Ukradená budoucnost Green deal. Energie, maso jen pro bohaté. Inflace v plném proudu.

Snaha Aleny Vitáskové, aby Energetický regulační úřad sloužil veřejnému zájmu, vytvářel rovné podmínky pro všechny účastníky energetického trhu, chránil spotřebitele, byla po ukončení jejího funkčního období, zcela rozvrácena.

Zdroj: Rukojmí, autorka: Alena Vitásková

Je to řada let, kdy Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) pod mým vedením (Alena Vitásková předsedkyní v létech 2011-2017) nechtěl a také nepřipustil bezdůvodné zvyšování cen energií. Upozornil, mimo jiné na „tunelářské“ nastavení podpory pro obnovitelné zdroje – fotovoltaické elektrárny, nepřipustil platby tzv. na jistič, prvně bil na poplach, proti energetické chudobě, která se dala již v té době predikovat.

Žádal o nápravu u vlády a zákonodárců, upozorňoval na ohrožení energetické bezpečnosti, nepřipustil kroky, které by vedly k porušení Listiny práv a svobod, nedosažením obyvatelstva na energie z cenových důvodů. Nechtěl připustit, aby i energie dělily společnost na ty, kteří si je mohou dovolit a ty, kteří na energie peníze mít nebudou.
Snaha Vitáskové, aby ERÚ sloužil veřejnému zájmu, vytvářel rovné podmínky pro všechny účastníky energetického trhu, chránil spotřebitele, byla po ukončení jejího funkčního období, zcela rozvrácena. Politici (Sobotka, Babiš) bleskurychle dosadili do funkcí osoby, které se podílely na nezvládnutém boomu fotovoltaických elektráren, na přehnanou kompenzaci s negativním dopadem do kapes daňových poplatníků v desítkách miliard korun. Zásadní vliv na chod tohoto úřadu mají nyní „poradci“. Babišova vláda návrat tohoto „systému“ na ERÚ plně, bezmezně podporuje.

Vláda Andreje Babiše si musí být vědoma negativních dopadů na obyvatelstvo, podnikatelskou sféru po přijetí tzv. Green deal a s tím spojených dopadů:

  • Stávající dotační systém do energetiky vede k jejímu zdražování na neúnosnou míru
  • Povede k nedostatku zdrojů a energie v krátkém časovém horizontu
  • Energie budou jen pro bohaté, chudí budou dostávat po přechodnou dobu možná „šek“, aby si mohli pustit spotřebič, později nic
  • Chudí na energie nedosáhnou – můžeme hovořit o cca 30 % obyvatelstva
  • Elektroauta budou jen pro vyvolené – nebude energie – bude drahá
  • Auta se spalovacími motory budou zakázána, nebo zatížena tak vysokou daní a restrikcemi, že si je dovolí opět jen velmi bohatí
  • Restrikce vůči chovu dobytka povedou k enormnímu snížení výroby masových produktů a maximálnímu růstu cen – maso bude opět pro bohaté

Celá škála negativních vlivů roztáčí inflační spirálu, která má dopad na životní úroveň každého z nás. Green deal v boji proti klimatickým změnám je pouze ohlupování. Každý občan chce žit v ekologicky čistém prostředí, obává se klimatických změn, které by mohly mít dopad na život na naší planetě Země. Pak je nutná otázka, proč dovážíme do Evropy například jahody z amerického kontinentu, proč dovážíme jablka do naší země napříč Evropou, proč jsme vykáceli jabloňové sady, abychom mohli postavit například fotovoltaickou elektrárnu. Proč jezdí kamiony napříč naším kontinentem jeden za druhým, až vytváří pomalu se posunující sklady. Až někdo bude hovořit o boji proti klimatickým změnám, tak si tyto otázky musí položit, stejně jako např. ne-placení daně za kerosin, leteckou dotovanou přepravu tzv. nízkonákladovými spoji, neekologickou těžbu lithia, lodní přepravu odpadu z Evropy především do rozvojových zemí atd.

Otázkou zůstává, jak dlouho si občané Evropy tento zmar nechají od tzv. politiků líbit. Jak dlouho jsou ochotni platit ze svých daní experimenty politických uzurpátorů, které vedou ke snižování životní úrovně, zadlužování, budování strachu a beznaděje a ve svém důsledku k ekonomickým a ekologickým škodám.

Evropský zkostnatělý systém nemá ve stávající podobě žádnou šanci na přežití. Řada evropských zemí si to již uvědomuje a postupuje samostatně. Nejdále se v tomto procesu dostala Velká Británie.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV
Institut Aleny Vitáskové z.s. ochrana lidských práv a svobod
Praha 28. 9. 2021

4.5 14 hlasy
Hodnocení článku
4 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
vachav
vachav
před 2 lety

Všechny tyto problémy mají jednu příčinu-špatný společenský systém,paní autorko!Je třeba zlikvidovat kapitalismus dříve,než kapitalismus zlikviduje nás!!

cablik
cablik
před 2 lety

Konec plynových kotlů v EU? Evropská neziskovka pracuje na jejich zákazu. Do 4 let by mohly skončit
https://cz.sputniknews.com/20210930/konec-plynovych-kotlu-v-eu-evropska-neziskovka-je-chce-do-ctyr-let-zakazat-a-ziskava-podporu-16002515.html

Jarda
Jarda
před 2 lety

Až půjdete k volbám tak si uvědomte,že Babiš podepsal v prosinci 2019 tento podvod na nás a naše ožebračování

cablik
cablik
před 2 lety

Přesně tak paní Vitásková jejich slavná globalizace stojí za pendrek a bude třeba se vrátit k ekonomice národního státu.