Afghánské selhání a naše pátá kolona

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík 16.8.2021 blog autora

Překotné dění v Afghánistánů vyvolává řadu otázek:
doc. 
1. Jak je možné, že se nastrčená moc zhroutila tak ryche?
2. Jak je možné, že okupační správa v Afgánistánu si ani po dvaceti létech nedokázala zajistit podporu obyvatelstva?
3. Jak to, že jsme se při stahování osob zajišťujících náš podíl na okupační správě tak opozdili?
4. Jak to, že se našemu obyvatelstvu při informování o Afgánistánu v takové míře lhalo?
5. Jak to, že ti, kteří jsou zodpovědní za naši zahraniční politiku, projevili takovou nekompetentnost?

(doc. Radim Valenčík)

Odpověď:

Pátá kolona zajišťující protektorátní vládu v naší zemi nekriticky důvěřuje současné degenerující globálné moci.

K tomu, jak funguje současná globální moc, zde:

https://radimvalencik.pise.cz/4432-pred-jihlavou-o-degeneraci-soucasne-moci.html

Je nejvyšší čas, aby se země našeho civilizačního okruhu, počínaje USA, přes země EU i další vymanily z tenat současné globální moci založené na historicky ojedinělém splynutí struktur vzešlých z pozičních investování a struktur, které jsou založeny na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

V naší zemi to nebude jednoduché. Naše současná vydíratelná vláda zesračkovatěla [1] pod tlakem slouhů a poskoků současné globální moci, kterými jsou:

1. Tzv “demoopozice”, která na tomto slouhovství založila svou politiku a tlačí vládu k těm chybám, kterých se dopouští nejen v tomto případě (devastace vztahů s Ruskem, Vrbětické selhání apod.).

2. Zpravodajské služby, které se staly expoziturou současné globální moci.

3. Insituce ovlivňující vývoj veřejného mínění, zejména mediální mainstream.

Těm, kteří ode mě budou požadovat, aby kromě poukázání na současný stav nastínil i cestu pozitivního řešení, odpovídám: To dělám. Každodenně konkretizuji představu o cestě ze současné situace v seriálu COVI-kávička, ve kterém se mj. zabývám rolí tvůrčích mezigeneračních týmů a nejdůležitější materiálu uveřejňuji na svém blogu samostatně. Nejnověji viz např.:

Perspektiva změny k lepšímu: “Efekt zesíťování”


Zdroj: https://radimvalencik.pise.cz/9732-afghanske-selhani-a-nase-pata-kolona.html