P. C. Roberts: Lze se vyhnout válce s Ruskem?

Avatar
Původní autoři

Paul Craig Roberts  

Ruský časopis Russian Free Press vyzval koncem dubna P. C. Robertse k interview na téma Je možno vyhnout se konfliktu mezi Ruskou federací a Spojenými státy?

Interview vyšlo v angličtině i v ruštině (odkazy ve zdroji článku) a P. C. Roberts pořídil z tohoto interview i stručný výtah:

Pokud jde o stupeň napětí mezi nukleárními velmocemi, vyžaduje tento námět daleko více pozornosti, než se mu dostává, a ve Spojených státech jde navíc o téma nanejvýš choulostivé. Prezident Ruska může volat po lepších vztazích s USA, aniž by jej ruská média démonizovala coby amerického agenta, ale když k lepším vztahům s Ruskem vyzýval prezident Trump, udělaly z něj americké presstitutky ruského agenta a vymyslely aféru Russiagate. A vedoucí američtí komentátoři, kteří Trumpovo volání po lepších vztazích s Ruskem podporovali, byli označeni buď za „ruské agenty“ či „Ruskem napálené hlupáky“.

Má obava pramení ze skutečnosti, že hegemonistický postoj Washingtonu zabraňuje Spojeným státům přijmout suverenitu Ruska jako fakt a že Putinovy umírněné reakce na urážky a provokace v jeho varováních obsažené nejsou lidmi ve Washingtonu brány dostatečně vážně a de facto je povzbuzují k urážkám a provokacím dalším. Washington by tudíž mohl zajít až příliš daleko a vyprovokovat konfrontaci, kterou už Putin nebude moci přehlédnout.

Nebezpečnou ingrediencí, která k pravděpodobnosti konfliktu přispívá, je též washingtonská hegemonistická arogance. A konflikt se dokonce jeví jako jistý, jestliže se Washington nedokáže vyvléci ze své unilaterální představy sama sebe jako jediné světové velmoci. Unipolární éra ovšem už skončila, a jestliže se svět má válce vyhnout, musí vzít Washington tento fakt na vědomí.


Zdroj: Paul Craig Roberts
Překlad: Lubomír Man