Oficiální odůvodňování amerických akcí proti údajným cílům v Kábulu nemá s realitou nic společného aneb Potvrzené dezinformace českých médií (1/2)

Mezitím se v afghánské metropoli odehrály další dvě zvláštní události, u kterých se nyní chceme zastavit a před odkrytím jejich zákulisí je prvotně zhodnotit.

Agentura EXANPRO
Agentura EXANPRO

Zdroj: Agentura EXANPRO

Souhrnné hodnocení (13107)

V předchozím produktu 12107 jsme načrtli podivnosti spojené se sebevražedným útokem* provedeným u jedné z letištních bran kábulského mezinárodního letiště dne 26. srpna 2021 (jednalo se o bránu Američany nazývanou jako Abbey Gate – viz infografický obrázek ve zmíněném produktu). V přímo navazujícím produktu hodláme tyto podivnosti podrobněji vysvětlit, avšak mezitím se v afghánské metropoli odehrály další dvě zvláštní události, u kterých se nyní chceme zastavit a před odkrytím jejich zákulisí je prvotně zhodnotit.

První událostí byl americký vzdušný úder vedený bezpilotním letounem MQ-9 Reaper, který startoval ze základny ve Spojených arabských emirátech (reaper v překladu znamená „žací stroj“, „sekačka“ nebo také „sekáč“ či ve vojenském žargonu „kositel“). Bezpilotní vzdušný prostředek Reaper vedl úder řízenou střelou Hellfire proti civilnímu vozidlu, které bylo údajně naplněno výbušným materiálem sestaveným jako improvizované výbušné zařízení* (IED) a bylo připraveno k bezprostřednímu použití jako zbraň proti letišti, respektive proti americkým vojákům, kteří se na letišti nacházeli.

Druhou událostí byla americká reakce proti údajným několika vystřeleným raketometným střelám, které byly vypáleny směrem na letiště. Reakce se týkala použití obranného systému C-RAM [1] a záhadného zničení civilního automobilu typu sedan, v jehož ohořelém vraku v prostoru zadních sedadel leželo improvizovaně vyrobené šestihlavňové odpalovací zařízení (šest spojených tubusů – viz obrázek). Toto vozidlo nevykazovalo znaky zásahu bezpilotním letounem (v americké vojenské terminologii je bezpilotní vzdušný prostředek obecně nazýván „Unmanned Aerial Vehicle“ – UAV).

 

Vše začalo důrazným varováním zpravodajských služeb* USA (stejně jako před sebevražedným útokem v prostoru Abbey Gate). Toto varování v sobotu večer 28. srpna (asi ve 21.00 hod. SELČ) veřejně sdělil americký prezident Joe Biden, jenž pronesl, že další útok proti letišti je velmi pravděpodobný v příštích 24 až 36 hodinách. Sousloví „velmi pravděpodobný“ je subjektivní vyjádření pravděpodobnosti*, tedy jak osobně hodnotíme další vývoj situace* ze známých a nově získaných informací a z jejich analýzy* a následné syntézy* souvisejících částí. Subjektivní pravděpodobnost můžeme převést na pravděpodobnost kvantitativní neboli procentuální. Termín „velmi pravděpodobný“ odpovídá 71–85 %, případně 76–90 % (podle toho, jakou škálu použijeme – více viz produkt 21009).

V neděli ráno 29. srpna americký velvyslanec v Kábulu zesílil varování a vydal naléhavější výzvu, aby se američtí občané nepřibližovali k letišti. A náhle ještě tentýž den odpoledne provedli Američané úder bezpilotním vzdušným prostředkem proti civilnímu vozidlu, které jedna z obětí úderu právě zaparkovala v obytném prostoru přibližně 3 km severozápadně od letiště (úder byl proveden zhruba ve 14.00 hod. SELČ a 16.30 hod. místního času v Afghánistánu). V médiích se začaly objevovat zavádějící zprávy o tom, že vozidlo směřovalo k letišti a že v něm bylo více sebevražedných útočníků*. To jsou dva nepravdivé údaje. Zaprvé vozidlo nebylo v pohybu a zadruhé nikdo po zničení vozidla nenašel ostatky oněch útočníků a nevysvětlil, proč by tam mělo být více sebevražedných útočníků, když se podle zástupců ozbrojených sil USA mělo jednat o takzvané SVBIED, tedy o vozidlo upravené jako improvizované výbušné zařízení, jehož řidič jako jediná osoba ve vozidle koná sebevražednou misi (SVBIED – Suicide Vehicle-Born Improvised Explosive Device). Proč by tedy ve vozidle mělo být více útočníků?

Podle posledních zpráv z Afghánistánu zahynulo v místě dopadu řízené střely vypálené z bezpilotního letounu deset osob, z toho pět dětí ve věku dvou až čtyř let (někteří místní obyvatelé tvrdí, že mrtvých je více). Mezi mrtvými jsou dále dva školáci ve věku devět a deset let, afghánský vojenský důstojník, majitel obchodu a tlumočník, který dříve pracoval pro Američany. Tyto údaje může být nyní složitější ověřit, ale zapojení Američané to ani ověřovat nechtějí. Nicméně z Kábulu od různých novinářů, kteří tam stále působí a kteří dorazili na místo dopadu střely z amerického dronu, přichází stále více detailních informací o civilních obětech včetně jejich jmen a jejich fotografií před úderem. Tyto informace převzala i americká CNN, avšak političtí a vojenští představitelé USA se k tomu nevyjadřují, ale ani to nerozporují, což už o něčem vypovídá.

