Pozvánka na pietní akt za oběti bombardovací agrese států NATO proti Jugoslávii

Přijďte a protestujte s námi proti bombardovací agresi NATO proti Jugoslávii a následnému uloupení srbské jižní provincie Kosovo, kterou NATO věnovalo albánské mafii.
Zvou Přátelé Srbů na Kosovu z.s. Přineste s sebou i svíčky a zápalky. Začínáme přesně ve 20:00, kdy na Jugoslávii dopadly první bomby a tomahavky.

Václav Dvořák
Václav Dvořák