Občan Klein: Postavit se bolševické smečce je naše právo. I černoši se musí učit.

Martina Luthera Kinga by dnes upálili. Petice studentů jako u nás v procesu s Horákovou. S PirStánem po volbách brzy i u nás? Lidé, bděte!

Branislav Michalka
Branislav Michalka

Zdroj: Protiproud

Branislav Michalka přináší informaci o jednom z typických politických procesů v USA, kde místní Piráti (v různých barevných převlecích) již mají moc, o které ti naši (s velkým i malý “P”) zatím jenom snili – ale teď po volbách ji mají již na dosah.

Je už mnohdy zbytečné neustále přinášet příspěvky popisující současnou kulturní revoluci v USA týmiž slovy, ale co jiného napsat o zemi, v níž dospělo levicově-liberální šílenství do momentálního stádia, než to, že se tam před našima očima odehrává definitivní kolaps tradiční evropské kultury a oficiální instalace neomarxistické ideologie, kterou darovali Americe emigranti z Frankfurtské školy, zřejmě jako výraz díků za záchranu před nacistickým režimem v Německu. Všechna přirovnání ke zkušenosti s levicovým totalitním režimem, které dnes používají pamětníci z Východu při pohledu na Západ, sedí jako ulité, takže úvody k příspěvkům z tohoto prostředí se budou zřejmě ještě velmi dlouho notoricky opakovat.

Máme tu další analogii, tentokrát s maoistickým plánem převýchovy starých univerzitních pedagogických struktur, zkrátka učitelů, v rámci kulturní revoluce, kterou odstartoval velký předseda Mao v 60. letech. Podobný proces s lokálními sociokulturními specifiky, probíhá dnes na vysokých školách v USA.

Odpovědný postoj

Nejznámější obětí tohoto pokrokového procesu se stal v posledním období profesor Gordon Klein, lektor účetnictví na elitní Anderson School of Management, která je součástí University of California v Los Angeles (UCLA). Není to lecjaká škola. V roce 2020 zařadil portál US News and World Report tuto školu na 16. místo žebříčku kvality v USA. Profesor Klein působí na univerzitě téměř čtyři desetiletí a vyučuje systém federálního zdanění a obchodní právo. Není to tedy žádný narychlo pořízený kádr na doplnění stavu.

Známým se jeho příběh stal především v posledních zářijových a říjnových dnech, protože média začala veřejně informovat o žalobě, kterou podal proti svým nadřízeným a své alma mater.

Vše začalo v květnu 2020, kdy profesor dostal e-mailovou zprávu od velmi aktivního levicového studenta, jakých jsme kdysi měli i v Socialistickém svazu mládeže, se žádostí o “speciální zacházení” vůči “studentům z nedostatečně zastoupených skupin” (v překladu do jazyka dezolátů: černochům) okolo jejich závěrečných zkoušek. Zpráva apelovala na to, že v Minneapolis zemřel černý občan George Floyd a po celé zemi probíhají protesty pod vedením hnutí BLM.

Černí studenti jsou prý rozrušení. Musíej se zapojovat do boje proti všudypřítomnému bělošskému rasismu, a nemají tedy čas na takové podružné věci, jakými jsou studium a příprava na zkoušky. Proto k nim navrhoval zaujmout tento aktivní student ideově odpovědný postoj, v jehož rámci by se snížila kritéria kladená na jejich znalosti, a tím pádem by se jim dávaly lepší známky.

Zlý Klein

A tady udělal profesor Klein první chybu. Místo toho, aby uvědoměle slíbil černošským studentům “speciální zacházení“, rozhodl se na výzvu odpovědět následovně:

Děkuji za váš návrh, uvedený v e-mailu, abych vzhledem k tragédii v Minnesotě poskytl černým studentům speciální zacházení. Znáte jména spolužáků, kteří jsou černí? Jak je mohu identifikovat, když máme nyní online hodiny?

Existují studenti, kteří mohou mít smíšený původ, například polovinu černošskou a polovinu asijskou. Co navrhujete, abych vzhledem k nim udělal? Úplný ústupek, nebo jen poloviční?

Nevíte, zda nějací studenti náhodou nepocházejí z Minneapolisu? Neboť předpokládám, že ti jsou obzvlášť zdevastováni. A domnívám se, že ještě zdevastovanejší by mohli být i nějací bělošští studenti, zejména proto, že někteří si mohou o nich myslet, že jsou rasisté, i když jimi nejsou.”