V informování o vzdušném úderu provedeném přímo na obydlenou část afghánského hlavního města je velmi překvapivé, že dosud od žádných novinářů, komentátorů a bývalých vojenských i zpravodajských profesionálů nezaznělo důležité sdělení vztahující se k tomu, že Američané tímto úderem porušili svá vlastní pravidla pro provedení či zahájení bojové akce (v angličtině se tato pravidla nazývají „Rules of engagement“ – ROE). K těmto pravidlům i k jejich porušení se podrobněji vyjádříme v navazujícím produktu.

Internetové médium Seznam Zprávy k této události vydalo 29. srpna 2021 článek s názvem: „USA provedly v Kábulu útok na atentátníky, ti mířili k letišti“. Jak může někdo s takovou jistotou napsat titulek, ve kterém jsou dva nepravdivé údaje? V článku se dále uvádí, že atentátníci byli v autě a že se chtěli odpálit u letiště. Jenže k letišti nikdo nesměřoval a už vůbec se nejednalo o několik útočníků. Navíc by v tomto případě mohla platit jen jedna ze dvou uvedených položek. Autoři článku i šéfredaktor si zřejmě nedokázali uvědomit, že směšují dohromady dvě neslučitelné věci. Ve skutečnosti by se mohlo jednat buď o celé vozidlo jako SVBIED, anebo o více pěších sebevražedných útočnících. Ale nemohlo se v tomto konkrétním případě jednat o obou zmíněných věcech zároveň (bližší vysvětlení o sebevražedných operacích je součástí obsahu navazujícího produktu). Portál Seznam Zprávy ukázal, jak slepě přebírá informace, které později nepotvrdili ani představitelé z amerického „Velitelství Střed“ / „Centrální velitelství“  (US Central Command – CENTCOM), do jejichž oblasti patří i Afghánistán a kteří jsou zodpovědni za tuto údernou operaci.

Zmíněné velitelství ve svém oficiálním prohlášení jen stroze uvedlo, že úder byl veden na vozidlo, které představovalo bezprostřední hrozbu, a že civilní ztráty se vyhodnocují. Zástupci z daného velitelství pouze doplnili, že zde byly silné druhotné exploze, které podle nich naznačovaly, že ve vozidle bylo značné množství výbušného materiálu, což podle nich vedlo ke zničení vozidla a což opět podle nich mohlo zapříčinit dodatečné ztráty na lidských životech. Avšak z místa nikdo žádné druhotné výbuchy vozidla nepotvrdil (pokud by skutečně nastaly druhotné výbuchy, tak ty je možné vysvětlit i jinak – viz navazující produkt). A zničení vozidla odpovídá účinku střely vypálené z bezpilotního letounu (to lze porovnat s jinými vozidly, která byla zasažena nikoli kvůli výbušnému zařízení uvnitř, ale kvůli tomu, že v nich z pohledu Američanů cestovala klíčová osoba určená k eliminaci* (příkladem je úder proti íránskému generálmajorovi Kásimu Sulejmánímu provedený 3. ledna 2020 – více informací viz produkt 11121). Každopádně v oficiálním prohlášení CENTCOMu nebylo nic o útočníkovi, natož o více útočnících, což už bylo vyloučeno i tím, že CENTCOM se tvrzením o druhotných explozích přiklání k závěru o SVBIED, čímž je naznačen maximálně jeden útočník.

Rovněž Česká televize přišla bez rozmyslu s informacemi, které později nikdo nepotvrdil a které nemohly být pravdivé ani na počátku. V pořadu „Události“ vysílaném 29. srpna 2021 zazněla v reportáži následující slova: „Raketa z amerického dronu večer zasáhla auto, kterým měli jet k letišti sebevražední atentátníci.“ Američané řekli, že vozidlo představovalo bezprostřední hrozbu, a novináři to hned převedli na to, že se vozidlo pohybovalo k letišti a další novináři tuto zkomolenou informaci bez rozpaků přebírali a šířili ji dál. Vozidlo bylo přitom zaparkované ve dvoře v obydlené části města, což je patrné také z pořízených fotografií a videí (viz obrázek). A už vůbec v něm nejelo více sebevražedných útočníků, což by byl i v reálné situaci nesmysl, pokud by se jednalo o SVBIED (bližší vysvětlení o sebevražedných operacích je součástí obsahu navazujícího produktu). Ani to nebylo večer, jak tvrdí ČT, ale později odpoledne místního času, kdy v ČR bylo o dvě a půl hodiny méně. Česká televize ve svých publicistických pořadech poučuje diváky, aby bez rozmyslu nepřebírali a nešířili neověřené informace, ale přitom tak sama opakovaně činí.

