrasburku byla otevřena Konference o budoucnosti Evropy, na které budou v nepřítomnosti po celý rok probíhat diskuse. To znamená, že bude k ničemu. Euractiv napsal: „Musíme si přiznat, že nebudeme geopolitickým hráčem, jakým bychom být chtěli, pokud Evropa na mezinárodní scéně mluví několika občas protichůdnými hlasy.“ Jak jinak? Cožpak to není slyšet, že jednotná Evropa už nemluví jednotným hlasem?

Převzatzo z Fondsk.ru

***

Igor Korotčenko: Praha vs Moskva. Jak v ČR „prospali lekce odvahy“


Inna Novikova
27. května 2021

Prezident ČR se omluvil za bombardování Jugoslávie aliancí NATO v roce 1999 a byl překvapen, že Rusko zařadilo Českou republiku do seznamu nepřátelských států. Mohlo by se říci, o jaké to jde spojení s našimi učebnicemi, ale ono je. O všem promluvil Igor Korotčenko, šéfredaktor časopisu Národní obrana.

Český prezident se hodně podivil, že je ČR v Rusku zařazena mezi nepřátelské země, urazil se a řekl: nejsme vůbec vaši nepřátelé. Zároveň se omluvil za bombardování Jugoslávie v roce 1999 a řekl, že ze své duše sňal velkou zátěž, kterou nesl skoro třicet let. Za omluvou obvykle následují nějaké činy, kompenzace. Samozřejmě, Zeman je prezident malé země, i když člena NATO. Ač říká mnoho rozumných věcí, není bohužel dost mocný.

Zeman v ČR nic moc nerozhoduje. Je to postava bez skutečných pravomocí. ČR není prezidentská republika, ale parlamentní. Jedná se o prohlášení politika, jehož váha je na české politické scéně malá. Takže zde jsou to jen slova politika bez reálných pák na vládu. Je to podobná situace jako u anglické královny.

Prohlášení anglické královny sice nejsou častá, ale mají velkou váhu.

To je pochopitelné. Ale přesto mají prezidenti Izraele, ČR a Arménie v mnoha případech postavení dekorační a nemohou ovlivňovat události, obzvláště ne politiku, a to ani zahraniční politiku státu. … Takový je ústavní systém těchto států. Laskavá Zemanova slova jsou zase jen laskavá slova. Ale současný kurs ČR je bohužel k Rusku nepřátelský. Samozřejmě je to divné. Prahu jsme zachránili před zničením. Pouliční boje při osvobozování se vedly jen sovětskou pěchotou, bez použití těžkého dělostřelectva a letectva, protože jsme chtěli zachránit lidi i město.

Maršál Koněv chtěl uchránit a za to byla zaplacena vysoká cena – životy našich vojáků. A nyní jeho pomník odstranili.

Samozřejmě, sovětští vojáci zahynuli pro záchranu tehdejšího Československa. A za několik desetiletí nynější vláda a obyvatelstvo buď většinou zapomněli, nebo na to, co pro ně naši vojáci udělali pro záchranu jejich země, nechtějí vzpomínat.

Vyrostla generace, které o tom nic neřekli, takže mnoho z nich nic neví. U nás je to stejné. Nedávno dokonce prezident Putin mluvil o našich učebnicích. … Nyní existují tisíce učebnic. Nato ministerstvo školství zkontrolovalo učebnice historie. V mnoha z nich nebyly informace o pevnosti Brest, o obraně Sevastopolu, o bitvě u Stalingradu a o dalších významných událostech Velké vlastenecké války. Jak potom mluvit o evropských zemích, na které činí nátlak USA.

Naše ministerstvo zavedlo Jednotnou státní zkoušku, vtloukání do hlavy a mechanické biflování. Ve výsledku nedochází k rozvoji žáků jako myslících lidí.

Fakticky věnují pozornost jen třem předmětům, které se musejí naučit na Jednotnou státní zkoušku.

Ve škole nevychovávají občana a patriota, ale jakéhosi pracovníka, který se potom musí začlenit do jakési kontury a pracovat pro nadhodnotu těch společností, kde budou jeho práci potřebovat. Je to škodlivý systém. Jak je to možné, nikdo tento systém nekontroloval? A není nikdo, koho by bylo možno se zeptat? … V každém případě je potřeba brát to lepší ze sovětského systému vzdělávání.

Nyní vystoupila rodičovská organizace s důležitou iniciativou na změnu Jednotných státních zkoušek a na návrat k normálním zkouškám, které stále dávají člověku určité představy o světě – realističtější a širší než ty současné. Myslíte, že to lze udělat v blízké budoucnosti?

Ta otázka patří vedení státu. … V naší zemi je ve skutečnosti proveditelné všechno, i boj s korupcí, nikoliv imitace tohoto boje, pokud je politická vůle.