Po těchto ironických větách, které vhodně demonstrovaly absurdnost požadavky zvýhodnění studentů na podkladě barvy pleti, Klein ve své odpovědi celý požadavek odmítl slovy:

Pamatujete si, jak Martin Luther King skvěle prohlásil, že lidé by neměli být hodnoceni na základě barvy pleti? Nemyslíte si, že by vaše požadavky byly v rozporu s tímto napomenutím?

Dopis pracujících. Tedy studujících…

Když se aktivní mladý americký komsomolec vzpamatoval z prvotního ohromení nad takovou náloží rasismu a z nehorázné drzosti pana profesora, rozhodl se okamžitě informovat o profesorově zvrhlosti své pokrokové kolegy. A reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Jako mávnutím kouzelného duhového proutku se objevila petice, v níž pokrokoví studenti vyzývali k propuštění profesora Kleina z UCLA. Petici podepsalo brzy více než 21 000 rozhořčených signatářů. V dokumentu, který nápadně připomíná stylizované kolektivní “petice pracujících” v době našich komunistických monsterprocesů, se píše:

Žádáme vás o podporu při ukončení profesury profesora Kleina, za jeho mimořádně necitlivou, odmítavou a žalostně rasistickou odpověď na žádost jeho studenta o empatii a soucit v čase občanských nepokojů.

Vzhledem k jeho znalosti etiky a odpovědnosti by se dalo očekávat, že se profesor Klein bude držet vyššího sociálního standardu, zejména vzhledem k jeho pozici pedagoga v rámci vyššího vzdělávání. Jeho reakce na studenta byla však nevhodná, odmítavá a vysoce necitlivá. Zabití Georga Floyda odhalilo brutalitu, která byla tak krutá, že odráží úplnou dehumanizaci života černých lidí. Je tedy pochopitelné, že studenti na celostátní úrovni – obzvlášť černošští studenti – mají problém zaměřit se nyní na své vzdělání, v průběhu velkých sociálně-politických nepokojů, které se týkají jejich budoucnosti, jejich těžké situace v této zemi.

Očividný nedostatek empatie a neochoty profesora Kleina vycházet vstříc svým studentům v době protestů, svědčí o jeho apatickém postoji k této záležitosti. Jeho návrh, že student s jedním černým a jedním asijským rodičům by měl mít speciální kritéria o polovinu menší než celý černý, je absurdně rasistický přístup. Navíc jeho tvrzení, že bílý student z Minneapolisu může být ještě více zničen (…), protože někteří si mohou myslet, že je rasista – ukazuje jeho ignoranci, zaujatost a jeho hrubou neschopnost pochopit závažnost systematického násilí, diskriminace a obav, se kterými se v této zemi setkávají černoši.

Jeho chování neodráží respekt a spravedlnost, které UCLA představuje jako instituce. A přitom profesor Klein, na své profilové stránce Anderson School of Management tak důrazně uvádí: Naučit se účetnictví, nebo jakoukoliv kvantitativní disciplínu bez současného důrazu na etické chování není skutečné vzdělávání.

Žádáme vás o podporu při vykázání profesora Kleina do stejných etických standardů, o kterých tvrdí, že jsou nezbytné pro celostní a inkluzivní vzdělávací zkušenosti, a které vyžaduje od svých studentů, jako vedoucí vzdělávání. My, studenti, odmítáme dále podporovat Gordona Kleina a žádáme, aby byl jeho pracovní poměr ukončen co nejdříve.”

Zvrhlá bestie

Andersonova škola, podobně jako většina současných vzdělávacích ústavů na Západě, reagovala okamžitě a bez váhání. V duchu politické korektnosti, samozřejmě. Vydala prohlášení:

Respekt a rovnost pro všechny jsou základními zásadami společnosti UCLA. Bylo velmi znepokojující dozvědět se o tomto e-mailu. Omlouváme se studentovi, který ho dostal a všem, kteří byli rozrušeni a uraženi, stejně jako jsme i my sami.”

Následně škola pozastavila na tři týdny pedagogickou činnost profesora Kleina. Mnozí profesoři, jeho kolegové, se za něj pokorně a zkroušeně omlouvali, distancovali se od jeho výroků a měli zřejmě výčitky svědomí za to, že se s takovým ideologickým netvorem celá léta potkávali, aniž rozpoznali jeho reakční zvrhlost. Očekávalo se pravděpodobně, že profesor Klein, podobně jako profesoři v Číně během kulturní revoluce, po třítýdenní převýchovné kúře přijde jako ideově obrozený člověk.

