Uhlí se vzdát nelze – pomsta staré ekonomiky…

„Uhlí je zdroj, který bude ještě dlouho umožňovat lidstvu žít normální život, protože veškerý kov, cement, beton, cihly …- jak chcete pomocí větrných elektráren nebo solárních panelů tavit ocel, vyrábět cement, spékáním oxidů hliníku, železa, křemíku?“

Zahraniční zdroj
Zahraniční zdroj

Zdroj:  SolověvLive, Autor Alexander Losev*)

Svět prožívá první velkou energetickou krizi – a jak píše Bloomberg – nikoli poslední. To, co se děje v Evropě, se kterou jsme spojeni více, se děje i v Číně, v Indii, v USA … Goldmann-Sachs například píše, že energetická krize je pomstou staré ekonomiky. A skutečně, v krizi roku 2008 investice přinášející zisk v příštích 5-10 letech nebyly globálními hráči považovány za přijatelné, protože oni chtěli vydělat rychle na krátkodobých věcech. Tam vznikla krize ve vědě, protože došlo k prudkému omezení jejího financování, mnohé programy byly zastaveny. Přitom Nobelovku za fyziku dávají za úspěchy z 20.století, přičemž zpravidla ne těm, kteří objevy učinili – viz. letošní Nobelova cena klimatologovi Syukuro Manabe za objev učiněný ve 20.století ještě sovětským vědcem Michailem Budyko; Einstein také dostal Nobelovu cenu za objev, který už 25 let před ním učinil Alexander Stoletov (První zákon fotoefektu)…

Je jasné, že pokud se cena uděluje za klimat, tak ideologická indoktrinace při nedostatku pozornosti udělované reálné vědě vede k překvapivým následkům. Všichni začínají věřit vizionářům, ti západní politici, kteří absolvovali nejprestižnější univerzity. Co je to prestižní univerzita? V Americe existuje pojem „WASP“, což je zkratka slov (bílý anglosas protestant) – jakási společenská smetánka. Ti pocházejí z dobrých rodin, perfektně vládnou angličtinou i dalšími jazyky, a jsou posílání na studia ekonomiky, práv, případně literatury a dalších humanitních oborů. Proč by si, koneckonců, namáhali mozky, jestliže jim i tak vše vychází skvěle? Inženýry ať u nich jsou Číňané, Indové nebo lidé z bývalého SSSR; oni sami se budou věnovat tomu, co je baví. Proto studují trochu z tvorby Shakespeara, trochu z Kissingera, případně historické aspekty vývoje feudalizmu v Barmě…

V důsledku toho se objevila generace, která nemá vůbec představu o tom, co to jsou přírodní vědy nebo co je to svět, který nás obklopuje. Takovým lidem bez přírodního vzdělání, kteří se stali politiky a kteří ve vedoucích zemích Západu přijímají politická rozhodnutí, lze lehce vysvětlit, jak skvělé to bude, až budou všichni jezdit v elektromobilech, až větrná a sluneční energie zamění vše, co bylo dosud. Přitom jim ale nevysvětlili, že k tomu, aby tento převrat proběhl, že to zaujme docela mnoho času, bude třeba nějak topit, svítit, vyrábět, atd. – než dojdeme do bodu, zvaného energetická rovnováha…

Nicméně, Mezinárodní energetická agentura, tento bod namalovala k roku 2050, do kterého zase tak mnoho času nezbývá, aby se Evropa úplně zbavila emisí, atd. Kde budou ty elektromobily brát energii, to neřekli. To, že rozpracování ložisek – lithia, mědi, nutných pro výrobu baterií, dalších vzácných hornin od momentu potvrzení naleziště geologickou rozvědkou, do prvního vyrobeného kovu, zabere v průměru 10 let, ale i víc.

Proto jejich tvrzení, že roční kapacita nově instalovaných zařízení k výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů se během 8 let ztrojnásobí – vyvolává velké pochyby.

