Panelová diskuze “Školství jako obraz společnosti”

Avatar
Původní autoři

Ivan David
13. 5. 2021  
https://youtu.be/a0_8ALOl1Fk
Dnes ve čtvrtek 13. 5. 2021 od 17.30. můžete vidět panelovou diskuzi “Školství jako obraz společnosti”  na Youtube ZDE a živě na https://www.facebook.com/MUdrIDavid
Panelová diskuze se bude zabývat vývojem školství v posledních desetiletích z pohledu učitelů a sociologů, a bude se snažit zodpovědět otázku proč a jak k tomu došlo a jak bude možné dosáhnout nápravy. Diskutovat budou sociologové 

Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. a PhDr. Petr Hampl, PhD. a pedagogové PhDr. Jana Kunšteková a Doc. RNDr. Radim Valenčík, CSc., diskuzi bude moderovat MUDr. Ivan David, CSc.