Namísto toho profesor Klein vystoupil na televizní stanici Fox News v programu Laury Igrahamové, proto aby se nekál, ale obhajoval. Uvedl, že samo vedení školy rozeslalo den před osudným e-mailem směrnici, ve které nařizovalo řízení zkoušek podle zavedených směrnic a jako jediné možné ospravedlnění uvádělo autonehodu nebo smrt v rodině.

Děkan ústavu Antonio Bernardo reagoval na tyto opovážlivosti tím, že vydal prohlášení, v němž vyzval k dodržování rozmanitosti a nevýlučnosti. Podle něj jsou lidé neustále “šokováni” jak málo černých studentů navštěvuje elitní obchodní školy. Uvedl, že je nepřípustné, aby z 13 % populace USA, kterou představují černoši, tvořili na elitních školách jen zlomek celkového stavu studentů. Podle průzkumu portálu US News představovali černí studenti pouze 4,6 %. Příčinu vidí děkan v nedostatečné rozmanitosti a ne-nevýlučnosti. Nezájem černošské populace, ani nedostatek obchodního ducha (což vůbec nemusí být například z křesťanského pohledu negativum) za tím nehledá. A takoví lidé jako profesor Klein tyto cíle svým přístupem ničí.

Jak však dodává sarkasticky a s pravou revoluční odvahou Bernardo:

Naneštěstí pro profesora Kleina, mají širší zájmy univerzity zpravidla přednost před zájmy jednotlivých profesorů, včetně takových, který se stěžují ve Fox News na své představené.”

Vzbouřenec

To, co následovalo ze strany Gordona Kleina, bylo ještě nehoráznejší, než jeho předchozí skandály. Rozhodl se školu i děkana žalovat a momentálně probíhá soudní proces, v němž je děkan obviněn ze snahy propustit profesora Kleina, čemuž bylo zabráněno jen díky odmítnutí tohoto postupu některými vedoucími UCLA. Každopádně suspenze následovala tak či tak a Klein se nyní změnil na veřejného žalobce zvráceného neomarxistického systému, který v zájmu umělého rovnostářství sociálních inženýrů, protežuje nižší znalosti na základě vhodného rasového původu.

Jak uvádí, následkem kampaně vůči své osobě byl propuštěn z poradenských míst v advokátních kancelářích a jiných společnostech. V žalobě uvádí, že utrpěl trauma s následky na tělesném zdraví. Jeden z důvodů, pro který podal žalobu, je ohrožení akademické svobody. Nechce, aby se nějaký zaměstnanec “krčil ve strachu a dal se umlčet “.

Udělal jsem to, protože škola se mi pomstila, ale i proto, že další pedagogové čelí tlaku. Považoval jsem za důležité, aby někdo vystoupil a řekl – dost! Mám na to právnické vzdělání a schopnosti, takže to budu stupňovat“, uvedl pro noviny The Washington Times.

Klein nadále veřejně vystupuje proti “svým představeným“, kteří mu nemohli kvůli vystoupení ve Fox News přijít na jméno: 4. října vystoupil se svou obžalobou v šou Tuckera Carlsona a 5. října v relaci Laury Ingrahamové na Fox News.

Boj o “občana Kleina” pokračuje. Brzy u nás?

(použitá úvodní koláž je z Protiproudu)

 

5 6 hlasy
Hodnocení článku
16 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 9 měsíci

A je to ještě otevřít koncentráky pro ty co, s nimi nesouhlasí to už tady bylo je jasné co znamená liberalismus jen obyčejný fašismus.

Georg
Georg
před 9 měsíci

Pokračování – Psát o „neomarxismu“ o liberální levici na západě v EU nemá vůbec cenu. Tito autoři vidí za všemi „šílenostmi“ které se dějí , tzv. novou levici ? Ptám se kdo to je např. evropském parlamentu ? Evropský parlament ovládají tři frakce. f.lidová 187/5 poslanců našich, socialisté a demokraté 147/0 a liberální frakce tam je třeba… Číst vice »

Georg
Georg
před 9 měsíci

Pokračování -Ale ještě k „demagogii“ pana Michalky. Je mě jedno jestli je to pravičák nebo není. Ale v každém případě vidí svět pouze svojí vizí,„ideologií“ a „propagandou“ , mohu říci v tomto případě západu. Nenávidí vše co má jen náznak, že by to mohlo být levicové. Na tomto článku lze naprosto zřetelně předvést, jak… Číst vice »

