Karel Sýs: Velbloud a Marie s jehňátkem

Avatar
Původní autoři

Milan Blahynka

 

18. 8. 2021
Knihou, nad kterou tě pořád něco napadá, nazval Sýs Mahlerovy zlomky o životě a díle W. A. Mozarta, ale vlastně všecky částky jeho Velblouda aMarie s jehňátkem by se daly nazvat podobně: Kniha, obraz, člověk, článek, výstava, výročí…, nad kterými tě pořád něco napadá. Není věci a jevu, nad nimiž by Karla Sýse něco nenapadlo, vlastně pořád něco nenapadalo. Jiní ať knihy soudí, katalogizují, klasifikují, začleňují do…, popisují a rozbírají: Karlu Sýsovi jsou podnětem k e spuštění stavidla (nebo se stavidlo zvedá, aby vody a myšlenky mohly proudit?), stavidla nápadů, názorů, návrhů, námitek i nahromaděné zkušenosti básníka-občana osmdesátých let našeho století a své země i své kultury…

Sýs pokouší čtenáře, svádí ho ke hříchu myslet o literatuře, výtvarném umění a životě jinak, než je v kraji zvykem, totiž bez fráze, samostatně, důsledně protikonvenčně, tj. i proti konvencím protikonvenčnosti…

Z knihy se čtenář doví víc a poutavěji než ze sebelépe napsaných dějin o stavu a dějích literatury, výtvarného umění, kultury 80. let, nehledě na to, že takové dějiny ještě nejsou napsány vůbec. Je to knížka, jakou je radost číst, protože je knihou účasti na životě a také k účasti vede.

Knihu lze obdržet v nakladatelství Futura, Politických vězňů 9, Praha 1, 110 00