Ján Čarnogurský: Ďalší americký prorok

Avatar
Původní autoři

Ján Čarnogurský

 

23.8.2021 FBVašeVěc
Médiá priniesli nové predpovede amerického geopolitika a futurológa Georga Friedmana (1949). Podľa nich Rusko a Čína oslabnú a USA si podržia veľmocenskú pozíciu, zosilnia Poľsko, Turecko, Japonsko. Európska únia sa buď rozpadne alebo sa zredukuje na menší priestor. Vzrastie význam Strednej Európy.

Ján Čarngurský

Friedmanov mediálny vzostup trvá už viac než desaťročie. Je zakladateľom a riaditeľom amerického Inštitútu STRATFOR (Strategic Forecasting) a mediálna pozornosť zabezpečuje jeho Inštitútu finančne zaujímavé objednávky predpovedí budúcnosti od americkej vlády a rôznych inštitúcií a preklady na celom svete. Jeho knihy sú zaujímavo a provokatívne napísané, dobre sa čítajú, dobre sa predávajú, patrí sa z nich citovať. Ale sú nepravdivé.

V roku 2009 vyšla jeho kniha Budúcich 100 rokov. Záujem vyvolávajúci titul, sľubný autor, kto by nechcel vedieť, ako sa bude vyvíjať svet najbližších 100 rokov? Pripomeňme si, čo v nej píše autor. Od Číny sa odtrhne Tibet, Poľsko a Turecko zosilnia na úkor Ruska a začnú si konkurovať v Povolží. V strednej Európe sa vytvorí poľský blok, zahrnujúci celú Višegrádsku skupinu a Rumunsko, na Ďalekom východe sa obnoví dominancia Japonska (ako pred II. svetovou vojnou). V polovici súčasného storočia vypukne 3. svetová vojna, na jednej strane anglosaský blok plus nejakí spojenci (Čína, India, poľský blok), na druhej strane Turecko a Japonsko, v polovici vojny sa Nemecko a Francúzsko pripoja k Turecku a Japonsku. Vojna vypukne 24. novembra 2050 (americký Thanksgiving day). Vojnu vyhrá – samozrejme – anglosaský blok. Bude nasledovať desaťročie amerického rozkvetu a potom sa stane hlavným americkým konkurentom Mexiko. V roku 2015 STRATFOR vydal miernu revíziu knihy, ale konečné americké víťazstvo zostáva. Kniha je už titulom skromnejšia ako kniha ideového predchodcu Friedmana, ďalšieho amerického zvestovateľa budúcnosti Hermana Kahna pod názvom Budúcich 200 rokov, ktorá vyšla v roku 1976. Ale o ňom za chvíľu.

V roku 2015 Friedman vydal knihu Ohrozená Európa – Rodiaca sa kríza, originálny názov Flashpoints. Kniha morálne vyzbrojuje amerického čitateľa na budúce porážky. Áno, prichádzajú porážky Ameriky, ale sú len prechodné a vlastne nevyhnutné pre odstránenie nahromadených protikladov. Po nich príde víťazstvo a dlhší pokoj. Takže, Američan, vydrž strádania a porážky, nakoniec aj tak vyhraješ a bude ti ešte lepšie. Nuž, práve prebiehajúca porážka Ameriky v Afganistane je naozaj nevyhnutná, ale či je aj prechodná, tým by som si nebol istý.

Friedman sa vyznačuje absolútnou neprítomnosťou autocenzúry, a to uvádzam ako klad. Má naštudované dejiny Európy a dôležitých krajín sveta. Jeho predpovede sú premietnutím krízových situácií z minulosti jednotlivých krajín do budúcnosti, trochu ich oprášením, primiešaním technologického pokroku a záverečnou dávkou želania ako otca myšlienky (wishful thinking). Porovnajte sami. Slabnutie a kĺzanie k rozpadu Číny a Ruska predpovedá už viac než desať rokov, ale realita je opačná. Predsa Rusko relatívne zosilnieva oproti Spojeným štátom vojensky a Čína hospodársky. Naopak, o odpadnutí niektorých štátov zo zväzku Spojených štátov (Texas, Kalifornia) sa objavujú články aj v mainstreamovej tlači. Som stredoeurópan a v princípe je mi sympatická Friedmanova predpoveď posilňovania Strednej Európy. Ale posilňovanie Strednej Európy je možné len na základe posilňovania Európskej kultúry, od literatúry až po vojenstvo. Friedman však predpovedá globálne nahradenie európskej kultúry americkou. Trochu ma napĺňa nádejou, že keď písal o triumfe americkej kultúry nad európskou, ešte nebolo na svete hnutie Black Lives Matter (BLM).

George Friedman pochádza z maďarskej židovskej rodiny. Jeho rodine sa podarilo prežiť vojnu v Budapešti, ale hneď po vojne utiekli z Maďarska cez Bratislavu do americkej zóny v Rakúsku. Aj z rodinnej skúsenosti môže poznať problémy Strednej Európy a Európy. Preto východiská jeho analýz a predpovedí sú správne. Používa ich provokatívne a bez autocenzúry. Iným autorom by to politická korektnosť asi nedovolila. S Friedmanom možno v základe polemizovať len ťažko a ako polemizovať s predpoveďami? Jeho predpovede možno len spochybniť porovnaním s inými predpoveďami a ich (ne)naplnením. Predpovede na porovnanie sa ponúkajú od už spomenutého Hermana Kahna.

Herman Kahn tiež písal geopolitické a futurologické predpovede. Začínal v RAND Corporation, keď sa stal známy, založil Hudson Institution. Zomrel v roku 1983. V 60-tych a v 70-tych rokoch minulého storočia sa intelektuálne nedalo prežiť bez znalosti ideí Hermana Kahna. Najznámejší bol jeho stroj na odvrátenie sovietskej ofenzívy na Západ. Napísal o ňom v knihe Myslenie o nemysliteľnom (Thinking about the Untkinkable, 1962). Navrhol, aby Západ, prakticky NATO, umiestnili cez západnú Európu silné jadrové nálože. Keby Varšavská zmluva začala ofenzívu na Západ, americký prezident by pohrozil, ak sa nevrátia, odpáli nálože, ktoré by roztrhli Zemeguľu. Zahynul by Západ, ale aj Východ. Akési globálne kamikadze. Kahn sa odlišoval od Friedmana vo svojom európskom favoritovi. Friedman favorizuje Poľsko, Kahn predpovedal vedúce postavenie v Európe Francúzsku. Ako je to teraz s Francúzskom? V roku 1968 uverejnil knihu Môžeme vyhrať vo Vietname? Nečítal som ju, ale nepochybujem, že došiel k uzáveru, že môžu. Až na to, že v roku 1975 museli amerického vyslanca v Saigone zachraňovať z vyslanectva americké helikoptéry. Jeho intelektuálny osud: kto dnes pozná Hermana Kahna? Porovnanie diela Georga Friedmana a Hermana Kahna je zároveň vyjadrením skepsy nad predpoveďami Georga Friedmana.

Takže počkajme si ešte asi 30 rokov.

JUDr. Ján Čarnogurský
Advokát, dlhoročný disident, zakladateľ a prvý predseda KDH, bývalý premiér SR