Georg
Georg
před 9 měsíci

Nemohu hodnotit, jaká je situace v USA, mám pouze informace z tisku a komentářů. Posuzovat stav americké společnosti a jevů bez všech souvislostí není možné. Mohu a musím se vyjádřit k některým tvrzením autora článku. Souhlasím s vyjádřením pana pod zkratkou Heriot, který nazval článek „totální demagogií“, nesouhlasím však s názorem jiného z pisatelů v diskuzi, že by se neměli… Číst vice »

kolokol
kolokol
před 9 měsíci
Odpověď uživateli  Georg

Já mám informace přímo z první ruky. Žije v USA už 19 let a vypráví o životě svém i o životě jiných lidí tam. Je to bloger Саня во Флориде a má přes 330 tisíc lidí podepsaných na kanále. Já podepsaný nejsu, ale pouštím si ho pravidelně. Páč umím dobře rusky a Saňa tu situaci tam podává z pohledu… Číst vice »

Naposledy upraveno před 9 měsíci uživatelem kolokol
Taras
Taras
před 9 měsíci

Domnívám se, že boj studentů za nevýlučnost a za inkluzi černochů je správnou zásadou, která by měla být všestranně podporována a nekompromisně zaváděna. A to všeobecně. Překliknul jsem se a omylem se dostal na stránky s hambatým obsahem. Doslova mě zděsily hrozné záběry na obrovské (co do délky i průměru) černé penisy a na davy bělošek, které… Číst vice »

danny
danny
před 9 měsíci

V. I. Čapajev byl voják, jak se říká “od Pánaboha”. Komisařem (zástupcem) jeho divize byl Dmitrij Furmanov. A ten popsal následující příhodu: jednou v noci se na něj dobývali dva muži, lékaři štábu divize, kteří ho začali prosit, aby jim zachránil život. Ukázalo se, že Vasilij Ivanovič popíjel se svými veliteli a mezi… Číst vice »

Hokarc
Hokarc
před 9 měsíci

Bude třeba hrdinů. Ale nečekejme, že vyjedou z Blaníku, koukněme se do zrcadla.

Lubez
Lubez
před 9 měsíci

Je to totální prasárna. No a na to se stále spoléhá. Až ti mladí a blbí si to vezmou za své tak udeříme. Stačí pouze zpochybnit a nechat bublat. Pak dáme další kolo a tak postupně máme Bartoše a Rakušana. Fuj fakzikalisté všeho. Včetně …… Ha už vás mám. Ono to není tak složité. Že… Číst vice »

spartak
spartak
před 9 měsíci

Co tam plete marxismus alá bolševismus.V Americe mají černochy a tak určitá demokratická skupina potřebuje bugr a možnost provokovat ,tak jak se děje z universitní půdy

kolokol
kolokol
před 9 měsíci
Odpověď uživateli  spartak

Já vím, že se vám to s tím pletením marxizmu alá bolševizmu do záležitostí lidí s tmavou pletí nepozdává. Nezdílím váš pozitivní vztah k ideologii komunizmu, právě naopak. Ale tady vám dávám za pravdu, že by se mělo mluvit o fašizmu. Pjakin k tomu říká, že fašizmus se může maskovat a bujet pod různými ideologiemi. Přesněji… Číst vice »

heriot
heriot
před 9 měsíci

Nesouhlasím s článkem. Totální demagogie echtpravičáka, který veškeré neřádstvo světa zásadně nazývá levicovým a do všeho tahá Marxe a Lenina… Zneužije šílenství v USA, aby překroutil vše co u nás bylo a plivnul na vše levicové. Rozhodně nevidím žádnou souvislost s tím co se děje v USA – “Všechna přirovnání ke zkušenosti s levicovým totalitním režimem, které dnes používají… Číst vice »

vachav
vachav
před 9 měsíci
Odpověď uživateli  heriot

Ano,je to přesně tak!Články tohoto typu stále přibývají-bohužel i na NR.Neustálé používání blábolů jako “neomarxismus”,”liberální levice!!!”slouží pouze k dehonestaci všeho levicového.Pokud se dává hlas takovýmto demagogům jako je autor tohoto článku,očekával bych od pana Davida nebo Dvořáka jakousi reakci!

Georg
Georg
před 9 měsíci
Odpověď uživateli  vachav

Já si myslím, že stačí reace na tyto demagogie a propagandu od nás , čtenářů NR.