Druhá událost s údajnými raketometnými střelami je podivná nejméně ve čtyřech bodech. Prvním bodem je to, že odpalování raket je spojováno s osobním automobilem typu sedan. Druhou podivností je záhadné zničení tohoto automobilu. Třetí bod se vztahuje k tomu, že nikdo nic neví o osádce vozu, případně o těch, kteří měli obsluhovat šestihlavňový raketomet. A konečně čtvrtým bodem je to, že se k tomuto vozidlu a jeho záhadnému zničení ani slovem nevyjádřil nikdo z americké strany. Ke zničenému vozidlu nebylo vydáno žádné oficiální prohlášení. Generálmajor William Taylor, zástupce ředitele Společného štábu [2] při Ministerstvu obrany USA, pouze oznámil, že ráno 30. srpna v 7.30 hod. místního času (5.00 hod. SELČ) bylo na kábulské letiště vypáleno pět raket a že vojenské síly USA úspěšně použily opatření pro ochranu vlastních sil a útok zmařily.

Ohledně zničeného civilního vozu stojícího na ulici tu jsou jen zprávy novinářů, kteří své informace čerpají kdovíodkud. Například Česká televize v pořadu „Události“ ze dne 30. srpna 2021 sdělila, že zničené auto užívalo improvizované odpalovací zařízení. Jenže jak mohl civilní automobil tohoto typu a bez zjevných úprav užívat raketometné odpalovací zařízení? To pracovníky ČT netrápí. Prostě to někdo neoficiálně řekl, a tak to redaktoři ČT použili do svých zpráv. Tím ale ukázali, jak jsou náchylní k manipulaci. Stačí ukázat obrázek jakéhokoli vozidla, v jehož vnitřku leží spojené tubusy, a novináři z toho ihned udělají zprávu, že automobil byl používán jako „rampa“ pro raketometné zařízení. Takto o tom psali zahraniční novináři s použitím anglického slova „platform“, ale čeští novináři to v různých verzích po nich bez uvážení přebírali.

V navazujícím produktu odborně rozebereme obě popisované události a odkryjeme jejich zákulisí a k tomu také způsob, jakým Američané uvolňují informace o svých akcích do médií. Dále vyložíme, proč Američané porušili svá vlastní pravidla pro provedení bojové akce (ROE). A v neposlední řadě odhalíme, proč se během čtyř dnů odehrály v Kábulu tři různorodé incidenty (zřejmě se jedná o rekordní úkaz), za které USA viní takzvaný Islámský stát Chorásán (IS-K / IS-Ch).

Výběr zpravodajských produktů souvisejících s problematikou Afghánistánu:


[1] Obranný systém C-RAM je zaměřený proti raketám a dělostřeleckým a minometným granátům. Proto akronym C-RAM (Counter Rocket, Artillery, and Mortar). Systém detekuje a ještě ve vzduchu ničí přibližující se projektily. K tomu používá odpovídající munici. Systém rovněž poskytuje včasné varování.

[2] Ředitel štábu je jiná funkce než náčelník štábu. V americkém vojenském prostředí je ředitel štábu se svou skupinou jakousi provozní jednotkou, která zabezpečuje chod příslušného štábu. Ředitel štábu je tedy manažerem, který asistuje náčelníkovi štábu. Ředitel Společného štábu při Ministerstvu obrany USA asistuje náčelníkovi Společného štábu, který je ale na této strategické úrovni nazýván předsedou Společného štábu, jelikož Společný štáb je na této úrovni složen již ze dvou náčelníků štábů a dále pak ze dvou náčelníků operací, jednoho náčelníka úřadu a jednoho komandanta. Tito náčelníci a jeden komandant pocházejí z jednotlivých druhů vojsk (Pozemní síly, Námořní síly, Vzdušné síly, Námořní pěchota, Národní garda a nově vzniklé Vesmírné síly).

* Definice termínů jsou objasněny v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze“.


Zpravodajský produkt 13107
Souhrnné hodnocení
© 2021 Agentura EXANPRO

4.4 7 hlasy
Hodnocení článku
4 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Tatran
Tatran
před 2 lety

Takže samé ohlupování veřejnosti neuvěřitelnými schopnostmi amerických zbraní a armádních specialistů. A české proamerické média, jakými jsou jak ČRo tak ČT jakékoliv lži přejímají a podávají je nám k věření. A že pravda vždy vyjde na povrch, to už nikdo nikdy nedementuje. Podobně jako je to s Běloruskem, ani slovo o připravovaném převratu a atentátu na Lukašenka. Jen… Číst vice »

cablik
cablik
před 2 lety

Už jsem sem dal odkaz jací to byli teroristé civilní osoby které chtěli uprchnout do USA jejich kolaboranti. Vraždit letecky to je jejich ale tím se válka vyhrát nedá.

anti Havel
anti Havel
před 2 lety

Takhle “”lidský”” přístup má amiokupant všude!
I když,kdyby takhle likvidoval ty kulturní obohacovače v Evropě budu všema deseti pro!

Lubez
Lubez
před 2 lety
Odpověď uživateli  anti Havel

A v tom je ten háček. Oni je v Evropě likvidovat nebudou, oni je v Evropě vysadí.