To, že je nezbytné etapovité omezování využívání minerálních energonosičů… dobrá, tak to ale vysvětlete lidem v Indii, v Číně, v rozvojových zemích… Podívejte se: – ve vyspělém Německu se 27% elektřiny vyrábí v uhelných elektrárnách, zatímco v našem zaostalém Rusku jen 13%.

Přitom se domnívám, že moderní technologie nadkritických parametrů páry činí z uhelných elektráren zdroje energeticky efektivnější, než elektrárny plynové. A technologie zachycování CO2 je dělá ekologicky čistými. Uhlí se nelze vzdát, protože je to zdroj, který ještě dlouho umožní lidstvu žít normální život, protože veškerý kov, cement, beton, cihly …- jak chcete pomocí větrných elektráren nebo solárních panelů tavit ocel, vyrábět cement, spékáním oxidů hliníku, železa, křemíku po dobu několika hodin při teplotě 1.450°C?

Pokud jde o Evropu:

Ta spotřebovává 550 mld m3 plynu ročně. To není úplně nejvíc – Amerika spotřebovává mnohem víc, a podíváme-li se na podíl HDP některých zemí a jejich energetickou spotřebu, vidíme zjevnou nerovnováhu. Podíl USA na světovém HDP je cca 22%, přičemž to je poněkud duté s ohledem na to, že 80% z toho je sféra služeb. A tato Amerika spotřebovává 20% světové energie. Měla by se tedy zamyslet nad tím, jak spotřebu snížit a přispět ke zlepšení životního prostředí. Evropský dovoz plynu z Ruska představuje jen 1/3 její spotřeby. Problémem Evropy je rychlý pokles kapacity vlastních nalezišť plynu, která jsou těžena už řadu let. K roku 2025 bude muset Evropa dovézt 480 mld.m3, přičemž spotřeba energie roste – ze dvou příčin:

1. Velmi energeticky náročná digitální ekonomika. Existuje tzv. „Jevonsův paradox“ z roku 1865, který praví, že: „…situace, kdy technologický proces, zvyšující efektivnost využití nějakého zdroje, nesnižuje, ale zvyšuje objem spotřeby tohoto zdroje“.

2. Pokud jde o tuto krizi, tak jde v podstatě o světovou energetickou krizi, a varianty pro Německo v podstatě nejsou. Blokovali NS-2 a Gazprom fyzicky nemůže zvýšit objem dodávek stávajícími cestami. I tak dodal do Evropy za letošních prvních 9 měsíců 145,8 mld.m3, což bude zřejmě historicky nejvíc. Evropa po několik let vykřikovala, že ruský plyn nepotřebuje, že bude snižovat jeho dovoz – a ukazuje se, že dnes s tím nic nenadělají. Budou muset tuto zimu přežít, přičemž východisko mají nejspíš jen jedno – znovu zavést Lockdown – protože stojí před dilematem: – buď budeme ohřívat obyvatele (voliče), nebo podpoříme evropský průmysl.

No, a jak budou oznamovat, co nového vymyslí… – zda vypustí nový virus SARS COV-3 z nějaké americké laboratoře někde na Ukrajině, nebo zakoupí miliony vadných PCR testů, které budou ukazovat růst šíření koronaviru?… – ale dilema: mrznutí nebo hospodářský růst před nimi stojí velmi vážně. Energetická bilance Evropy je deficitní už od konce 60. let min.století a odsud vznikla energetická dohoda se SSSR o dodávkách energetických surovin. Už před 60 lety se tam začal projevovat energetických deficit! Oni, samozřejmě, v 90. letech vymysleli „tah koněm“ (i USA a Japonsko), když přesunuli podstatnou část energeticky náročných výrob do Jihovýchodní Asie.