Existuje tuhá vertikála moci a pružní realizátoři

Jestliže máme tuhou vertikálu moci, mohou být libovolná řešení rychlá a mohou se účinně realizovat. Samozřejmě záleží na vykonavatelích, ale hlavní otázkou je politická vůle. To je hlavní problém. Reforma školství je skutečně velmi potřebná. A není v ní nic složitého. Je potřeba se vrátit k dřívějším prověřeným standardům. Možná by mělo smysl zavést speciální kurs v rámci lekcí historie a zpracovat zvláštní učebnici Velké vlastenecké války Sovětského svazu.

V Sovětském svazu byly lekce odvahy Zarnica (blýskání) a mnoho dalších a velmi potřebných věcí. Není třeba nic vymýšlet.

Ano. Tím spíš. Říkají, že do učebnic není možno vtěsnat tolik materiálu. Tak je potřeba vypracovat doplňující materiály.

Převzato z Pravda.ru

***

Není to málo: Bělorusko začalo odpovídat na sankce EU a Ukrajiny

Ljubov Stěpušova
28. května 2021

Bělorusko začalo odpovídat na štvanici EU a k ní se připojivší Ukrajiny kvůli zadržení extrémisty Prataseviče.

1. Tisková služba generální prokuratury oznámila 28. května, že zahájila trestní stíhání starosty Rigy Stakise a ministra zahraničí Lotyšska Rinkevičse za incident s běloruskou státní vlajkou na mistrovství světa v hokeji. Úřad informuje, že lotyšští občané jsou podezřelí ze spáchání úmyslného aktu směřujícího k vyvolání národnostní nenávisti z důvodu národní příslušnosti. Úřad zdůraznil, že taková urážka státní symboliky Běloruska ponížila národní důstojnost Bělorusů. Jedná se o porušení části 3, článku 130 trestního zákoníku Běloruské republiky, za které je trest odnětí svobody v délce 5 až 12 let.

2. Ředitel ukrajinské konzultační skupiny A-95 Kujun v pátek 28. května uvedl, že Bělorusko zastavilo dodávku benzinu A-95 na Ukrajinu. Přitom toto palivo na Ukrajině představuje 50 % její spotřeby a jde o 80 % dovozu veškerého benzinu. Podle údajů cenové agentury Argus se dovoz běloruského benzinu na Ukrajinu zvýšil v roce 2020 o 23,1 %, to je o 160 tisíc tun více než v roce 2019. Ukrajinského spotřebitele tak čeká nedostatek benzinu a růst jeho ceny.

3. Obchodní zástupce Ukrajiny Kačka oznámil, že Bělorusko zavedlo režim individuálních licencí pro dovoz řady ukrajinských výrobků. Jedná se o cukrovinky, čokoládu, šťávy, pivo, dřevotřískové a dřevovláknité desky, tapety, toaletní papír a obaly, cihly, keramické dlaždice, skleněné ampule, zemědělské secí stroje, pračky a nábytek. Kačka řekl, že rozhodnutí bylo schváleno Radou ministrů Běloruska dne 26. května. V platnost vstoupí 10 dní po uveřejnění a je s ním počítáno na 6 měsíců. Zkomplikuje to vývoz a ukrajinské výrobky se stanou v Bělorusku nekonkurenceschopné.

4. Rosaviacia (Federální agentura letecké dopravy) varovala zahraniční letecké společnosti o možném prodloužení doby k získání povolení letů přes Rusko. Je známo, že Air France a Air Australia nemohly operativně dohodnout nové trasy pro lety do Moskvy, takže bylo několik letů zrušeno. Mluvčí Kremlu Peskov zdůvodnil odmítnutí žádostí jako čistě letecký problém – přetížení koridorů pro průlet civilních letadel. Je to v podstatě sankční odpověď Moskvy na nátlak vůči Minsku.

Eurokontrol oznamuje, že kvůli zákazu přeletů vzdušného prostoru Běloruska bude 100 každodenních letů z EU a Británie létat o 40 námořních mil více, přitom se nejefektivnější trasy povedou přes Pobaltí. Změna trasy kvůli odklonění od Běloruska může prodloužit průměrnou dobu letu o 30 minut.

Běloruský předseda vláda Golovčenko varoval, že sankce ze strany Západu budou znamenat odvetná opatření – embargo na dovoz a omezení tranzitu. Opatřeními ze strany Západu má být zejména zákaz tranzitu plynu plynovodem Jamal – Evropa, vývozu draselných hnojiv a nákupu běloruských dluhopisů.

Dne 26. května řekl Golovčenko, že Bělorusko může v odpovědi na nové sankce Západu uvalit embargo na dovoz a omezit tranzit .

Převzato z Pravda.ru