Václav Dvořák
Václav Dvořák
Článků: 81
Český filmový dokumentarista, není členem žádné strany, je absolvent SVVŠ Pražačka a Filmové fakulty Akademie múzických umění v Praze, externě autorsky pracoval pro Krátký film Praha a od roku 1983 byl zaměstnán jako režisér v pražském studiu Československé televize, v listopadu 1989 byl zvolen do stávkového výboru Čs. televize a pověřen vedením vysílání Občanského fóra. Je autorem několika cestopisných dokumentů z Ecuadoru (1982) a populárně vědeckých filmů s lékařskou problematikou. S velkou odezvou u nás i v zahraničí se setkal jeho dokument „Uloupené Kosovo“, který se kriticky vyjadřuje k agresi zemí NATO proti bývalé Jugoslávii a následné okupaci jihosrbské provincie. Je členem zapsaného spolku Nová republika a editor stejnojmenného webu. Je nositelem několika festivalových cen, Krameriovy ceny udělované Asociací nezávislých médií a srbské Ceny bratří Karićů. Je předsedou zapsaných spolků Přátelé Srbů na Kosovu a Nezávislá média.

Články autora

Oznámení – odebrali nám doménu novarepublika.online