Pokud jde o novou energetiku:

I kdyby vítr foukal nepřetržitě, slunce svítilo 25 hodin denně, tak se energie tako získávaná musí někde ukládat, protože její spotřeba je nerovnoměrná. Pokud máte plynové nebo uhelné elektrárny, jejich vyvedení na maximální výkon není velký problém, ale pokud je produkce, jako u solárních a větrných zdrojů přerývavá (slunce i vítr dávají energii jen po 25% času, jinak postávají), takže vlastně musíte jejich kapacitu ztrojnásobit, abyste doplnili baterie. I výroba samotných baterií je materiálově náročná – výrobu 1kg baterie je nutno vytěžit tunu horniny. Takže se bez minerálních energonosičů zatím neobejdeme.

Pokud jde o široce propagovanou alternativu – vodík, tak ten má hned několik nepříjemných vlastností:

1. Je chemicky agresivní a stávajícím potrubím s jeho kompresorovými stanicemi ho nelze přepravovat.

2. Vodík má nejmenší molekulu – v podstatě 1 proton, takže se protáhne jakýmkoli svarem, tedy prostě „uteče“.

3. Chcete-li ho skladovat, tak jeho bod varu je -252,76°C a jeho uchovávání je energeticky vysoce náročné.

4. Je třaskavý při kontaktu s kyslíkem.

Vodík jistě může být palivem budoucnosti, ale až se ho naučíme využívat tam, kde máme elektrárny, nebo budou vyvinuty palivové články, kde bude vodík vázán a nevýbušný, abychom ho mohli využít v automobilové dopravě. To jsou ale investice do vědy, které přinesou výsledky, dá-li Bůh, za nějakých 20-30-50 let.

Takže se stará ekonomika nikam neztratila.

Digitální ekonomika spotřebovává stále více energie, a když nám vyprávěli, jak je skvělé, že tato ekonomika tak rychle roste, šly všechny investice tam. Odvětví spojená s ropou a plynem, pokud mají udržet dnešní

úroveň spotřeby, budou potřebovat 30 bilionů dolarů investic – ale ty tam nejsou… Proto Goldmann Sachs píší, že je to pomsta staré ekonomiky… – nedali jste tam investice, chytali jste lehký zisk na akciích IT gigantů, odmítali jste starou, špinavou “hnědou“ ekonomiku – tak tady to máte… Dále bude problém růst, a proto tato energetická krize není poslední.

Na výtku, že přece plyn je také výbušný, odpovídám, že ne tolik – tzv. magistrální plyn, který dodává Gazprom v Rusku, není nebezpečný. Nebezpečné jsou směsi prodávané v bombách, protože jsou těžší než vzduch a v uzavřených prostorách se hromadí. Proto je důležité, abychom v první řadě rychleji řešili plynofikaci přírodním plynem u nás doma, dotáhnout jej do všech sídelních míst a vykašlat se na všechna ta Německa a všecky ostatní. Ať si topí třeba knihami – oni už vědí jak…

Otázka zní jinak. Čtu britské, americké analytiky, kteří pracují na fondových trzích a řídí miliardové investice, a oni píší, že nic nelze koupit za žádnou cenu… Takže zboží mizí a je nedostatek všeho. Peněz je natisknuto mnoho – na světový trh bylo loni vrženo kolem 23 bilionů v dolarovém ekvivalentu. Letos sice méně, ale stále se tisknou. Tyto peníze se dokonce už ani nemění v papírky, ale v elektrony na serverech. My ovšem za ně prodáváme reálné zdroje! Zdroje, potřebné nám i našim generacím, a mně se zdá, že je na čase se s Evropou dohodnout na něčem jiném:

· Energie za technologie – oni nám stejně neprodávají nic kloudného a navíc na nás uvalují sankce a neumožňují nám koupit nic, co souvisí s moderními technologiemi – například vrtné soupravy. Jde o ekvivalentnost směny.

· Chcete náš plyn? – tak se zamyslete nad tím, zda potřebujete protiruské sankce.

Do tohoto bodu dojdeme – víme o něm my i oni. Zatím je to tak, že oni se snaží vysvětlovat svému obyvatelstvu, že za krizi může Rusko a Putin, který manipuluje plynem… U nás ovšem máme vojenského velitele, který není podřízen ani vrchnímu veliteli ozbrojených sil Ruska – „generála Moroze“…

Vůbec, mluvíme-li o energetickém přechodu, musíme pochopit jednu věc: – že úroveň rozvoje lidstva závisí na množství energie, kterou toto lidstvo vládne. Sovětský akademik N.Kardašov vymyslel pojem „typ civilizace“:

· Civilizace 1.typu využívá energii planety, kterou obývá

· Civilizace 2.typu využívá energii své hvězdné soustavy

· Civilizace 3.typu využívá energii části galaxie

My, pozemská civilizace, využíváme jen 0,16% nám dostupné energie – takže by v podstatě nemělo k energetické krizi vůbec dojít. Ovšem, jestliže nevyužíváme, nebo špatně využíváme tu energii – jestliže Němci (a nejen oni) odmítají pod tlakem „zelených“ jaderné elektrárny a zavírají elektrárny uhelné…

· My velmi investujeme do výzkumu nových zdrojů energie, do rozvoje jaderné technologie a jsme docela úspěšní. Oni sice také investují, ale jen zlomek svých možností, a raději šli a jdou za rychlými penězi (viz. výše). Jejich cesta vede k tomu, že počet obyvatel země a množství energie, jež bude k dispozici k momentu onoho přechodu, si nebudou odpovídat. Takže oni mají dvě cesty:

· Snížení počtu obyvatel (na čemž pracují – 68 pohlaví se nereprodukuje)

· Vyvolání světové války – o tom hovoří stále častěji. Cílem číslo jedna je Čína, a úvahy o tom, že je jaderná válka možná, vidím každý týden. Přitom od velmi seriózních analytiků. O ozbrojených konfliktech uslyšíme stále častěji, zejména ze zemí dobývajících ropu, plyn, cenné horniny.

My jsme, slávabohu, stihli přezbrojit armádu, obrodit a zdokonalit hyperzvukové a další zbraně. Ačkoli, od našich některých analytiků, politologů stále častěji slýchám, že by bylo lepší tyto zbraně vyměnit za zrušení sankcí. Konkrétně jsem to naposledy slyšel minulý víkend na zasedání Výboru pro zahraniční a obrannou politiku RF – nemám slov. My mluvíme o možnosti výměny dodávek energií za zrušení sankcí – a oni jsou ochotni vzdát všecko a hned! Přitom vstupujeme do velmi špatného období …

 

*) Alexander Losev (1970) – člen Rady pro mezinárodní a obrannou politiku RF, profesionál fondového trhu, v letech 1997-2004 pracoval jako vedoucí Správy kapitálových trhů Raiffeisenbank, od roku 2010 gen.ředitel „Sputnik a.s.“ – společnosti pro správu aktiv.

https://www.youtube.com/watch?v=ox3eheNd2pY

Překlad: st.hroch 20211012

5 7 hlasy
Hodnocení článku
3 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 1 rokem

Snad jim jejich šílenosti zlomí vaz zavčasu než by stihli rozpoutat válku kterou by stejně projeli.

Plebej
Plebej
před 1 rokem
Odpověď uživateli  cablik

… a kdo to jsou ti oni (… snad jim jejich ..)??
Omlouvám se, jsem silně nedovtipný.

basos
basos
před 1 rokem

…..”Ti pocházejí z dobrých rodin, perfektně vládnou angličtinou i dalšími jazyky, a jsou posílání na studia ekonomiky, práv, případně literatury a dalších humanitních oborů. Proč by si, koneckonců, namáhali mozky, jestliže jim i tak vše vychází skvěle? Inženýry ať u nich jsou Číňané, Indové nebo lidé z bývalého SSSR; oni sami se budou věnovat tomu, co je… Číst vice »